"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

25 December, 2009

PAULUS: Pencipta Agama Kristian

Oleh: Siti Sakinah bt Mohd Khirrudin


Pendahuluan

Tidak lengkap rasanya agama Kristian jika kita tidak mengenali Paulus dengan lebih dekat. Setiap perbincangan mengenai agama Kristian disentuh pasti Paulus juga akan dikaitkan. Siapakah Paulus sebenarnya?.

Para penyelidik berpendapat bahawa Paulus merupakan orang yang memainkan peranan penting dalam mencorakkan agama Kristian. Sumber yang ada dalam agama Kristian sekarang ini dicipta oleh Paulus sendiri. Segala peraturan yang terdapat di dalamnya seperti prinsip- prinsip, dasar agama dan upacara- upacara adalah ditetapkan oleh Paulus juga. Bahkan dia yang bertanggungjawab dalam menggubal pegangan penganut- penganut agama tersebut. Dengan kata lain, agama Kristian yang ada sekarang ini adalah hasil ciptaan Paulus, bukan seperti yang diwahyukan Allah s.w.t kepada Nabi Isa a.s untuk disampaikan kepada umatnya. Di sini sama-sama kita mengkaji dan mengenali Paulus dengan lebih terperinci.


Latar Belakang Paulus

Asal usul Paulus.

Nama Paulus asalnya Saul, setelah dia memeluk agama Kristian namanya ditukar kepada Paulus. Paulus seorang yang berbangsa Yahudi. Lahir di Tarsus ibukota Cicillia, Asia Minor. Ayahnya seorang saudagar Yahudi romawi yang bernama Kissai dari suku Benyamin. Ibunya juga berketurunan Romawi.

Pendidikan Paulus.

Pada peringkat awal pendidikannya, Paulus dihantar untuk mempelajari dan mendalami agama Yahudi di Jerusalem serta dididik menjadi Rabbi. Setelah tamat pengajian, dia kembali ke Tarsus lalu bekerja sebagai pembantu ayahnya di samping mengajar hukum agama Yahudi kepada bangsanya.

Selain daripada pendidikan Taurat yang dianuti dengan fanatik serta mempunyai pengetahuan yang tinggi terhadapnya, dia juga mahir dalam bidang pendidikan ala Romawi serta pendidikan dan pengajaran falsafsah Yunani. Dia sendiri penganut fahaman aliran Farisi (Farusyin) yaitu golongan yang sangat anti terhadap ajaran Nabi Isa a.s.


Paulus Dan Agama Kristian

Penentangan Paulus terhadap agama Kristian.

Sewaktu agama Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa a.s sedang meningkat pengaruhnya, Paulus telah dipanggil ke Juresalem untuk membantu membanteras agama tersebut. Tugas yang diserahkan kepadanya itu dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Akibatnya banyak pengikut Nabi Isa menjadi mangsa kekejaman dan kerakusannya.

Walau bagaimanapun, agama Nabi Isa tetap berkembang sehingga tidak dapat dibendung malahan ia semakin tersebar dengan luasnya. Oleh yang demikian, jelas bagi kita Paulus adalah seorang penentang yang paling kejam dan keras terhadap ajaran dan pengikut- pengikut Nabi Isa. Berbagai- bagai usaha dilakukan semata-mata untuk menjatuhkan agama yang dibawa Nabi Isa a.s.

Paulus memeluk agama Kristian.

Menurut keterangan yang lalu, Paulus sangat tegas dalam usahanya untuk menghancurkan agama Kristian. Namun begitu, Paulus yang berkobar- kobar hendak meruntuhkan agama Kristian itu tiba- tiba mendakwa memeluk agama tersebut di samping menyatakan dia sebagai utusan rasul. Apakah muslihatnya?.

Ada yang menceritakan ketika Nabi Isa tidak ada lagi di Palestin, Paulus telah diberi tugas menangkap serta membasmi pengikut Nabi Isa yang lari ke Damsyik. Semasa dalam perjalanan ke sana, di pertengahan jalan tiba- tiba Paulus menyatakan yang dia telah bertaubat. Dia menerangkan bahawa satu peristiwa aneh telah berlaku pada dirinya. Dia ternampak akan cahaya dari langit yang terang di sekelilingnya. Ketika itu dia jadi gementar lalu terdengar satu suara berkata kepadanya:” Wahai Saul kenapa engkau menganiayai aku, engkau lawan murid- muridku sebenarnya akulah yang kau aniayai!” Lalu Paulus menyahut:” siapakah engkau ini ya tuhan?” Maka terdengar oleh Paulus suara sabdaan tuhan itu: “ Akulah Yesus yang engkau aniayai itu. Sukarlah bagimu sekarang ini menghindari dosa”. Selepas peristiwa itu dia segera kembali dari Damsyik dengan sedar dan bertaubat.

Pada mulanya orang-orang Kristian tidak dapat menerima dan mempercayainya. Tetapi oleh kerana kepandaian dan kebijaksanaan dia bergaul serta berbicara dengan mereka, lama- kelamaan mereka dapat juga menerimanya.

Dalam Al-Kitab berlaku percanggahan tentang peristiwa aneh yang terjadi atas diri Paulus. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam “kisah rasul- rasul” didapati bercanggah di antara satu sama lain. Buktinya, dalam “kisah rasul- rasul” fasal 9 menerangkan bahawa orang yang bersama- sama Paulus turut mendengar suara dari langit itu, manakala dalam fasal 22 ada menyebut bahawa mereka tidak mendengar suara tersebut cuma melihat cahayanya sahaja.

Selain itu, satu perkara lagi yang tidak munasabah langsung tentang panggilan “tuhan” terhadap diri Isa. Bagaimana Paulus boleh memanggil diri Isa “tuhan” secara spontan setelah suara itu memperkenalkan dirinya sebagai Isa, padahal sebelum itu Paulus amat memusuhi Isa a.s. Bahkan perjalanan yang sedang dilakukannya itu pun tidak lain hanya untuk menangkap pengikut- pengikut Isa di Damsyik.

Banyak para pengkaji berpendapat permusuhan Paulus terhadap agama Kristian itulah yang mendesaknya memeluk agama tersebut. Dengan demikian sangat mudah baginya untuk memerangi agama Kristian dengan senjatanya yang baru yaitu meruntuhkan agama tersebut dari dalam dengan merosakan, merubah dasar- dasar dan akidah agama itu.

Penyebaran agama Kristian.

Ekoran daripada peristiwa yang di atas, Paulus dengan terbuka mengaku bahawa dirinya menjadi rasul Isa. Ini menyebabkan Paulus menganggap taraf kerasulan yang dikurniakan kepadanya sama dengan taraf rasul- rasul utama yang lain.

Paulus sebenarnya tidak pernah berguru dengan Nabi Isa dan tidak pernah mendengar pengajaran dari baginda sendiri. Walhal Paulus tidak pernah sekalipun berjumpa atau melihat baginda. Tetapi dia mendakwa dirinya rasul, segala pengajarannya dikatakan daripada wahyu tuhan Isa.

Paulus menyebarkan agama Kristian bukan sahaja di Palestin tetapi di beberapa buah negeri yang jauh seperti Antiogia dan lain- lain, bahkan sampai ke Roma. Setelah banyak orang mula mempercayainya, Paulus mengambil kesempatan ini dengan memasukan perubahan- perubahan ke dalam agama Kristian. Di antaranya: dia mengatakan bahawa Isa Al- Masih itu bukan manusia biasa tetapi beliau anak tuhan yang telah dilahirkan oleh seorang wanita yang suci. Kelahiran beliau juga untuk menebus dosa Nabi Adam dan Hawa serta semua keturunannya. Pelbagai lagi perubahan yang dilakukan Paulus dalam agama Kristian.

Seperti yang diketahui, Paulus mempunyai pengetahuan yang luas dalam kebudayaan dan falsafah Yunani. Dengan demikian dalam diri Paulus terkumpul 2 pengaruh yaitu Yahudi dan Yunani. Selain itu, Paulus mempunyai kepintaran dalam membentuk suatu agama agar dapat diterima oleh semua bangsa, sedangkan agama Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa hanya untuk bangsa Yahudi sahaja. Manakala Paulus memindahkannya kepada seluruh bangsa. Bagi menarik orang Yahudi dan bukan Yahudi pada ajaran baru itu, Paulus telah mengadunkan beberapa ajaran Yahudi dan falsafah Yunani ke dalamnya. Setelah itu berduyun- duyun orang barat yang bukan bangsa Yahudi memeluk agama Kristian namun orang timur pula menjauhkan diri daripadanya. Hal ini diakui sendiri oleh Paulus dalam risalah epada muridnya Timotius. (Timotius 1:15)

Oleh sebab itu agama Kristian yang dibentuk Paulus bertukar daripada agama timur kepada agama barat sehingga pusat agama itu sendiri terletak di sebelah barat,iaitu Rom, padahal ia muncul di timur,iaitu Jerusalem.

Dalam erti kata yang lain, Paulus pandai menggunakan serampang mata semata- mata untuk menarik semua bangsa manusia kepada ajarannya. Pelbagai pendekatan digunakan olehnya. Ditegaskan bahawa Paulus memasukkan beberapa ajaran Yahudi untuk menarik bangsa Yahudi ke dalam agamanya, mengambil falsafah Yunani untuk menarik orang Yunani dan mengumumkan bahawa Isa adalah penyelamat, pembebas dan lain-lain untuk menarik penganut ajaran Mithras dan Cybele. Tidak cukup dengan itu, Paulus juga berusaha menarik perhatian golongan terpelajar dengan meminjam idea- idea dan pemikiran ahli falsafah Yunani, terutama daripada Philo. Resapan falsafah Philo dalam pemikiran Paulus dapat dilihat melalui istilah-istilah keagamaan yang sering digunakan sehingga sekarag kini seperti anak sulung tuhan, pengantara tuhan dan manusia, bayang- bayang tuhan dan sebagainya.

Dengan demikian jelas bagi kita Paulus merupakan sumber penting agama Kristian yang ada sekarang, walaupun agama ini disebut sebagai ajaran Isa tetapi hakikatnya ia sudah diubah oleh Paulus. Dia yang bertanggungjawab mencorak dan mengubah agama ini.


Peranan Paulus Dalam Agama Kristian

Paulus nabi palsu

Telah diterangkan dalam keterangan yang lalu, Paulus tidak pernah langsung bertemu dengan Nabi Isa a.s apalagi berguru dengan beliau. Paulus cuma sempat berjumpa dengan para pengikut dan anak murid baginda sahaja. Walau bagaimanapun mereka tidak percaya kepada Paulus yang mendakwa dirinya sebagai utusan rasul.

Semasa Nabi Isa hidup di dunia sebagai Nabi Allah, baginda berpesan kepada umatnya suatu pesanan penting bahawa akan datang beberapa Mesias (utusan) palsu dan nabi- nabi palsu selepas ketiadaan beliau, perkataan dan pesanan Nabi Isa itu terdapat di dalam Al- Kitab. (Markus 13:5- 2, markus 13 :21)

Menurut pesanan dan kata- kata Nabi Isa itu jelaslah bahawa mereka- mereka itu telah pun muncul dan salah seorangnya adalah Paulus. Dia yang mengaku kononnya bertemu cahaya di langit dan menerima wahyu dari Isa. Walhal dia sebenarnya mahu mengambil kesempatan terhadap agama Kristian dan merubahnya.

Tepatlah apa yang dikatakan Nabi Isa katanya: “Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu! Sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah mesias serta mereka menyesatkan banyak orang”. (Matius 24:4-5)

Ramalan Nabi Isa ini tepat dan terbukti sekarang, bahawa ada yang mengaku rasul diutuskan oleh Isa dengan mendapat bimbingan roh kudus serta mengajar dogma yang bertentangan dengan ajaran Isa.

Konsep ajaran Paulus.

Sebagaimana yang kita ketahui ajaran Nabi Isa adalah lanjutan daripada syariat Nabi Musa. Di peringkat awal kemunculan Nabi Isa pengikut- pengikutnya hanya berpegang pada syariat agama yang dibawa oleh nabi- nabi sebelumnya kerana kedatangan Isa bukan membawa syariat baru bagi menggantikan syariat lama, malahan ia hanya menyeru umat Bani Israil pada toleransi, penyucian dan zuhud.

Tetapi agama itu telah diubah oleh Paulus menjadi satu agama baru. Paulus memainkan peranan yang besar dalam membentuk prinsip- prinsip, dasar- dasar dan dogma yang terdapat dalam agama Kristian sekarang ini. Hukum- hukum baru yang diwujudkan antaranya termasuklah menghadkan perbuatan haram kepada 4 jenis sahaja yaitu zina, memakan haiwan yang dicekik, memakan darah dan memakan haiwan yang disembelih atas nama berhala. Selain itu, banyak lagi hukum yang haram dihalalkan Paulus. Hukum wajib berkhatan yang dipusakai daripada syariat Nabi Ibrahim juga dihapuskan atas alasan amalan tersebut boleh menyebabkan orang bukan Yahudi enggan memeluk agama Kristian. Wajarkah agama diubah berdasarkan alasan ini, dimanakah kekuatan agama tersebut sehingga terpaksa diubah untuk menarik minat manusia. Inilah agama yang dicipta manusia tidak sempurna seperti yang Allah wahyukan sempurna segalanya.

Saripati ajaran yang dibentuk oleh Paulus adalah seperti berikut:

1) Agama Kristian adalah untuk semua bangsa bukan untuk Bani Israil sahaja, padahal Nabi Isa diutuskan Allah hanya untuk Bani Israil.

2) Konsep ketuhanan.

Menurut Paulus tuhan mempunyai tiga peribadi: tuhan bapa, tuhan anak dan roh kudus. Perbincangan tentang ketuhanan dalam agama Kristian sampai sekarang belum selesai, semakin dibincangkan semakin keliru dan tidak mendapat kata putus.

3) Inkarnasi.

Menurut Paulus Isa telah melakukan inkarnasi di bumi melalui benih Daud. Dengan demikian, Paulus telah menegaskan bahawa Isa adalah anak Yusuf dan Maryam sebagaimana salasilah yang ditulis dalam Matius. (Matius 1: 1- 16)

4) Dosa warisan.

Pada pandangan Paulus manusia sepatutnya hidup kekal di syurga tetapi kerana dosa Adam dan Hawalah semua Manusia berada di bumi. Dengan itu semua manusia yang lahir ke dunia menanggung bebanan dosa yang dilakukan oleh mereka berdua. Lalu Isa dianggap sebagai penebus bagi dosa tersebut.

5) Penyaliban dan penebusan.

Menurut Paulus lagi, Nabi Isa menyerahkan dirinya untuk dikorbankan sehingga disalib bagi menebus dosa manusia yang diwarisi oleh Nabi Adam. Setiap harus beriman dengan penyaliban dan penebusan dosa agar memperolehi kehidupan yang kekal dan kembali pada hari kiamat.

6) Konsep kebangkitan.

Isa bangkit semula dari alam kubur selepas tiga hari dikebumikan. Beliau terus naik ke langit serta duduk di kanan bapanya untuk memerintah manusia. Semua orang mesti mempercayai bahawa Nabi Isa bangkit dan hidup kekal supaya mereka juga akan beroleh kehidupan yang kekal.

7) Tuhan Yesus.

Paulus menegaskan dengan yakin bahawa Nabi Isa adalah tuhan. Dengan adanya dasar ini, maka lahirlah prinsip triniti yang menetapkan tuhan itu terdiri daripada tiga peribadi, Allah bapa, Allah anak dan roh kudus.

Kesemua ajaran-ajaran di atas ini adalah yang ditunjukkan oleh Paulus, dia yang bertanggungjawab terhadap semua itu. Segala ajaran- ajaran tersebut adalah bohong belaka. Sebagaimana yang telah dikatakan Paulus dalam surat kepada jemaah di Roma

seperti berikut: “ Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaanNya, mengapa aku masih dihakimi lagi orang berdosa?” (Roma 3:7)

Jelaslah sekarang Paulus sebenarnya seorang pendusta. Dia sendiri yang membuat pengakuan sedemikian.


Perbezaan Ajaran Nabi Isa Dan Paulus

Sebelum kita akhiri perbincangan ini, kita perhatikan beberapa perbezaan yang jelas antara ajaran Paulus dan ajaran Nabi Isa. Sebagai contoh:

1) Isa menyangkal dirinya tuhan yang Maha Esa, (Matius 7: 21-22). Sedangkan Paulus menganggap bahawa Isa adalah tuhan, (Korintus 1: 1-9)

2) Isa menganjurkan taubat nasuha untuk mendapat keampunan tuhan atas dosa yang dilakukan oleh manusia, sedangkan Paulus menggantungkan keampunan dosa manusia kepada penyaliban Isa.

3) Isa tetap mengakui keunggulan hukum Taurat dan penguat kuasaannya di kalangan pengikut- pengikutnya. (Matius 5: 17- 18). Sedangkan Paulus mengajar bahawa hukum Taurat tidak dipakai lagi selepas penyaliban Isa untuk menebus dosa manusia. (Rom 7 : 4-6). Bahkan digantikan dengan iman terhadap penyaliban itu sendiri.(Rom 3: 21- 28)

4) Isa tidak pernah membicarakan dosa warisan, sedangkan Paulus mengajar mengenai dosa warisan. (Rom 5 : 12)

5) Isa mengajar Injil dikalangan orang Yahudi sahaja. (Matius 10: 5-6). Manakala Paulus memperluaskannya kepada orang- orang bukan Yahudi. (Kisah rasul- rasul 14 : 46)

6) Isa mewajibkan amalan berkhatan sebagai meneruskan hukum Nabi Ibrahim. Sedangkan Paulus tidak mewajibkannya.. (Rom 3 :30)


Penutup

Pada bahagian penutup ini ingin disimpulkan bahawa Paulus memeluk agama Kristian adalah untuk memerangi agama tersebut, dia ingin menghancurkan agama Kristian dari dalam dengan merosakan prinsip- prinsip dan dasar- dasar agama itu. Dia memasuki agama ini pada lahirnya untuk menjadi penganutnya yang secara lahir sebagai senjata penikam.

Perbuatan seperti ini banyak terjadi dalam sejarah agama- agama. Dalam Islam pun berlaku perbuatan yang serupa itu, yaitu Abdullah bin Saba’. Seorang Yahudi yang menampakkan dirinya sebagai seorang Islam padahal kafir dalam hatinya. Dia melakukan pemberontakan dan merosakan fikiran umat Islam di waktu itu. Tetapi hasutan Abdullah bin Saba’ tidak dapat tersebar dengan baik seperti Paulus kerana Allah telah menyebut di dalam kitab suciNya Al- Quran bahawa agama Islam akan dipelihara dan dijaga olehNya.

Dengan itu lain halnya dengan Injil Isa a.s yang telah hilang di dalam pergolakan kerana tidak ada yang melindungi agama Kristian dari pukulan- pukulan yang kejam yang ditujukan kepadanya oleh musuh- musuh dari luar dan dalam. Dari itu runtuhlah agama Isa a.s dan berdirilah sekarang ini agama Paulus.

14 December, 2009

Benarkah Umat Kristian Mematuhi Agama Mereka??

Sesuatu agama adalah tertegak berdasarkan apa yang terkandung di dalam kitab suci mereka, kerana kitab suci ini berasal dari Tuhan. Tetapi apakah yang akan terjadi sekiranya kitab suci itu sekarang sudah dinodai, apakah masih layak ia disebut sebagai sebuah kitab suci?

Itulah Alkitab yang berada di tangan orang Kristian sekarang, mereka begitu bangga namun
tidak pernah teliti membacanya. Bagaimankah boleh seorang Kristian yang dilarang makan babi, tetapi mereka memakannya? Seorang Kristian yang seharusnya bersunat, tetapi mereka menolaknya? Seorang Kristian yang seharusnya kalau mati dikafani, mereka malah menggunakan peti? Ini merupakan suatu pelanggaran berat kerana mereka melanggar syariat agamanya sendiri.Semua percanggahan ajaran di dalam Alkitab ada dalam tulisan ini, oleh sebab ia adalah sangat penting dibaca bagi mereka yang terpedaya oleh dakyah pendakwah-pendakwah Kristian dan lemah iman mereka.

A. PELANGGARAN ORANG KRISTIAN TERHADAP ALKITAB MEREKA

1. Injil Melarang Memakan Daging Khinzir (babi)

Inilah sebuah fakta mengenai kebohongan orang Kristen yang mengatakan bahwa mereka sangat taat pada ajaran Yesus yang terkandung dalam kitab suci mereka. Kebohongan ini terungkap ketika Alkitab sebagai kitab suci mereka dengan tegas melarang makan babi, dalilnya ada pada Kitab Ulangan 14 : 8 yang berbunyi:

“Juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biah, haram itu bagimu.

Dan juga pada kitab Imamat 11 : 7 yang berbunyi:

“Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu.”

Dalam Alkitab terbitan tahun 1968, bunyi kitab Imamat 11:7 adalah seperti berikut:

“Demikian juga babi, meskipun berkuku belah, iaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak ,haram bagimu.”

Sedangkan dalam terbitan 1979, ayat haramnya babi tersebut diubah, diganti, ditambah, menjadi “babi hutan”:

“Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, iaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu.” (Imamat 11:7).

Theologi Kristen Menghalalkan Babi

Sebahagian orang Kristian membantah ayat yang mengharamkan babi di atas dengan mengatakan: “Yang dilarang pada ayat di atas adalah babi hutan, kalau babi di bandar dibolehkan”. Itulah jawapan orang-orang yang kebingungan, semua jawapan yang diberikan tidak lagi berdasarkan logik akal. Padahal mengikut akal yang sihat, apa bezanya antara babi hutan dengan babi di bandar? Walaupun di hutan atau di bandar, ia tetap bernama babi. Yang di hutan memiliki hidung yang sama bentuknya dengan yang di kota, hanya bezanya yang di hutan tidak dibela sedang yang di kota lebih terbela. Setujukah saudara?

Selidik punya selidik, ternyata golongan Kristian juga memiliki dalil yang menguatkan pendapat mereka bahwa babi itu halal hukumnya. Hal ini didasarkan pada ucapan Paulus yang terdapat di dalam Kitab Roma 14 : 2, 3, 17 dan 20. Dalam satu kitab suci terdapat dua hukum yang berbeda, yang lebih parah lagi pada ayat 20 dikatakan: “…segala sesuatu adalah suci (halal).”

2. Alkitab Melarang Minum Khamar (Arak)

Dalam salah satu kegiatan peribadatan orang Kristen ada yang namanya perjamuan suci/perjamuan kudus. Kegiatan ini dilakukan dengan meminum secawan anggur (berwarna merah) yang katanya melambangkan darah Yesus, kemudian memakan sepotong kecil roti yang melambangkan daging Tuhan Yesus. Lalu bagaimanakah pandangan Injil mereka tentang minum arak sendiri? Hal ini boleh dilihat pada kitab Imamat 10:9. Dan juga ada dalil lain yang menguatkan bahwa minum-minuman keras itu haram dan sangat dilarang bagi orang yang mengimani Injil.

(4) Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. (14) Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur; anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya.” (Hakim-hakim 13 :4 dan 14)

Ironis, orang Kristian menodai ibadahnya dengan minum anggur yang terbukti sudah diharamkan oleh Tuhan mereka sendiri. Sebenarnya orang Kristian yang pernah mengikuti kegiatan perjamuan kudus (dengan meminum darah Tuhan dan memakan dagingnya) lebih kejam dan lebih jahat dari Sumanto (orang makan manusia yang sudah mati ). Kalau Sumanto itu hanya makan daging manusia, tetapi orang Kristian dengan teganya makan daging Tuhan sendiri. Bahkan lebih haus dari drakula, sebab drakula hanya minum darah manusia, sedang mereka meminum darah Tuhan itu sendiri.

Theologi Kristen Menghalalkan Minum Anggur

Mereka tentunya mempunyai alasan kenapa mereka melanggar larangan minum anggur ini, dan ternyata memang mereka punya dalil untuk menguatkan pendapat mereka tersebut. Salah satu dalil yang digunakan mereka untuk menghalalkan minum anggur adalah sebuah cerita dalam Injil tentang mukjizat tuhan Yesus yang pertama mengubah air menjadi anggur yang sangat nikmat rasanya. Kalau Tuhan mereka saja melakukan mukjizat dengan merubah air menjadi anggur, kenapa kita umatnya tidak boleh meminum anggur.

Kenapa Tuhan malah melanggar hukum yang dibuatnya sendiri? Kenapa Tuhan mereka melakukan satu mukjizat yang bertentangan dengan hukum sebelumnya yang sudah ditetapkan jauh hari sebelum Yesus lahir.

3. Bersunat wajib bagi laki-laki Kristian

Perintah sunat bukan perintah baru, melainkan sudah ditetapkan Allah lama dan jauh sebelum Yesus lahir ke dunia. Lihat dalil pada kitab Kejadian 17:10-11 yang berbunyi :

(10) Inilah perjanjian-Ku, yang wajib kamu pegang perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, iaitu setiap laki-laki di antara kamu wajib disunat. (11) hendaklah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara kamu dan Aku.

Orang Kristian juga tidak dapat mengambil teladan baik dari Nabinya yang sangat terkenal iaitu Nabi Ibrahim (Abraham), padahal anak Nabi Ibrahim disunat semua.
Sila lihat kepada ayat ini:

“Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, kemudian ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya.” (Kejadian 21 :4)

Bahkan Tuhan Yesus orang Kristen sendiri disunat. Aneh bukan bila sampai ada orang Kristen yang mengaku pengikut Yesus malah menolak disunat. Cuba kita lihat pada kitab Lukas 2:21.

“Dan ketika genap delapan hari dan ia (Yesus) hendaklah disunat, ia diberi nama Yesus.”

Orang Kristen Menolak Hukum Sunat

Lagi-lagi alasan utama mereka menolak hukum sunat didasarkan pada perintah Paulus, pada beberapa ayat yang berikut ini:

“Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu: jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu….sebab bagi orang yang berada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai erti, hanya iman yang berkerja oleh kasih.” (Galatia 5:2)

Ada juga perkataan Paulus di Galatia 6:15 dan 1 Korintus 7:19.

Semua ayat-ayat di atas adalah ucapannya Paulus, dan ternyata orang Kristen itu lebih mentaati perintah Paulus berbanding perintah Tuhan mereka sendiri. Sebenarnya Tuhannya Paulus atau Yesus?

4. Alkitab mengajarkan berdoa harus menengadahkan tangan

Inilah salah satu bukti persamaan ajaran Alkitab dengan Al-Qur’an, yaitu kalau berdoa harus menengadahkan tangan. Mari kita dengar firman Tuhan berikut ini :

“Oleh karena itu Aku ingin, supaya dimana orang laki-laki berdoa dengan menengadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan.” (1 Timotius 2 : 8)

Berdoa dengan cara ini merupakan cara yang sopan dan bukti kalau kita ini memang betul-betul memerlukan pertolongan Tuhan dengan cara meminta kepada-Nya.

Orang Kristen Berdoa Malah Menggenggam Tangan

Kalau ditanya kenapa mereka berdoa dengan cara demikian? Tentu mereka menjawab ini adalah ajaran yang telah kami terima dari orang-orang tua serta pemuka agama kami dari dulu hingga sekarang.

Maka kalau mereka memang benar, suruh mereka menunjukkan mana dalil dalam Alkitab yang mengajarkan bahwa kalau orang Kristen berdoa hanya menggenggam tangan mereka? Ajaran ini berasal dari manusia, dan hanya hasil rekayasa dan tipu daya para pendeta agar cara beribadah orang Kristen tidak sama dengan orang Islam.

5. Alkitab mengajarkan kalau oranag Kristen mati mesti dikafani

Syariat yang ada dalam Alkitab menyebutkan bahwa kalau orang Kristian itu mati, sepatutnya mereka dikafani (ini adalah kewajiban).

“Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, dimana belum pernah dibaringkan mayat.” (Lukas 23:53)

“Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka: bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.” (Yohanes 11:44)

Orang Kristian Kalau Mati Tidak Dikafani

Penyimpangan terberat mereka terlihat dari awal mereka mengurus jenazah, sampai proses penguburan. Misalkan, harga peti mati tiga kali lebih mahal dari kain kafan, menghiasi jenazah dengan pakaian mahal, menyertakan semua barang kesukaan mayat ke dalam peti, mayat pula diawetkan. Itu semua tidak pernah ada dalam syariat agama kristian.

6. Orang Kristen Meyakini Ajaran Dosa Warisan

Maksud dari dosa warisan adalah dosa yang dilakukan oleh satu orang (iaitu Adam) karena telah melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang, sehingga dosa itu menjalar kepada manusia yang lain. Dalam dosa itu terdapat maut, jadi sangat berbahaya bagi orang Kristen yang mati sebelum dibaptis, karena ia mati dalam keadaan mewarisi dosa Adam.

Lalu dari manakah ajaran ini berasal, dari Yesuskah selaku Tuhan mereka? Jawabannya ternyata tidak, ajaran dosa warisan ini adalah ajaran buatan Paulus. Berikut ini adalah dalil-dalil yang biasanya digunakan orang Kristen untuk menjelaskan masalah dosa warisan ini, antara lain:

“Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang itu telah berbuat dosa.”(Roma5:12)

“Kerana semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih kurnia telah dibenarkan dengan percuma karena penebusan dalam kristus Yesus.” (Roma 23-24).

Dan ada pula di kitab Korintius 15:21-22.

Ayat yang terdapat dalam kitab Korintius dan Roma hanyalah surat-surat hasil buatan Paulus yang dikirimkan kepada jemaah di Korentus dan Roma. Coba bagi saudara yang punya Injil sekarang dibuka kedua kitab tersebut, diawal surat saudara akan melihat judul besar yang berbunyi: “Surat Paulus Yang Pertama Kepada Jemaah di Koretus”, dan “Surat Paulus Kepada Jemaah di Roma”.

Yesus Membantah Ajaran Dosa Warisan

Sekarang mari kita semak bagaimana pendapat Tuhan orang Kristen tentang dosa warisan ini.

“Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya; setiap orang hendaklah dihukum mati karena dosanya sendiri.” (Ulangan 24:16)

“Aku, TUHAN, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya.” (Yeremia 17:10)

Inilah ajaran yang benar dan masuk akal kerana berasal dari Tuhan. Sedang ajaran warisan yang dibuat Paulus sangat tidak masuk akal dan tidak adil, karena gara-gara dosanya Adam, apakah seluruh manusia menanggung dosa itu juga?

7. Kalimat Syahadat dalam Alkitab

“Inilah hidup yang kekal itu, iaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.” (Yohanes 17:3).

Jelaslah bahwa Yesus adalah utusan, bukan Tuhan. Bahkan pernyataan itu keluar langsung dari mulut Yesus, di Kitab Yohanes 7:16, yang berbunyi :

“Jawab Yesus kepada mereka : ‘Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku’”.

Kristian Mengatakan Bahwa Yesus adalah Allah

Dari manakah orang Kristen mendapatkan ajaran bahwa Yesus itu Tuhan? Jawabnya sederhana, dari mana lagi kalau bukan dari Paulus. Dengan menggunakan perkataan Paulus, mereka mulai menebar berita bohong ini dari waktu ke waktu. Berikut beberapa dalil yang biasa mereka gunakan.

“Sahut Philipus: “Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh.” Jawabnya: “Aku percaya, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah.” (Kisah Para Rasul 8:37).
“Maka jawab Simon Petrus: “Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup!” (Matius 16:16)

Ayat di atas adalah yang menguatkan pendapat bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi di ayat-ayat lain, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Berikut ini adalah ayat Injil yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah (Tuhan):

“Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan.” (2 Korentus 1:3)

“Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai tuhan!” (1 Petrus 3:15)

Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya, yang menunjukkan inkonsistensi Injil dalam menyebut diri Yesus, ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah, tetapi di ayat lain dikatakan Yesus itu adalah Tuhan Allah sendiri. Apakah patut, ada agama tetapi Tuhannya tidak jelas, ayat-ayat dalam kitab sucinya bertentangan satu dengan yang lainnya.

8. Injil Melarang Perkawinan Beza Agama

“Berkatalah mereka kepada kedua orang tua itu: ‘Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat (ingat kita pegang hukum setiap laki-laki Kristen harus disunat), sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu: kamu hendaklah sama seperti kami, iaitu setiap laki-laki diantara kamu harus disunat.’” (Kejadian 34:14-15)

Itulah hukum nikah beza agama yang jelas dilarang dalam Alkitab, begitulah hukum yang berlaku sejak dulu dan sepatutnya sekarang.

Theologi Kristian Membolehkan Perkahwinan Beza Agama

Kenapa orang Kristian tetap bersikukuh bahwa nikah beza agama itu dibolehkan? Kalau diteliti, ternyata pernikahan beza agama ini telah dijadikan senjata ampuh untuk melancarkan gerakan dakyah Kristianisasi di tubuh umat Islam. Misi ini dikenal dengan sebutan Misi Kawin Campur, target yang di sasar biasanya bukan pasangan hidupnya, melainkan anak-anaknya.

Lagi-lagi mereka mendapatkan celah untuk mengutarakan dalil mengenai bolehnya nikah beza agama dalam Kristen, namun ingat juga lagi-lagi ini merupakan bukti inkonsistensi Injil dalam menetapkan satu hukum. Dalil yang mereka gunakan dapat dilihat pada kitab 1 Korentus 7:12-14 yang berbunyi:

“Kenapa orang-orang lain aku (Paulus) bukan Tuhan, katakan: “kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia.-dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia ceraikan laki-laki itu. Kerana suami yang tak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya”

Itulah dalilnya Paulus yang membuat hukum sendiri, yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Hukum Tuhan yang sudah ada sebelumnya.

9. Orang Kristen Mengatakan Batalnya Hukum Taurat

Sebahagian besar orang Kristen menolak ketika ditunjukan dalil yang terdapat pada kitab perjanjian lama, mereka menolak dengan alasan yang sangat lucu. Alasan yang mereka utarakan karena orang Kristen sekarang hanya menggunakan hukum yang ada di dalam perjanjian baru dan hukum taurat (perjanjian lama) itu sudah dibatalkan.

Kebanyakan dari mereka memiliki dalil yang mengatakan kenapa perjanjian lama (hukum taurat) itu dikatakan batal, tetapi lagi-lagi dalil yang mereka pakai lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran Paulus, mari kita simak pernyataan Paulus tentang hukum Taurat yang ada di kitab perjanjian lama berikut ini :

“Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Tuhan.” (Roma 7: 6) 2

Dapatkah saudara bayangkan bahwa dalam satu kitab suci setengahnya dipakai dan setengahnya lagi tidak terpakai, bukankah seharusnya kita curiga sebenarnya ada apa dengan Kristen ini. Maka sebagai muslim kita hendaklah cross check agar kita tidak menebar fitnah terhadap umat Kristen. Maka salah satu bentuk cross check itu adalah dengan mencari tahu bagaimanakah sikap Yesus selaku Tuhan orang Kristen dalam menyikapi permasalahan ini.

Yesus Membantah Batalnya Hukum Taurat

Sudah menjadi kewajipan bagi orang Kristen untuk mentaati perkataan Yesus selaku Tuhan mereka dari perkataan Paulus yang jelas adalah pembohong besar. Berikut ini perkataan Yesus tentang hukum Taurat:

“Janganlah kamu menyangka, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama ini belum lenyap langit dan bumi ini, satu titikpun tidak akan meniadakan hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.” (Matius 5:17)

“Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi.” (Ibrani 10:28)

Yesus mengancam mereka dengan hukuman mati tanpa belas kasihan menurut syariat Kristen, masih beranikah mereka membatalkan hukum Taurat?


whbsribahgia2009.

30 October, 2009

TAZKIRAH KEMATIAN


HADITHS TENTANG TAZKIRAH ;

1 .Hadiths shahih diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim daripada Ali bin Abi Thalib r.a.
Maksudnya :
Kami menziarahi jenazah di perkuburan baqi' Gharqad lalu datang Rasulullah s.a.w. dan Baginda duduk , kamipun duduk di sekeliling Baginda , Baginda membawa sebuah tongkat kecil atau ranting kayu , Baginda mengangguk-angguk kepala Baginda, seperti orang yang sedang bersusuah hati sambil menguis tanah dengan ranting tersebut , sambil bersabda : setiap kamu telah di tetapkan tempatnya samada di syurga atau di neraka ,samada bahgia atau celaka .
Bertanya seorang lelaki ,wahai Rasulullah kenapa kita tidak berserah sahaja kepada takdir dan tak perlu beramal? mereka yang telah ditentukan bahgia di akhirat akan bahgia dan yang di tentu celaka akan celaka ? Lalu Nabi s.a.w. bersabda ; beramallah , setiap kamu akan dimudahkan untuk beramal , orang yang bakal bahgia nanti akan dimudahkan oleh Allah beramal dengan kebahgiaan , sementara orang yang bakal binasa akan dimudahkan beramal dengan kebinasaan . Lalu Baginda membaca firman Allah s.w.t. maksudnya : "adapun orang yang mendermakan (hartanya dijalan Allah s.w.t. ) serta bertaqwa dan percaya adanya pahala yang terbaik (syurga) , maka Kami (Allah) akan menyiapkan baginya jalan yang mudah , adapun orang-orang yang bakhil dan merasa diri serba kecukupan dan mendustakan pahala terbaik (syurga ) maka Kami(Allah) akan menyediakan baginya (jalan) yang sukar". surah al-Lail ayat 5-10.

2 . Tazkirah pengkebumian ini , adalah peringatan kepada orang yang hadir , dapat dilakukan sebelum , ketika menunggu jenazah atau sesudah pengkebumian.

3 . Tazkirah ini dilakukan mengikut keperluan sahaja , seperti ketika menunggu kedatangan jenazah .

4 . Selesai pengkebumian dibolehkan berdoa secara berjemaah atau seorang diri adalah lebih afdhal.

5 . Adapun malan talqin selepas pengkebumian adalah lebih ditinggalkan , kerana ia bersumber kan hadiths-hadiths yang dhaif (lemah) . Demikian juga amalan membaca alQuran diatas kubur , tidak berdasarkan hadiths yang shahih.

CONTOH TAZKIRAH

Alhamdulillah , kita telah pun selesai mengkebumikan jenazah saudara / saudari kita ini , mudah-mudahan Allah merahmatinya .
Peristiwa kematian yang kita saksikan hari ini , hendaklah menjadi iktibar serta peringatan disepanjang perjalanan kehidupan kita yang masih ada ini .

إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
Maksudnya :
"katakanlah ( wahai Muhammad ) : sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu , kemudian kamum akan dikembalikan kepada Allah s.w.t. yang Maha Mengetahui segala yang ghaib dan yang myata ,lalu Dia(Allah) memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu lakukan ( akan membalasnya ).
Firman Allah s.w.t. :Surah alMulk ayat 2.

الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور

Maksudnya : "Dialah yang telah mentakdirkan adanya kematian dan kehidupan , untuk menguji siapakah diantara kamu yang paling baik amalannya , dan Dia maha berkuasa (membalas amalan kamu)lagi maha pengampun ( bagi orang-orang yang bertaubat).

Oleh yang demikian , itu , sedarlah wahai saudaraku sekalian , kematian merupakan perpindahan dari alam dunia menuju kealam akhirat , disana kita akan dibalas setimpal dengan apa yang telah kita lakukan semasa di dunia . Marilah kita bertaubat serta meninggalkan maksiat , lakukanlah segala amal kebaikan berupa perintah Allah s.w.t , berubahlah kearah kebaikan sebelum ajal menjemput kita .
Menurut Anas bin Malik r.a Nabi bersabda :Hadiths riwayat al Bukhari dan Muslim.

يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله

"keluar mengiringi mayat itu tiga perkara : keluarganya , hartanya , dan amalannya , maka dua daripadanya akan pulang (meninggalkannya di kubur ) iaitu keluarga dan hartanya , adapun malan akan kekal bersamanya ".

Ingatlah mati akan menjadi saat yang paling indah jika kita membaqwa bekal yang cukup daripada amalan shalih :
Allah berfirman dalam surah Fusshilat ayat 30 :
إن الذي قالوا ربن الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملآئكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
Maksudnya : :"sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dengan penuh yakin ; "Tuhan kami adalah Allah" kemudian mereka tetap teguh diatas jalan yang benar , maka akan turun lah malaikat kepada mereka dari masa kesemasa ( dengan memberi ilham ): janganlah kamu bimbang ( akan berlaku perkara yang tidak baik kepada kamu) dan janganlah kamu berdukacita . Terimalah berita gembira bahawa kamu akan berolah syurga yang telah dijanjikan kepada kamu".

Ayat tadi menceritakan keadaan orang yang beriman dan beramal shalih setelah mereka mati , dan orang yang ingkar , kematian mereka penuh kehinaan.
Firmah Allah s.w.t. dalam surah al An'am ayat 93 :

ولو ترى إذ الظالمون في غمرات غمرات الموت والملآئكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون

Maksudnya :

" sekiranya engkau orang-orang yang zalim itu ketika sedang menderita , " sakratulmaut" dan para Malaikat pula menghulurkan tangan (memukul dan menyiksa mereka)sambil berkata (dengan menengking dan mengejek ) " keluarkanlah nyawa kamu sendiri , pada hari ini kamu dibalas dengan azab siksa yang sangat hina disebabkan kata-kata dusta yang telah kamu lemparkan terhadap ALlah , dan kamu ( menolak dengan ) sombong dan takbur ayat-ayat keterangan Nya".

Oleh itu , hendaklah kita senantiasa beringat , mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang selamat , kita doakan juga kepada suadara kita yang telah meninggal ini , mudah-mudahan ALlah s.w.t. ampunkan dosa-dosa nya dan jadi kan kuburnya sebagai taman daripada taman-taman syurga.

6 . Kemudian membaca doa untuk simati dan kaum muslimin semua.


wha-sribahgia2009m143oh

13 August, 2009

Ringkasan Persediaan Menghadapi Bulan Ramadhan

Hendaklah menghadapi bulan ramadhan yang mulia ini dengan melakukan persediaan dan persiapan untuk memastikan amalan puasa dan ibadah diterima dan mendapat keredhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu". (Surah Adz-Dzaariyaat: 56)

Persiapan pertama

Memperbetulkan aqidah dan keimanan kepada Allah swt menurut panduan yang sahih dengan memastikan kefahaman aqidah, konsep keimanan berada di landasan yang benar dan membersihkan karat-karat kesyirikkan dan kejahilan dari jiwa.

مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ

وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

"Sesiapa yang beroleh hidayah petunjuk (menurut panduan Al-Quran), maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesan buruk kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya juga. Dan seseorang yang boleh memikul, tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja). Dan tiadalah Kami mengazabkan sesiapapun sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul (untuk menerangkan yang benar dan yang salah)." (Surah Al-Israa': 15)

Aqidah yang sahih

Memastikan memiliki aqidah yang sahih ialah satu keperluan dan kewajipan kerana tidak diterima ibadah dan tidak bernilai ibadah yang dilakukan tanpa memiliki aqidah yang sahih. Kefahaman aqidah yang sahih ialah apa yang datang secara pasti dan yakin dari pemahaman salaf soleh yang merupakan sebaik-baik umat dan terpelihara keimanan dan keilmuan mereka serta terjamin. Sabda baginda Salallahu alaihi wa Salam melalui riwayat Aisyah Radhiyallahu Anha :

“ Sebaik-baik kurun manusia ialah kurun aku berada di dalamnya dan kemudian kurun kedua (Sahabat) dan kurun ketiga (Tabi’ien)” (hadith Sahih riwayat Muslim no 1965 Jilid 2, Abu Daud no. 44 Jilid 5).

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُو

"Dan Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku; oleh itu, beribadatlah kamu kepadaKu". (Surah Al-Anbiyaa': 25)

Begitulah juga seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Salallahu alaihi wa Salam kepada Muaz bin Jabal ketika diutuskan sebagai naqib (utusan Rasulullah) ke Yaman untuk berdakwah di sana dengan sabdanya kepada Muaz :

“ Seawal-awal perkara yang hendak kamu dakwahkan kepada manusia haruslah tauhid kepada Allah.” (Hadith Sahih, riwayat Bukhari no.6937).

Sebagaimana disebut oleh Imam Abd Izz dalam kitabnya Syarah Aqidah Thahawiyah menyebutkan bahawa hendaklah setiap muslim itu berada dalam aqidah yang sahih dan tetap meninggalkan dunia dengan aqidah yang sahih juga sebagaimana sabda baginda Salallahu alaihi wa Salam :

“ Barangsiapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahawa tiada tuhan selain Allah ( memiliki aqidah yang benar) maka sesungguhnya dia akan masuk syurga.” (Hadith Sahih, riwayat Muslim no.43 dan Ahmad 69/1).

Memahami manhaj ahlul sunnah wal jamaah menurut pegangan salaf soleh tanpa ta’wil yang jahil, tanpa mengguna akal fikiran yang lemah sebaliknya berpegang kepada keutuhan riwayat dan kesahihan pegangan salaf soleh dalam hal-hal aqidah dan keagamaan.

Demikianlah para ulama salaf soleh berpegang dan menetapkan aqidah berdasarkan dalil yang sahih sebagaimana berkatanya Imam As-Syafie Radhiyallahu Anhu :

“ Aku beriman dengan Allah atas apa yang di datangkan oleh Al-Qur’an dan sunnah dan aku beriman kepada rasul atas apa yang dibawanya iaitu sunnah” (lihat syarah Lumatul Iktiqad oleh Ibn Qudamah m/s 25).

Begitulah juga dengan kalam dari Imam Ahmad ra :

“Kami beriman kepada Allah melalui Al-Qur’an dan as-sunnah tanpa membagaimanakan atau memperumpamakan dan kami beriman dengan apa yang datang dari rasul (sunnah)” (riwayat dari Abu Ya’la dalam Ibthal Ta’wilat lil Akhbar As-Sifat m/s 44 Jilid 1).

أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

"Apakah kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya?" (Surah Al- Baqarah:80)

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ

وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

"Janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya." (Surah Al-Israa': 36)

Membetulkan keimanan

Memastikan keimanan dan kelurusan hati serta keikhlasan melakukan ibadah hanya kerana Allah swt. Sesungguhnya tidaklah diterima amalan jika tidak dilakukan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

"Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah Ugama yang benar.) (Surah Al-Bayyinah: 5)

Keimanan bahawa kewajipan puasa ramadhan dan kewajipan serta sunnah melakukan ibadah di bulan ini merupakan apa yang datang dari Allah dan rasul serta mengimani akan kebesaran Allah, mengimani kerasulan Muhammad Salallahu alaihi wa Salam dan melakukan ibadah sesuai sebagai hamba Allah yang mengharap redha dan keampunan serta rahmat-Nya merupakan kewajipan yang perlu dilakukan oleh setiap orang sebelum memasuki bulan ramadhan.

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً

"Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya"(Surah Al Kahfi:110)

Perlu betulkan keimanan, keyakinan dan ketabahan melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan meninggalkan kemaksiatan demi Allah semata-mata dan menghormati bulan ini juga semata-mata kerana keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Persediaan kedua

Mempersediakan diri dengan ilmu dan panduan ibadah serta puasa yang sahih dan kaedah menjalankan ibadah secara sahih.

Hendaklah sebelum memasuki ramadhan setiap orang kembali menyemak buku-buku atau menyoal para alim ulama akan kaedah puasa dan menjalankan ibadah yang sahih menurut pegangan salaf soleh dan ajaran rasulullah salallahualaihiwasalam yang jauh dari bid’ah dan penambahan dan penyelewengan.

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"Maka tanyakanlah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengerti." (Surah An Nahl: 43)

Disebut dalam hadith Baginda dari riwayat Abdullah ibn Mas’ud bahawa Baginda Salallahu alaihi wa Salam pernah bersabda yang bermaksud: “Aku bersama kamu di telaga Al-Hau’d ketika para malaikat menghambat sekumpulan dari umat aku dan aku mengenali mereka dari umat aku, maka aku berkata kepada tuhan (Allah) Wahai tuhan mereka umatku, maka dijawab Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat selepas kematianmu (yakni mereka telah menyeleweng, berbuat bida'ah). (Hadith Sahih disepakati Bukhari no. 6576 & Muslim no. 2257).

Hendaklah difahami tujuan beribadah itu ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah dan hendaklah dilakukan menurut panduan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan iaitu melalui kitab Allah dan sunnah Rasulullah serta apa yang dari para salaf soleh yang memahami isi panduan kedua ini menurut pemahaman yang sahih dan terjamin. Sabda Baginda Salallahu alaihi wa Salam : “Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu urusan baru dalam agama kami sedang ia bukan dari kami maka sesungguhnya ianya ditolak.” (Hadith sahih disepakati Bukhari 156 Jilid 8 & Muslim no.4467)

Tidaklah diterima amalan kebaikan dan amalan ibadah apabila ianya dilakukan dengan menyeleweng, menambah atau mengurang dari apa yang diajarkan oleh pembawa utusan kerasulan iaitu Muhammad Salallahu alaihi wa Salam.

Persiapan yang ketiga

Hendaklah juga siapa yang akan menjalani bulan ramadhan mempersiapkan dirinya dengan kemampuan fizikal dan kekuatan jasadiyah serta juga material moga dapat menjalani ibadah dengan sempurna dan selesa.

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ

بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ

وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ

"Sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya." (Surah Al-Anfaal: 60)

Sekalipun ayat di atas untuk peperangan namun ianya secara umum untuk semua hal ibadah iaitu jika peperangan dan jihad itu ialah ibadah yang memerlukan persediaan kebendaan maka demikianlah juga dengan puasa yang merupakan ibadah asasi yang termasuk rukun keIslaman.

Mempersediakan diri dengan fizikal dan kekuatan badan iaitu seperti menjaga kesihatan dan menjaga badan supaya dapat mengerjakan ibadah dengan sempurna ialah satu kewajipan supaya dapat menunaikan hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah dengan sempurna dan selesa.

Tidaklah disukai mereka yang tidak menjaga makan dan minum serta juga tidak mengurus tidur dan rehat secukupnya sehingga mengakibatkan kerosakan badan dan melemahkan diri untuk menjalani ibadah puasa dan ibadah di bulan ramadhan dengan kukuh dan selesa bahkan terganggu waktu ibadah kerana kelemahan dan keletihan badan.

Oleh itu hendaklah melakukan persediaan secara fizikal dan badan bagi yang mampu bahkan termasuk amalan dan usaha melakukan persediaan secara fizikal seperti mengambil vitamin, melakukan senaman dan mempersediakan menghadapi ramadhan dengan menjalani terapi kesihatan sebagai usaha ibadah dan berpahala.

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Surah Al-Baqarah: 286)

Setelah itu hendaklah juga para golongan yang beriman mempersiapkan untuk menjalani ibadah puasa dengan melengkapkan diri dengan kemampuan material dan kewangan serta belanja keperluan.

Ini disebabkan supaya dapat mengambil bahagian dalam usaha infaq dan sedekah serta menunaikan kewajipan zakat di bulan ramadhan. Sesungguh golongan yang kaya dan berkemampuan harta serta material mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mereka mampu menunaikan ibadah zakat dan mampu pula mengeluarkan infaq sedekah kepada fakir miskin yang mengakibatkan mereka beroleh kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ganjaran pahala yang besar.

Bahkan disebut dalam hadith riwayat Muadz Ibn Jabal ra bahawa baginda nabi salallahu alaihi wa salam pernah bersabda: “Sedekah itu memadamkan dosa seperti air yang memadamkan api” (hadith sahih riwayat tirmidzi no. 609 dan nasaie , Ibn majah ).

"Sesungguhnya tidaklah dengan sedekah itu mengurangkan harta sebagaimana sabda baginda “ tidaklah berkurang harta itu dengan sedekah” (hadith riwayat tirmidzi).

Hendaklah umat Islam berusaha mendapatkan kedudukan untuk bersedekah dan menjadi tangan yang di atas dari tangan yang di bawah supaya dapat memperolehi ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." (Surah At-Taubah: 103)

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً

"Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati): "Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata; kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih,."(Surah Al-Insaan: 9/Ad-Dahr)

Persediaan yang keempat

Mempersiapkan perancangan dan persediaan jadual akitiviti kehidupan dengan mengatur supaya dapat menjalani ibadah puasa di bulan ramadhan dan lain-lain ibadah dengan teratur dan selesa serta tanpa gangguan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ

عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu dilalaikan oleh (urusan) harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati Allah (dengan menjalankan perintahNya). Dan (ingatlah), sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." (Surah Al-Munafiquun: 9)

Sesungguhnya Islam ialah agama yang tersusun dan teratur oleh itu hendaklah umat Islam mengatur kehidupan dan membuat perancangan ibadah di bulan puasa supaya tahu menyusun aktiviti hidup agar dapat dimanfaatkan waktu sebanyak mungkin untuk menjalani ibadah di bulan ramadhan.

مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ

"Di antara kamu ada yang menghendaki keuntungan dunia semata-mata, dan di antara kamu ada yang menghendaki akhirat." (Surah A-li 'Imraan: 152)

Sebagai contohnya hendaklah seorang muslim itu mengatur waktu kerja, waktu rehat dan waktu aktiviti keluarga dan juga waktu ibadahnya supaya dapat memanfaatkan sebanyak mungkin masa ibadah di bulan ramadhan.

Terutama bagi mereka yang bekerja pada waktu siang mungkin mereka boleh merancang bahawa sepanjang bulan ramadhan akan lebih banyak merehatkan diri di rumah setelah selesai kerja untuk mempersiapkan diri beribadah di waktu malam di bulan ramadhan dan bagimereka yang bekerja malam pula boleh merancang memperbanyakkan ibadah di waktu siang dengan menjadikan malam sebagai waktu bekerja dan petang waktu berehat.

“ Sesungguhnya Allah memberi hikmah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan barangsiapa yang diberikan hikmah maka sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang banyak.” (Surah Al-Baqarah : 269).

Oleh: Ustaz Emran Ahmad

Penyunting/diedit oleh: HAR

31 May, 2009

Surah Al-Masad : Satu Pukulan Buat Golongan Yang Memusuhi Dakwah Sunnah

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ
Binasalah kedua-dua tangan Abu lahab, dan binasalah ia bersama!
(Surah Al-Masad:1)

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
Hartanya dan segala yang diusahakannya, tidak dapat menolongnya.
(Surah Al-Masad:2)

سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ
Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang.
(Surah Al-Masad:3)

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api.
(Surah Al-Masad:4)

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ
Di lehernya sejenis tali, dari tali-tali yang dipintal.
(Surah Al-Masad:5)

Surah ini termasuk surah Makkiyah iaitu surah yang diturunkan di Makkah seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih dari Ibn Abbas ra dan Ibn Zubair ra serta ummul Mukminah Aisyah ra mengenai penurunannya di Makkah pada permulaan dakwah baginda yang membawa seruan aqidah yang sahih menurut apa yang diperintahkan Allah.

Aqidah yang sahih menjadi teras dakwah rasulullah dan para rasul terdahulu ini berdasarkan firman Allah swt :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut". (Surah Al-Nahl: 36)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي
إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

"Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku; oleh itu, beribadatlah kamu kepadaKu". (Surah Al-Anbiyaa': 25)

Penyembahan Allah itu ialah pada uluhiyah kerana kepercayaan keimanan kepada Allah pada tauhid keimanan rububiyah itu telah dimiliki oleh semua manusia baik yang menyembah berhala itu sekalipun.

Allah berfirman tentang mereka :

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Tanyakanlah wahai Muhammad: Kepunyaan siapakah bumi ini dan segala yang ada padanya, kalau kamu mengetahui?” (Surah Al-Mu'minuun 84)

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

“Mereka akan menjawab: Kepunyaan Allah. Katakanlah: Mengapa kamu tidak mahu beringat?”
(Surah Al-Mu’minuum 85)

قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

“Tanyakanlah lagi: Siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbirkan langit yang tujuh, dan Tuhan yang mempunyai Arasy yang besar?” (Surah Al-Mu’minuum 86)

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

“Mereka akan menjawab: Semuanya kepunyaan Allah. Katakanlah: Mengapa kamu tidak mahu bertaqwa?” (Surah Al-Mu’minuum 87)

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ
عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Tanyakanlah lagi: Siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu, serta ia dapat melindungi segala-galanya dan tidak ada sesuatu pun yang dapat diperlindungi daripada kekuasaan-Nya jika kamu mengetahui!” (Surah Al-Miminuum 88)

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

“Mereka akan menjawab: Segala-galanya dikuasai Allah. Katakanlah: Jika demikian, bagaimana kamu tertarik hati kepada perkara yang tidak benar?” (Surah Al-Miminuum 89)

Sekadar beriman Allah itu tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta sebagainya tidaklah mencukupi namun tauhid uluhiyah yang mengesakan Allah dalam pengibadatan dan tidak mensyirikkan-Nya dalam penyembahan itulah yang menjadi tugas utama para rasul.

Itulah sunnah perjuangan rasulullah dan isi pokok dakwah rasulullah ke muka bumi. Ini dibuktikan dengan sabda baginda rasululllah salallahualaihiwasalam : “ Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka bersyahadah bahawa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai rasulullah.” (Hadith Sahih, riwayat Bukhari no. 25 & Muslim no.22).

Maka kembali pada penafsiran surah Al-Masad, maka surah ini menjadi satu kunci permula dalam era dakwah baginda rasulullah.Ianya dikatakan membuka lembaran baru kerana dalam surah ini sudah mula wujud bentuk penyerangan kepada golongan yang memusuhi dakwah Islam dan pembelaan dari Allah kepada dakwah rasulullah dan juga secara umum sebagai pembelaan Allah kepada para pemikul dakwah rasulullah iaitu perjuangan aqidah dan sunnah rasulullah.

Ketahuilah bahawa diriwayatkan oleh Imam Bukhari ra dalam sahihnya dari hadith Ibn Abbas ra dari nabi salalahualaihiwasalam yang keluar ke sebuah bukit lalu mendakinya dan kemudian menyeru penduduk Makkah dari kaum Qurasiy dengan menyeru mereka supaya keluar berkumpul mendengar pada satu pengumuman yang penting lalu berkata : “Apakah kalian akan membenarkan aku jika aku memberitahu kalian bahawa di belakang bukit ini terdapat musuh yang akan menyerang kalian ?” Maka dijawab oleh mereka semua dengan mengatakan mereka akan mempercayai baginda dan dalam riwayat tambahan disebut oleh mereka bahawa “kami tidak mengenali engkau melainkan sebagai seorang yang dipercayai” maka lalu baginda rasulullah pun menyeru kaumnya dengan berkata : “Maka sesungguhnya aku ini ialah utusan yang mengingatkan kamu dengan azab yang pedih” lalu tiba-tiba disampuk oleh bapa saudaranya Abu Lahab : “Apakah hanya kerana ini engkau menghimpunkan kami ? Maka celakalah engkau” lalu turunlah wahyu Surah Al-Masad ini (Hadith sahih riwayat Bukhari no. 1394).

الْحَمْدُ للّهِ
Segala puji hanyalah bagi Allah,

Meneliti surah ini membuatkan jiwa kita yang memikul sunnah terasa sedikit ringan dan tersenyum atas kemurahan Allah, benarlah dengan mengingati ayat Allah selain menambah iman maka ianya juga mengurangkan tekanan dan kesedihan.

Sedarilah wahai pejuang Islam yang mengingini sunnah rasulullah dan menuruti manhaj salaf soleh. Hari ini apabila kalian berusaha membuka sebuah wadah atau mencari sebuah peluang dan lapangan bagi menyampaikan amanah Allah yang berupa kebenaran.
Kalian mengusahakan mendapatkan sebuah wadah seperti mana usahanya baginda rasulullah mendaki bukit yang tinggi bagi mendapat tempat selesa menyampaikan seruannya semaksima mungkin kepada kaumnya maka demikianlah kalian berusaha membuka wadah dakwah, berusaha untuk menyebarkan faham sunnah kepada seramai mungkin pendengar dan pembaca di weblog ini.

Namun pada permulaannya apabila dakwah kalian itu hanya sekitar menyampaikan kebaikan dan perkara yang tidak menyinggung sesiapa maka mereka membenarkan, membiarkan dan bahkan menyukai engkau seperti mana kaum Quraisy berkata kepada baginda “kami tidaklah memandang engkau melainkan yang-baik-baik sahaja dan engkau di sisi kami ialah orang yang dipercayai (al-Amin)”.

Sebaliknya apabila kalian mula menyampaikan amanah Allah, memerangi kebathilan, menyampaikan azab dan ancaman siksa serta teguran yang menyingguh perasaan, pegangan, adat dan fahaman sesat-silap golongan terdahulu maka mereka akan segera mencelakakan engkau, menghina, menuduh pelbagai tuduhan kepada engkau dan mula memerangi engkau seperti yang menimpa baginda rasulullah salallahualaihiwasalam.

Bagaimana pendapat kalian melihat rasulullah ditentang, usahanya untuk mendapat wadah dakwah dan seruan dikhianati oleh bapa saudaranya sendiri dan dituduh sesat dan dicela dengan ucapan hina.

Bukankah kalian juga mengalami demikian ? Berpenat lelah kalian menulis dan mengumpulkan pelbagai bahan ilmiah, dengan hujah dan kefahaman sahih untuk dihidangkan kepada umat Islam supaya mengambil manfaat namun musuh-musuh agama Allah yang bertegak di atas kejahilan dan kedegilan mereka sebaliknya dengan mudah menghancurkan usaha dakwah dengan mulut-mulut dan tangan mereka.

يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah (ugama Islam) dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian)." (Surah As-Saff: 8)

Kekafiran itu juga dapat difahami dengan makna yang lebih ringan seperti dari takrif bahasa iaitu “mengingkari” dan menolak lalu jika dikatakan seseorang itu mengkafiri sunnah tidaklah bermakna menafikan imannya sebaliknya dia kafir pada juzuk tertentu dalam Islam seperti tidak beriman dengan hadith rasulullah, enggan membersihkan sunnah baginda dari pencemaran dan dusta dan tidak menerima kebenaran kerana kejahilan dan ta’asub.

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

"Dan orang-orang yang berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat keterangan Kami sambil menyangka dapat melepaskan diri (dari hukuman Kami), mereka itu akan berada di dalam azab seksa." (Surah Saba': 38)

Tidaklah kita mengkafirkan umat Islam yang beriman sebaliknya kita Cuma mengatakan bahawa kekufuran itu boleh berlaku dalam bentuk juzuk-juzuk seperti dia beriman pada hukum hudud dan qisas dan hukum Islam tetapi kufur pada mentaati sunnah rasulullah dan kufur dalam menerima kebenaran untuk tidak melakukan bid’ah dan kemaksiatan pada Allah.

Inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah swt :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

“Apakah kamu hanya beriman sebahagian AL Kitab (taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain?” (Surah Al-baqarah : 85).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Ugama Islam (dengan mematuhi) segala hukum-hukumnya; dan janganlah kamu menurut jejak langkah Syaitan; sesungguhnya Syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.) (Surah Al-baqarah: 208)

Pengertian dari Ayat-ayat surah Al-Masad

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

Pemahaman dari ayat pertama iaitu: “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama.” (Surah Al-Masad : 1).

Para ulama seperti Imam Ibn Katsir ra dan Imam As- Syaukani dalam tafsir mereka menyebutkan bahawa ketika Allah menyebut binasalah kedua tangan Abu Lahab itu maka ianya berbentuk doa dari Allah kepada Abu Lahab.

Bahkan nama sebenar Abu Lahab ialah Abd Uzza ibn Abd Mutholib ibn Hasyim namun dari kejadian pencabulan dan pertualangan beliau pada dakwah islam maka digelarnya oleh Allah dnegan Abu Lahab iaitu “Bapa percikan api & lidah Api” sebagai pertanda kehinaan dan penjanjian azab yang wajib berlaku.

Seterusnya kalimah itu ditegaskan dengan menambah ulang “Maka lalu binasalah akan dia” sebagai memberi erti bahawa pada doa yang diucapkan itu telah ditunaikan oleh Allah dengan memberi jaminan bahawa belum pun matinya Abu Lahab dan belum pun tiba hari akhirat maka Allah telah memberi jaminan bahawa doa itu telah tertunai dengan berkata “Maka lalu binasalah akan dia”.

Ayat ini memberi pengajaran besar kepada kita bahawa betapa ancaman dahsyat Allah kepada mereka yang menentang dakwah Islam dan terutama balasan segera kepada mereka yang menjadi punca pelemah dan pengacau dakwah dari dapat ditegakkan.

Mengapa Allah menuruni ayat ini dalam sighah “uslub” yang berbentuk doa ? Doa dari Allah ini bukanlah bermakna bahawa Allah perlu berdoa kepada diri-Nya sebelum berlakunya sesuatu sebaliknya bukankah Allah menyebut :

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“Sesungguhnya kekuasaan-Allah apabila Ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah Ia berfirman kepada benda itu: Jadilah engkau! Maka jadilah ia.” (Yassin : 82).

Jawapannya ialah kerana Allah ingin mengajari hamba-Nya bahawa tidak salah mendoakan kejahatan kepada mereka yang melakukan pertualangan dan pelampauan kepada Islam sejak dari awal usaha gigih menegakkan islam itu dimulakan.

Atau keduanya ialah Allah ingin mengajari hamba-Nya supaya mengambil iktibar bahawa perbuatan melakukan pertualangan pada dakwah Islam sangatlah besar murka dan dosanya sehingga belum pun matinya si Abu Lahab ini kecelakaan dan kehancuran sudah siap tertulis baginya.

Bukankah jika Abu Lahab itu kemudiannya beriman kepada rasulullah dan memeluk Islam maka akan ternafilah mukjizat Al-Qur’an ? Bukankah jika masuk Islamnya Abu Lahab maka janji Allah dan doa Allah untuk mencelakakan Abu Lahab dan isterinya di dalam neraka akan menjadi tidak wajar lagi?

Jawabnya bahawa perlakuan pertualang pada perjuangan dakwah Islam teruatama dakwah yang dibawa oleh rasulullah iaiatu seruan kepada pemurnian aqidah merupakan suatu dosa yang besar.

Kedosaan yang mampu membuatkan si pelakunya ternafi hak mendapatkan hidayah dari Allah dan akan mengundang kemurkaan dan kekekalan dalam kejahilan dan kebathilan selamanya.

Hal inilah yang disimpulkan dari ayat ini yang menyebabkan Allah swt mengatakan bahawa “maka lalu binasalah akan dia” iaitu satu penegasan pembalasan segera di dunia ini lagi Allah telah menutup pintu taubat dan hidayah kepadanya dan apatah lagi di akhirat dengan balasan siksa yang pedih sedia menanti.

مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

"Sesiapa yang beroleh hidayah petunjuk (menurut panduan Al-Quran), maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesan buruk kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya juga. Dan seseorang yang boleh memikul, tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja). Dan tiadalah Kami mengazabkan sesiapapun sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul (untuk menerangkan yang benar dan yang salah)" (Surah Al-Israa': 15)

Sesungguhnya persoalan hidayah dan pertunjuk ialah milik mutlak Allah semata-mata dan lalu dari penelitian ayat pada surah ini dan lain-lain lagi ayat Allah maka kita mendapati rahsia-rahsia seperti ternafinya hak mendapatkan hidayah oleh sebahagian manusia ialah kerana perbuatannya yang menentang hidayah Allah dan usaha dakwah dan usaha penyebaran hidayah itu sendiri.

إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ
وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku; dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. Kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadaNyalah aku kembali." (Surah Hud: 88)

Maka kerana itulah kita melihat mereka yang mendapat hidayah Allah itu terdiri dari golongan yang bersih peribadinya, tidak mempunyai hasad dan kebesaran diri seperti kedegilan bongkak dan sombong.

Punca Kemurkaan Allah dan Ancaman besar Kepada Abu Lahab dan mereka Yang Menentang dakwah rasulullah.

Kemurkaan Allah kepada mereka ialah kerana mereka melakukan perkara berikut :

1) Mengecewakan dan menganiayai hamba-hamba Allah yang beriman yang berusaha gigih mencari wadah untuk menyebarkan keimanan dan aqidah yang sahih sebagai bukti keimanan mereka namun usaha mereka dengan mudah dihancurkan oleh golongan jahat ini akibat dengki , hasad dan kebencian mereka kepada kebenaran.

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

"Sesiapa yang kufur ingkar, maka janganlah engkau (wahai Muhammad) berdukacita tentang kekufurannya itu; kepada Kamilah tempat kembalinya mereka, kemudian Kami akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan segala (isi hati) yang terkandung di dalam dada.) (Surah Luqman:23)

2) Menolak hidayah Allah sekaligus merasa diri sudah ego dan sombong dengan apa yang mereka punyai dan percayai dari bapa-bapa mereka, para amir dan guru-guru mereka tanpa menyelidiki benarkah kefahaman mereka itu atau sebaliknya bahkan dengan kejahilan itu mereka tanpa takut dan bimbang menolak hidayah dan bahkan menghina dan menentang semampu mereka akan kebenaran dakwah yang dibawa oleh para rasul dengan yang membawanya penuh keikhlasan.

Ini disebut dalam firman Allah :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ
نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ
لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ

"Apabila dikatakan kepada mereka" Turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah" mereka menjawab: "(Tidak), bahkan kami (hanya) menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya". Patutkah (mereka menurutnya) sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu (apa pun tentang perkara-perkara ugama), dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah (dari Allah)?" (Surah Al-Baqarah: 170)

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

"Janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya.) (Surah Al-Israa: 36)

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Penduduk bandar itu berkata pula: "Sesungguhnya kami merasa nahas dan malang dengan sebab kamu. Demi sesungguhnya, kalau kamu tidak berhenti (dari menjalankan tugas yang kamu katakan itu), tentulah kami akan merejam kamu dan sudah tentu kamu akan merasai dari pihak kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya". (Surah Yaa Siin: 18)

Bukankah perkataan ini sama seperti golongan yang menentang dakwah sunnah lalu menuduh para ustaz sebagai sesat dan mereka yang berdakwah di atas manhaj salaf soleh sebsgai sesat dan menyuruh wadah kefahaman yang menyebar dakwah ditutup dan tidak lagi meneruskan fungsinya supaya kejahilan dan pemahaman salah mereka terus kekal tanpa tercabar.

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Rasul-rasul itu menjawab: "Nahas dan malang kamu itu adalah disebabkan (kekufuran) yang ada pada kamu. Patutkah kerana kamu diberi peringatan dan nasihat pengajaran (maka kamu mengancam kami dengan apa yang kamu katakan itu)? (Kamu bukanlah orang-orang yang mahu insaf) bahkan kamu adalah kaum pelampau". (Surah Yaa Siin: 19)

Bagaimana dengan peringatan dan sedikit sahaja wadah yang ada ini dapat menggugat dan membahayakan mereka ? Jawabnya ialah bukan kerana sejauh mana kesan wadah yang ada dalam menyebarkan manhaj salaf soleh ini sebaliknya mereka bimbang langsung dengan segala kemampuan kita yang ada untuk tidak membenarkan tersebarnya dakwah rasulullah ini.

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

Seterusnya pada ayat: “Tiadalah bermanfaat baginya segala harta bendanya dan apa yang diusahakannya” (Al-Masad :2).

Pada ayat ini Allah swt menegaskan bahawa manusia kerap memikirkan perihal material dan kebendaan sebagai perkara utama dalam kehidupan mereka. Hal ini kerana pemandangan mata kasar kerap hanya mampu melihat apa yang ada di sekeliling dan di sisi mereka.

Lalu penilaian mereka bahawa apa yang mereka miliki itu akan dapat dijadikan sebagai bekal dan mengambil kemanfaatan untuk melindungi diri mereka dan menyelamatkan mereka dari sesuatu kebahayaan.

الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ لاَ طَاقَةَ لَنَا

Bukankah telah berkata kaum Thalut yang lemah iman mereka “Tidak adalah kekuasaan bagi kami memerangi Jalut dan tenteranya” (Al-Baqarah : 249).
Hal ini kerana mereka menilai dengan mata kasar bahawa kebesaran dan ramainya tentera Jalut itu secara fizikal pasti akan menewaskan mereka. Namun sebaliknya golongan yang beriman yang mempercayai kekuasaan Allah atas makhluk-Nya dan mengetahui bahawa urusan sesuatu itu ditangan Allah maka mereka pun berkata :

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah; dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar". (Surah Al-Baqarah: 249)

Manakala merujuk kepada ayat ini menurut Ibn Abbas ra apa yang dimaksudkan dengan “apa yang diusahakannya” ialah anak-anaknya demikianlah juga yang diriwayatkan dari ummul Mukminah Aisyah ra, Mujahid, Atha dan Ibn Sirrin.

Pemahaman ayat ini menunjukkan jelasnya kekufuran golongan yang membenci dan menolak dakwah salaf soleh ini dengan mengambil hal zahir dan jelas pada mata mereka sebagai satu sandaran tanpa memikirkan keimanan dan perihal kebenaran hakikat tujuan syarak dan dakwah dari risalah ilahiyah.

Sebagaimana perbuatan Abu Lahab menafsirkan kekuatan itu pada harta dan anak-anak kerana bagi golongan arab, anak-anak itu merupakan penyokong setia dan kabilah (keluarga besar) itu menjadikan mereka dihormati dan harta mengukuhkan kedudukan duniawi mereka.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَّا يَجْزِي
وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً
إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

"Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu, dan takutilah akan hari (akhirat) yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya, dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan Syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah." (Surah Luqman: 33)

Bukankah hal ini sama seperti penentang dakwah sunnah? Mereka menjadikan sijil serta pangkat akademik seperti Phd dan gelaran duniawi sebagai pengukur kebenaran dan menjadikan pengikut yang ramai sebagai hujah kesahihan sesuatu fahaman.

لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً
أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Merekalah ahli neraka, mereka tetap kekal di dalamnya." (Surah Al-Mujaadalah: 17)

Bukankah mereka akan berkata kepada kamu bahawa kami tidak akan menerima dakwah kamu yang lemah dan dhaif ini sedangkan kami mempunyai tok-tok guru dengan jumlah golongan pengikut dan penganut ajaran mereka yang ramai?

Hal ini samalah seperti perkataan orang terdahulu yang mengingkari dakwah para rasul hanya kerana merasa diri mereka hebat dan besar dan mempunyai kedudukan dan pengikut yang ramai dan dakwah para rasul itu hanya diikuti oleh orang-orang yang susah dan lemah.

قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ
أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحاً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ

"Ketua-ketua yang sombong takbur dari kaumnya berkata kepada orang-orang yang dipandang lemah iaitu orang-orang yang telah beriman di antara mereka: "Tahukah kamu bahawa Soleh itu diutus dari Tuhannya?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami beriman kepada apa yang ia diutus untuk menyampaikannya". (Surah Al-A'raaf: 75)

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِيَ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

Orang-orang yang sombong takbur itu berkata: "Sesungguhnya kami tetap ingkar akan orang yang kamu beriman kepadanya". (Surah Al-A'raaf: 76)


Demikianlah, pada hari ini sekalipun kita tidak mengatakan bahawa teah kafir golongan Islam yang mengingkari dakwah sunnah tetapi kita mengatakan mereka telah kufur pada juzuk tertentu yang penting dalam ajaran Islam dan tidak pula kita mengeluarkan mereka dari Islam tetapi tidak pula menjadikan mereka sebagai seorang mukmin yang soleh.


Mereka tidak dapat menerima kebenaran dakwah sunnah lantaran di sisi mereka para guru-guru yang bersinggahsana dengan kerajaan dan kekuatan politik dan menguasai massa dan mempunyai pengaruh dan kedudukan lama dan sudah menguasai fikrah dan pemikiran mereka sekian lama dengan doktrin yang sudah disemai dalam jiwa dan minda mereka.

Mereka bahkan berkata kepada kamu pergilah engkau kepada tok-tok guru kami dan berdebat serta kemukakan apa yang kamu yakini benar maka jika dia mengikut kamu maka kami pun akan mengikut kamu.

Demikianlah keimanan agama mereka itu menyandar hanya kepada tok-tok guru mereka, pemimpin mereka dan ikutlah mereka menghalalkan apa yang dihalalkan olehnya dan mengharamkan apa yang diharamkan olehnya.

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ
إِلَـهاً وَاحِداً لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

"Mereka menjadikan pendita-pendita dan ahli-ahli ugama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah, dan juga (mereka mempertuhankan) Al-Masih ibni Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan." (Surah At-Taubah: 31)

Disebut oleh para mufassir bahawa dalam menafsirkan ayat ini maka terdapat hadith dari Abi ibn hatim ra yang menegur baginda dengan mengatakan sesungguhnya mereka golongan yahudi tidaklah mengambil paderi dan rahib serta ulama mereka sebagai tuhan maka dijawablah oleh baginda : “Bahkan mereka itu menghalalkan apa yang dihalalkan oleh ulama mereka dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh para ulama mereka maka itulah bentuk pengibadahan (menyembah) kepada para ulama mereka” (hadith hasan riwayat tirmidzi no. 3090, Baihaqi dan Ahmad).

Perihal ini ialah satu bentuk penyembahan tanpa mereka menyedari dan mengakui perbuatan mereka ialah satu penyembahan kepada guru-guru mereka. Bukankah sama sahaja pada hari ini ? Kesesatan yang banyak bercambah dengan kemungkaran yang berleluasa apabila sebahagian dari pejuang Islam ingin menyampaikan pesan rasulullah, memperbaiki kerosakan umat Islam dengan merawati umat dengan sunnah dan mendedahkan mudharat penyakit bahkan mereka dituduh sebagai sesat dan lain-lain kerana bertentangan dengan pegangan ulama mereka.

Apa dosa kita ? Hanya mendedahkan kesilapan para ulama mereka dan para pejuang Islam terdahulu sebagai mengambil teladan dan mempelajari salah silap terdahulu lalu memperbaiki diri supaya dakwah dan perjuangan kita lebih suci maka itu salahkah ?

Sebaliknya kerana ta’asub mereka menghalang dan bahkan seolah mengatakan pemimpin, ulama mereka suci, maha mulia tanpa ada sebarang kesalahan dan cacat cela dan sempurna dari salah silap maka Maha Suci Allah dan bebaslah kita dari golongan mereka dalam pegangan mereka.

سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

Penafsiran ayat seterusnya ialah : "Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. ((Al-Masad : 3)

Sesungguhnya bukanlah satu ancaman dan perjanjian azab yang biasa dalam ayat ini sebaliknya hal ini merupakan satu yang sangat istimewa dan sangat memecah kebiasaan Allah swt.

Bukankah dalam ayat al-qur’an yang lain juga Allah menjanjikan azab lalu apakah istimewanya ayat ini ? Maka menjawab hal ini ialah kerana beberapa hal. Pertamanya beza ayat ini dari ayat yang lain ialah dalam ayat ini perjanjian azab telah secara khusus disebut nama kepada Abu Lahab sedangkan pada kaum-kaum terdahulu Allah tidak pun mengatakan janji azab itu khusus pada mana-mana individu.

Sehingga dakwah Musa as kepada Firaun pun tidaklah disebutkan janji azab kepada Firaun secara khusus sebaliknya mengatakan sekiranya dia beriman akan mendapat balasan nikmat dan siapa yang engkar akan mendapat balasan azab.

Sebaliknya Allah dengan jelas menyebut secara khusus dan mengelarnya dengan Abu Lahab sebagai terus langsung azab tanpa bertangguh lagi. Bahkan ketika dijanjikan secara khusus azab siksa neraka itu Abu Lahab masih hidup dan berjalan-jalan di muka bumi Makkah menandakan betapa besar kemurkaan Allah yang tidak ada makhluknya menerima azab siksa yang demikian melainkan Iblis sebelumnya.

Telah diberi jaminan Abu Lahab yang masih hidup itu akan kekal di neraka, akan menjadi bahan bakar neraka serta disiksa dengan siksaan yang pedih bersama isterinya. Bukankah pada golongan yang lain Allah masih memberi peluang untuk bertaubat sebelum sampai ajalnya maka sebaliknya pada Abu Lahab seolah sudah tiada ampun dan maaf.

Kerana mustahil wahyu Allah itu berdusta ? Maka jika masuk Islamnya Abu Lahab akan terbatallah firman Allah ini sedangkan tidak mungkin dan mustahil Al-Qur’an itu tersilap dan nasakh dan mansukh hanya pada persoalan hukum-hakam bukan pada perihal jaminan janji dan perkara ghaib.

Allahuakbbar

Janji Allah bahawa Abu Lahab itu akan memasuki api neraka yang membakar maka apakah hanya khusus untuk Abu Lahab sahaja ayat ini ? Jawapannya tidak bahkan sebaliknya ayat ini terbuka dan umum untuk semua kerana dalam kaedah tafsir “Al-Ibrah li umumi lafdzi la bikhususis sabab” (Pengajaran itu tidaklah dengan sebab yang khusus sebaliknya dengan keumuman lafadz).

Secara ringkas menyebut bahawa siksaan api neraka yang panas membakar itu sangatlah dahsyat dan tidaklah mampu manusia menahani siksa dan derita penyiksaan di dalamnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan." (Surah At-Tahriim: 6)

وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

"Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. " (Surah Al-Masad: 4)

Perbincangan ini makin meluas apabila Allah swt menyebut bahawa turut dilaknat dan dicela serat dijanjikan azab neraka yang pasti ialah isteri Abu Lahab sedangkan mereka semua ini masih lagi bernyawa dan hidup di saat waktu turunnya wahyu Allah kepada baginda rasulullah.
/div>
Isteri Abu Lahab merupakan wanita yang terhormat selain juga cantik dikalangan kaum wanita Qurasiy dengan dikenali sebagai Ummul Jamil dan nama sebenarnya ialah Arwa binti Harb ibn Umaiyah dan dia ialah saudara perempuan Abu Sufyan serta termasuk golongan bangsawan terhormat dan menjadi wanita utama di zamannya.

Apakah yang dilakukan oleh wanita ini sehingga mengheretnya ke neraka ? Maka para mufassir menyebut bahawa Ummu Jamil ini tidak kurang makar dan jahat serta jenayahnya kepada dakwah rasulullah dengan beliau membantu suaminya dalam kejahilan dan kedegilan serta kekufuran memusuhi dakwah Islam.

Kerana itu Allah memberi perumpamaan “yang mengangkat kayu api” (Al-Masad :4). Iaitu perbuatan isterinya membantu suaminya melakukan kezaliman kekufuran kepada dakwah rasulullah sebagai turut membantu suaminya menambahkan azab siksa di neraka dengan mengangkat kayu api bagi menambah bakaran dan siksaan bakar api neraka pada suaminya.

Wanita yang mencintai suaminya sanggup melakukan apa sahaja tanpa memikirkan mengenai kebenaran. Wanita makhluk yang lemah akalnya dari lelaki dan mereka ini tidak mempunyai pendirian kukuh dalam agama sebaliknya agama mereka, iman mereka hanyalah bergantung dan bersandar kepada persekitaran mereka.

Mereka menurut bapa mereka jika beirman maka warisilah keimanan dan jika sebaliknya maka rosaklah mereka demikian juga setelah berkahwin maka agama mereka bertaut pada suami mereka.

Sekalipun kita tidak menafikan kepentingan persekitaran dalam Islam namun dari sudut keperibadian tidaklah kita menjumpai wanita yang tetap teguh dengan agamanya dalam persekitaran yang rosak, keluarga yang membusuk kecuali sedikit.

Hanya yang benar-benar bijak dan diberi anugerah Allah dengan kebijaksanaan dan kecerdikan serta hati dan jiwa yang mulia maka mampu mencapai darjat ini dan dalam Al-Qur’an Allah menukilkan kisah Asiah isteri Firaun yang mampu mencapai makam kedudukan ini.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ
إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ
وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"Allah mengemukakan satu misal perbandingan (yang menyatakan tidak ada mudaratnya) kepada orang-orang mukmin (berhubung rapat dengan orang-orang kafir kalau tidak terjejas keadaan imannya), iaitu: perihal isteri Firaun, ketika ia berkata: "Wahai Tuhanku! Binalah untukku sebuah rumah di sisiMu dalam Syurga, dan selamatkanlah daku dari Firaun dan perbuatannya (yang kufur dan buas), serta selamatkanlah daku dari kaum yang zalim." (Surah At-Tahriim: 11)

Wanita hari ini sangat kurang bijaknya, lemah imannya dan kurang taqwanya kepada Allah swt. Mereka bukan sahaja terdedah kepada persekitaran yang rosak dan buruk bahkan dibina peribadi mereka dengan tarbiyah yang bukan dari tarbiyah Islam lalu mengakibatkan dengan kelemahan akal dan kebodohan mereka maka jadilan mereka alatan pertualang bagi menghancurkan dakwah Islam.

Golongan munafiq dan mereka yang memusuhi dakwah sunnah akan mempergunakan dakwah wanita dan kelemahan pendakwah di sisi wanita sebagai satu serangan yang berkesan terhadap peribadi.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih; dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga)." (Surah A-li 'Imraan: 14)

Lalu apabila lelaki muslim terutama mereka yang membawa panji-panji sunnah dan dakwah kepada manhaj salaf soleh pastinya akan dimusuhi lalu golongan fikrah dan musuh sunnah akan mengadakan makar tipudaya dengan mencari kelemahan keburukan pejuang Islam dari sisi wanita.

Bukankah para ahli fikrah dan golongan pembenci sunnah ini agama mereka ialah siyasah dan politik ? Kebijaksanaan mereka menipu memutar belit dan mencari helal serta kelemahan musuh mereka sangatlah mudah. Mereka tidak mempunyai perasaan kasih dan hormat pada sesama muslim sebaliknya kerana agama mereka ialah fikrah yang didokong maka orang yang bukan fikrah dihalalkan oleh ulama dan pemimpin mereka untuk dimusuhi walau pun sesama umat Islam.

Hujah mereka ialah sabda rasulullah salallahualaihiwasalam : “Perang itu ialah satu tipu daya” (hadith sahih riwayat Bukhari no. 3030 dan Muslim no. 1740 ).

Sesungguhnya kejahilan merekalah maka mereka memecah belahkan umat Islam dengan fikrah dan melakukan tipudaya kepada sesama muslim sedangkan hukumnya ialah haram dan berdosa melakukan tipudaya bahkan perang kepada orang Islam.

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Hendaklah kamu (wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu) sentiasa rujuk kembali kepada Allah (dengan mengerjakan amal-amal bakti) serta bertaqwalah kamu kepadaNya; dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna; dan janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan orang musyrik." (Surah Ar-Ruum: 31)

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

"Iaitu orang-orang yang menjadikan fahaman ugama mereka berselisihan mengikut kecenderungan masing-masing serta mereka pula menjadi berpuak-puak; tiap-tiap puak bergembira dengan apa yang ada padanya (dari fahaman dan amalan yang terpesong itu). (Surah Ar-Ruum: 32)

Kembali kepada membincangkan kedudukan wanita dalam peranan mereka kepada kejahatan dan kebaikan maka wanita itu lemah dan tanpa pengawasan dari ibu bapa terutama keluarga yang lemah dan tidak mampu mentarbiyah anak-anak dengan kefahaman yang sahih dari Al-Qur’an dan sunnah maka memudahkan wanita dan perempuan terpengaruh oleh fikrah dan belenggu hizbi jemaah.

Lalu dengan menyertai jemaah dan ditanah serta di asuh dengan ajaran agama fikrah lalu jadilah wanita ini pendokong setiap yang saggup menyerah segalanya baik kehormatan, tubuh badan dan wala setianya kepada jemaah dan pemimpin jemaah.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda : “Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, maka apabila dia keluar dari rumahnya, syaitan akan menghiasinya.” (Dikeluarkan oleh Al Bazzar dan At Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy Syeikh Al Albani dalam Irwaul Ghalil jilid I).

Sungguh pun yang berbicara dan bersabda ialah rasulullah namun para wanita ini tidak beriman dengan rasulullah sebaliknya memegang firman amirnya dan naqibah atau ulama kumpulan mereka.

Pedulikan rasululllah dan abaikan perintah serta pesanan baginda kerana agama yang benar ialah jemaahnya dan ajaran yang membawa syurga ialah fikrahnya dan orang ikutan teladannya ialah amir dan naqibahnya.

Kenapa hal ini berlaku ? jawapannya ialah mudahnya wanita itu terpengaruh kepada kejahatan dan kesesatan dan susahnya pula untuk dipulihkan dan ditarbiyah kembali kepada kebaikan dan kebenaran setelah dia menerima sesuatu fahaman ini disebabkan kurangnya wanita yang memiliki kecerdikan, mampu menilai kebenaran itu.

Lalu inilah punca baginda menyebut dalam hadith dari Imran bin Husain ra yang berkata, Nabi Shalallahu ‘alaihi wassalam pernah bersabda : “Sesungguhnya sangat sedikit penduduk syurga yang terdiri daripada golongan wanita .” (hadith sahih riwayat Muslim dan Ahmad).

Di dalam kisah gerhana matahari yang Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam dan para shahabatnya melakukan solat gerhana padanya dengan solat yang panjang , beliau Shalallahu ‘alaihi wassalam diizinkan Allah untuk melihat syurga dan neraka.

Ketika beliau melihat neraka beliau bersabda kepada para sahabatnya radliyallahu 'anhum : “ … dan aku melihat neraka maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali, aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita.”
Sahabat pun bertanya : “Mengapa (demikian) wahai Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam?” Beliau Shalallahu ‘alaihi wassalam menjawab : “Kerana kekufuran mereka.” Kemudian ditanya lagi : “Apakah mereka kufur kepada Allah?” Beliau menjawab : “Mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu (yang tidak dia sukai) nescaya dia akan berkata : ‘Aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan pada dirimu.’ ” (Hadith sahih riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radliyallahu 'anhuma).

Hadith di atas selain membuktikan bahawa kekufuran itu berjuzuk dan berbahagian dan tidak bermakna kufur itu hanya kufur pada Allah sebaliknya sebagaimana baginda mengatakan kufurnya wanita pada suami dan sebagainya maka demikianlah juga dengan golongan yang kufur kepada sunnah.

Kembali kepada golongan wanita maka mereka ini sangatlah jauh dari pertunjuk sunnah dan bimbingan dakwah salaf soleh. Ini disebabkan kaum lelaki sendiri kebanyakan memusuhi dakwah sunnah rasulullah dan apatah lagi kaum wanita yang lemah dan kurang akalnya dan tidak pula ramai yang mampu mengusahakan diri mempelajari sunnah dan manhaj salaf soleh yang sahih.

Apakah kita mampu menemui muslimah yang sanggup berusaha untuk memahami Al-Qur’an dan sunnah ? Mampu berusaha memahami perjuanagn yang sahih berdasar manhaj salaf soleh ? Bergigih mencari jalan kebenaran dan mengkaji sesuatu hadith berjam-jam lamanya untuk mencari kesahihan hadith, mengetahui kebenaran kisah-kisah cerita riwayat sirah, mengetahui aqidah yang sahih dengan menelaah kitab-kitab ulama salaf soleh dan usul-usul pegangan mereka dalam dakwah, perjuangan dan jihad ?

Sudah tentu jawapannya tiada dan ini hanya tidak lain berpunca dari kelemahan di pihak umat Islam sendiri khususnya jasa kejahatan para guru-guru yang menyesatkan.
Dari Shofiyah binti Syaibah berkata: “Ketika kami bersama Aisyah ra, beliau berkata: “Saya teringat akan wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka.” Aisyah berkata: “Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy memiliki keutamaan, dan demi Allah, saya tidak melihat wanita yang lebih percaya kepada kitab Allah dan lebih meyakini ayat-ayat-Nya melebihi wanita-wanita Anshar. Ketika turun kepada mereka ayat:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supayya kamu berjaya." ( Surah An-Nuur: 31)

Maka para suami segera mendatangi isteri-isteri mereka dan membacakan apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Mereka membacakan ayat itu kepada isteri, anak wanita, saudara wanita dan kaum kerabatnya. Dan tidak seorangpun di antara wanita itu kecuali segera berdiri mengambil kain penutup dinding (tirai) dan menutupi kepala dan wajahnya, karena percaya dan beriman kepada apa yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya. Sehingga mereka (berjalan) di belakang Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Salam dengan kain penutup seakan-akan di atas kepalanya terdapat burung gagak.” (hadith sahih riwayat Muslim).

Sangat menyedihkan, wanita makhluk yang cantik dan indah, penuh kelembutan dan kasih sayang yang menyenangkan kita takala melihatnya, menghiburkan lagi mendamaikan akhirnya menjadi bahan bakar api neraka yang menyiksa dan sangatlah sedikit yang mampu ke syurga Allah swt.

Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Salam pernah bersabda : “Sesungguhnya sangat sedikit penduduk syurga yang terdiri daripada golongan wanita .” (hadith sahih riwayat Muslim dan Ahmad).

Imam Qurthubi rahimahullah mengulas akan hadith di atas dengan mengatakan : “Penyebab sedikitnya kaum wanita yang dapat masuk ke syurga adalah kerana hawa nafsu yang menguasai pada diri mereka, keconderungan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia, dan berpaling dari akhirat kerana kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka untuk tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal.

Kemudian mereka juga menjadi penyebab yang paling kuat untuk memesongkan kaum lelaki dari akhirat disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka, kebanyakan dari mereka memalingkan diri-diri mereka dan selain mereka dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika di ajak kepada akhirat.” (Jahannam Ahwaluha wa Ahluha halaman 29-30 dan At Tadzkirah halaman 369).

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

"Di lehernya sejenis tali, dari tali-tali yang dipintal." (Surah Al-Masad: 5)

Makluman kaedah dan cara siksaan ini bukanlah sekadar menambah isi muka dalam kitab Allah tanpa membawa makna apa-apa sebaliknya ianya mengandungi tujuan memberitahu bahawa bagaimana Allah itu mahir dan tahu cara-cara menghukum dan mengazab hamba-Nya yang berdosa.

Bukankah banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan serba sedikit balasan yang menimpa dan cara Allah menghukum mereka di neraka nanti. Tujuan makluman ini ialah sebagai “li tahdzir” memberi peringatan dan teguran keras supaya segera sedar dan memikirkan perumpamaan sepertinya di dunia ini.

Bayangkan dengan api dunia ini kita tidak dapat menahan panasnya lalu bagaimanakah keadaan jika disiksa dengan dikalungkan pada lehernya pintalan tali-temali yang diperbuat dari api ?

Bukankah satu siksaan pedih yang digambarkan Allah dalam ayat ini ? Jawabnya ialah benar dan hal ini lantas membuatkan kita segera berasa insaf dan gerun dengan azab siksa dari Allah swt dan tidak lagi menurut hawa nafsu kejahatan dan menentang sunnah dan dakwah yang dibawa oleh rasulullah sebaliknya mengawal diri dan mentaati perintah Allah swt.

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى

“Adapun golongan yang takut kepada kebesaran tuhan mereka maka mereka menahan hawa nafsunya (tidak menurut hawa nafsu) maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal mereka” (Surah An-Na’ziaat: 40).

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ

"Orang-orang yang menghubungkan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah supaya dihubungkan, dan yang menaruh bimbang akan kemurkaan Tuhan mereka, serta takut kepada kesukaran yang akan dihadapi semasa soaljawab dan hitungan amal (pada hari kiamat)" (Surah Ar-R'ad: 21)

Berkata Mujahid dan Urwah yang dimaksudkan dengan “Masad” itu ialah ikatan tali yang berpintal dari api. Juga diriwayatkan hal ini dari Al-Aufa dari Ibn Abbas dan Athiyah serta dhahak dari Ibn Zaid bahawa Ummu Jamil itu terkenal jahatnya dan selalu meletakkan duri-duri di laluan perjalanan baginda lalu kerana itu Allah membalas dengan mengadakan ikatan duri dari api yang berpintal yang dikalungkan ke lehernya dan hal ini hanyalah Allah yang mengetahui.

Wallahualam
Segala puji hanyalah bagi Allah swt.

(tamatlah buat masa ini tafsir ringkas surah Al-Masad oleh ustaz al-faqir emran ibn ahmad dengan tajuk Surah Al-Masad- satu pukulan buat golongan yang memusuhi dakwah sunnah semoga beroleh manfaat dari buah ilmu yang dinukil dari tafsiran para salaf soleh dan dikait dengan realiti semasa dengan kaedah yang sahih).

1) Al-Qur’an
2) Tafsir Ibn Katsir (Tafsir Al-Qur’anul Azim)
3) Tafsir As-Syaukani (Fathul Qadhir)
4) Qawaid Hisson Li Tafsiril Qur’an oleh Syeikh Abd Rahman Nasir Sa’di ra.
5) Kasyfu Syubhat oleh Syeikh Muhammad Abd Wahab ra
6) Irsyadul Usul Fi Qawaid Syariah oleh ust emran ahmad
7) Bayanu Tafsir fi Qawaid Tafsir oleh ust emran ahmad

Oleh: Ustaz Emran Ahman
Penyusun/Edit: HAR