"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

26 April, 2017

Bagaimana kita boleh berbakti dengan Ibu/Bapa
video

18 March, 2017

WASIAT RASULULLAH SAW KEPADA ALI R.A
video

15 March, 2017

DETIK-DETIK MENJELANG KEWAFATAN
RASULULLAH SAW

video

05 March, 2017

AMALAN SOLEH YANG DITOLAK
Jauhilah Lapan perkara yang menyebabkan amalan kita ditolak oleh
Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Setiap amalan ibadah, amalan soleh dan amal kebajikan hendaklah dilaksanakan dengan penuh penghayatan agar ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Apabila amalan kita diterima, maka barulah ganjaran pahala yang kita perolehi akan menjadi bekalan di akhirat nanti. Setiap orang mukmin pasti berharap agar amalan solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Namun perlu juga kita ketahui bahawa tidak semua amalan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Adakah kita yakin bahawa segala amalan kebaikan yang kita lakukan akan terus diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta’a’la ?

Perkara ini dijelaskan dalam Surat Qaaf ayat 16-18

وَلَ‍قَ‍‍‍دْ‌ خَ‍‍لَ‍‍‍قْ‍‍‍نَا‌ ‌الإِ‌ن‍‍س‍‍َ‍انَ ‌وَنَعْلَمُ مَا‌ تُوَسْوِسُ بِ‍‍هِ نَفْسُ‍‍هُ ۖ ‌وَنَحْنُ ‌أَ‍‍قْ‍‍‍‍رَبُ ‌إِلَ‍‍يْ‍‍هِ مِ‍‌‍نْ حَ‍‍بْ‍‍لِ ‌الْوَ‌رِيدِ
إِ‌ذْ‌ يَتَلَ‍‍قَّ‍‍ى‌ ‌الْمُتَلَ‍‍قِّ‍‍ي‍‍َ‍انِ عَنِ ‌الْيَم‍‍ِ‍ي‍‍نِ ‌وَعَنِ ‌ال‍‍شِّم‍‍َ‍الِ قَ‍‍عِيدٌ
مَا‌ يَلْفِ‍‍ظُ مِ‍‌‍نْ قَ‍‍‍وْل‌‍ٍ‌ ‌إِلاَّ‌ لَدَيْ‍‍هِ ‌‍رَقِ‍‍‍ي‍‍بٌ عَتِيدٌ
Dan demi sesungguhnya, Kami telah mencipta manusia dan Kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedang (pengetahuan) Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,            semasa dua malaikat (yang mengawal dan menjaganya) menerima dan menulis segala perkataan dan perbuatannya; yang satu duduk di sebelah kanannya, dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau perbuatan yang dilakukannya) melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia (menerima dan menulisnya).

Jika dilihat daripada hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabbal terdapat lapan (8) perkara yang akan menjadi penghalang dan menyebabkan amalan-amalan kita tidak diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Abdullah ibn al-Mubarak meriwayatkan dari seorang lelaki yang pernah bertanya kepada Muadz. Lelaki itu berkata kepada Muadz, “Beritahukanlah kepada aku satu hadis yang pernah kau dengar dari  Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.” Kemudian Muadz menangis sehingga aku menyangka dia tidak akan berhenti menangis. Namun kemudian, Muadz berhenti menangis. Lalu berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada ku, “Wahai Muadz, aku menjawab, Labbayka, demi ayah dan ibuku, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
Aku akan memberitahukan satu hadis ini yang akan memberi manfaat tetapi apabila engkau tidak menjaga hujjahmu dihadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala pada hari kiamat, maka ia akan terputus.

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menciptakan tujuh malaikat sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Kemudian, Allah telah menciptakan pula langit dan bumi. Lalu  Dia memberi tugas kepada  Malaikat untuk melihat setiap lapis langit dari langit yang tujuh itu.

Diterangkan bahawa, satu Malaikat berada disebelah kanan manusia untuk mencatat amal baik, manakala di sebelah kiri pula bertugas untuk mencatat hal-hal buruk yang dilakukan manusia. Pada setiap langit ada satu Malaikat yang menjaga pintu, dan tiap-tiap pintu langit itu dijaga oleh Malaikat penjaga pintu sesuai kadar pintu dan
  
LANGIT PERTAMA – GIBAH (MENGUMPAT)

Malaikat Hafazhah (Malaikat yang memelihara dan mencatat amal seseorang) naik ke langit dengan membawa amal seseorang hamba. Amalan tesebut adalah amalan yang telah dilakukan dari waktu pagi hingga ke petang. Cahayanya bersinar-sinar bagaikan cahaya matahari. Ia  menganggap amalan tersebut banyak,semua memuji segala amalannya itu. Tetapi, sampai di pintu langit pertama, berkata Malaikat penjaga pintu langit itu kepada Malaikat Hafazhah, "Tamparkanlah amal ini ke wajah pemiliknya, aku ini penjaga Gibah (pengumpat), aku diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk tidak menerima amalan orang yang mengumpat orang lain. Jangan benarkan amalan ini melepasiku untuk mencapai ke langit berikutnya."

LANGIT KEDUA – MENGHARAPKAN KEDUNIAAN

Hari berikutnya, Malaikat Hafazhah iaitu pencatat amalan datang kembali membawa amalan seorang hamba yang soleh yang cahayanya berkilauan. Malaikat itu berjaya melepasi langit pertama kerana dia tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang. Malaikat itu juga memujinya kerana amalan tersebut terlalu banyak. Sampai dilangit kedua, Malaikat penjaga langit kedua berkata: “Berhenti!, Pukulkan amalan  itu ke wajah perlakunya kerana dengan amalannya itu dia hanya menginginkan dan mengharapkan harta kekayaan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintakanku untuk menahan amalan itu dan tidak membiarkan amalan itu menghampiriku juga jangan sampai kepada Malaikat yang lain. Sesungguhnya dia orang yang sombong dan suka membesarkan diri  di majlis mereka.

LANGIT KETIGA – SOMBONG/TAKBUR

Kemudian malaikat Hafazah pencatat amal naik membawa amal hamba yang Nampak berkilau penuh cahaya dari sedekah, puasa, solat dan berbagai macam kebaikan yang dianggap demikian banyak dan terpuji. Para malaikat merasa hairan melihat keindahan amalan tersebut lalu membawa amalan itu dan berjaya melintasi langit pertama dan kedua. Namun sewaktu sampai ke langit ketiga, malaikat penjaga langit ketiga berkata: “Berhenti!”. Lemparkan kembali amalan itu ke wajah pelakunya kerana dia seorang yang sombong, aku adalah malaikat penjaga orang yang sombong. Allah telah memerintahku supaya tidak membiarkan amalan orang sombong/takbur melewati aku untuk mencapai langit berikutnya. Sesungguhnya dia menyombong/takbur dirinya didalam majlis orang ramai.

LANGIT KEEMPAT – MEMBANGGAKAN DIRI (UJUB)

Berikutnya Malaikat Hafazhah membawa lagi amalan seseorang hamba ke langit keempat. Amalan itu juga bersinar bagaikan bintang yang paling besar  berkelip-kelipan, suaranya penuh dengan tasbih, puasa, solat, haji dan umrah. Para malaikat Hafazhah berjaya membawa amalan itu sehingga sampai ke langit keempat. Sewaktu sampai kelangit keempat, Malaikat penjaga langit itu berkata: “Berhenti!” Jangan diteruskan perjalananmu.  pulangkan kembali amalan itu ke muka pemiliknya, aku adalah Malaikat penjaga orang-orang yang suka berperasaan ujub. Mereka beramal hanyalah atas dorongan perasaan ujub (membanggakan diri) terhadap dirinya.

LANGIT KELIMA – PENDENGKI DAN IRI HATI

Manakala di langit ke lima,   Malaikat hafazhah  membawa lagi amalan  seseorang hamba ke langit kelima setelah mereka berjaya melepasi langit satu hingga empat. Mereka diarak bagaikan pengantin wanita diiring kerumah suaminya, amalannya sangat  bagus dan bercahaya. Amalan yang diamalkannya ialah jihad, haji, dan  umrah. Namun sewaktu sampai langit kelima, Malaikat penjaga langit itu berkata: “Berhenti!” Aku ini penjaga sifat hasad (dengki, iri hati). Pulangkan  kembali  amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya dan campakkanlah ke atas. Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan aku supaya tidak membiarkan amalan  hasad itu melalui aku dan  mencapai langit seterusnya. Pemilik amal ini, sangat berhasad dengki kepada orang yang berilmu dan beramal seperti amalannya. Ia berhasad dengki kepada orang lain yang melakukan sebarang kelebihan didalam  ibadah dan ia juga mencela mereka. Sesungguhnya ia benci kepada apa yang diredhai Allah Subhanahu wa Ta’ala.

LANGIT KEENAM - TIDAK MENGASIHI ORANG LAIN

Di langit ke enam pula, Malaikat Hafazhah membawa lagi  amalan yang bercahaya dari seorang hamba, cahayanya seperti bulan purnama, ia adalah daripada wuduk yang sempurna, solat yang banyak, zakat, haji, umrah, jihad dan puasa. Malaikat Hafazhah berjaya membawa amalannya sehingga sampai ke langi keenam. Tetapi sewaktu sampai dilangit keenam, Malaikat penjaga langit itu berkata: “Berhenti!” Aku ini Malaikat penjaga rahmat. Amalan  yang dianggap baik ini  pukulkanlah kewajah pemiliknya kerana ia tiada belas kasihan kepada hamba  Allah. Apabila ada orang lain mendapat musibah, ia merasa senang dan gembira. Aku diperintahkan oleh  Allah Subhanahu wa Ta’ala  agar tidak membiarkan amalan orang seperti ini melepasiku hingga dapat sampai pada pintu langit seterunya.

LANGIT KETUJUH – SUMA’AH DAN RIAK

Seterusnya Malaikat Hafazhah membawa lagi amalan seorang hamba, Amalan itu ialah solat, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak yang baik, berzikir kepada Allah, nafkah, jihad dan warak. Zikirnya seperti bunyi lebah dan cahayanya bersinar seperti matahari. Amalannya itu diiringi para Malaikat hingga ke langit ketujuh. Namun sampai ke pintu langit ketujuh, penjaga langit itu berkata: “Berhenti!’. Aku ini Malaikat penjaga Suma’ah (ingin terkenal/riya). Pukulkan dengan amalannya ini ke muka orang yang mengerjakannya bahkan pukulkan pula akan seluruh anggota badannya dan tutupkanlah keatas hatinya.

Sesungguhnya orang ini ingin masyhur dan terkenal (popular) dan selalu ingin kelihatan lebik baik daripada orang lain dan ia beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintakkanku agar amalannya itu tidak melepasiku. Ia beramal bukan bukan untuk  mencari keredhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala  tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat yang tinggi dan supaya disebut dan mashyur dimerata tempat. Allah Subhanahu wa Ta’ala menyuruh aku supaya tidak membiarkan amalan orang yang riak melepasiku, kerana setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riak dan Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak akan menerima amalan orang yang riak.

DI HADAPAN ALLAH

Para Malaikat pencatat amal naik berdiri dihadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala membawa amal seorang hamba dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: “Kalian adalah penjaga (pencatat) amal hamba-Ku, dan Aku adalah yang mengawasi hatinya. Sesungguhnya dengan amal ini dia tidak menghendaki Aku dengan amalannya tersebut. Ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripada-Ku. Aku lebih mengetahui dari kalian apa yang dimaksud olehnya dengan amalan itu.Maka baginya laknat dari-Ku, kerana menipu orang lain dan juga menipu kalian – para malaikat hafazah, tetapi Aku tidak akan tertipu olehnya.

Lalu para malaikat pun berkata: “Baginya laknat-Mu dan juga laknat kami”. Kemudian langit berkata: “Baginya laknat Allah dan juga laknat kami”. Lalu langit yang ketujuh berserta semua penghuninya melaknat orang itu.

Kemudian Muadz yang menanggis terisak-isak berkata: “Ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah dan saya adalah Muadz, maka ajarilah saya bagaimana aku boleh selamat dari apa yang engkau ceritakan pada ku.

Rasulullah Shallallahu ‘alahi wassalam pun bersabda: “Berpegang teguhnya kepada ku, meskipun didalam amal-amalanmu ada kekurangan.

Wahai Muadz,  jagalah lisanmu agar jangan sampai mencela saudara-saudaramu  yang mengembangkan  Al-Quran dan saudara-saudaramu sesama Islam dan orang alim.  Bebanlah segala kesalahan kepada dirimu sendiri dan jangan kau bebankan kepada mereka. Jangan kau mengangkat/menyucikan dirimu dengan menindas atas orang  lain. Janganlah kau masukkan amalan dunia ke dalam amalan akhirat. Jangan bersikap sombong  agar mereka menghindari keburukkan akhlakmu. Jangan kau berbisik-bisik dengan seseorang sementara disebelahmu ada orang lain. Jangan bersikap sombong dan takabur terhadap orang-orang sehingga kebaikan dunia terputus darimu dan jangan mengoyak-ngoyak (menguris) perasaan orang lain dengan mulutmu, kerana kelak engkau akan dikoyak-koyak oleh anjing-anjing nereka jahanam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala  yang bermaksud, “Di-neraka itu ada anjing-anjing yang dikiaskan mengoyak badan manusia.”

Muadz berkata: “Ya Rasulullah, demi ayah dan Ibuku, siapa yang sanggup menanggung dan memikul penderitaan semacam ini dan siapa yang boleh selamat darinya?

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: Ya Muadz, sesungguhnya itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Cukuplah untuk menghindari semua itu, kamu menyayangi orang lain sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri.

Sesungguhnya perkara paling utama dan  terpenting dalam agama ini adalah mengikhlaskan diri kepada  Allah S.W.T dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Ini adalah sebagai  syarat utama diterima amal  ibadah seseorang. Ikhlas adalah termasuk amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian “istimewa” (secara mendalam) dan dilakukan dengan cara “istimrar” (terus menerus). Setiap muslim hendaklah melakukan “amal” ibadah agar amalan kita menjadi bernilai dihadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Syeikh Ibnu Utsaimin berkata: “Dan wajib atas sesorang mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam seluruh ibadahnya dan hendaklah meniatkan ibadahnya semata-mata untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta’ala dan di akhirat. Inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam firman-Nya: Diantaranya:

وَمَآ أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.” (Surah Al-Bayyinah: 5)

Firman Allah lagi:

قُ‍‍لِ ‌اللَّ‍‍هَ ‌أَعْبُدُ‌ مُ‍‍خْ‍‍لِ‍‍ص‍‍ا‌ ً‌ لَ‍‍هُ ‌دِينِ
Katakanlah lagi: "Allah jualah yang aku sembah dengan mengikhlaskan amalan ugamaku kepadaNya. “Surah Az-Zumar: 14)

قُ‍‍لْ ‌إِنِّ‍‍‍ي ‌أُمِ‍‍رْتُ ‌أَ‌نْ ‌أَعْبُدَ‌ ‌اللَّ‍‍هَ مُ‍‍خْ‍‍لِ‍‍ص‍‍ا‌ ً‌ لَهُ ‌ال‍‍دِّينَ
Katakanlah lagi (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat kepadaNya”. (Surah Az-Zumar: 11)

Dan Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala juga:

فَا‌دْعُو‌ا‌ ‌اللَّ‍‍هَ مُ‍‍خْ‍‍لِ‍‍صِ‍‍‍ي‍‍نَ لَهُ ‌ال‍‍دّ‍ِ‍ي‍‍نَ ‌وَلَوْ‌ كَ‍‍رِهَ ‌الْكَافِرُ‌ونَ
“Oleh itu maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya (dan menjauhi bawaan syirik), sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai (amalan kamu yang demikian”). (Surah Ghafir: 14)

Dan banyak lagi firman Allah Subhanahu wa Ta’ala memperintahkan kita supaya mengikhlaskan ibadat kita kepada-Nya.

Marilah sama-sama kita menjauhi perkara yang dinyatakan diatas, supaya amalan kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Hadis diatas sungguh agung dimana didalamnya terkandung rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang amat luas dan kelembutan-Nya sungguh agung

Jika amalan kita ditolak dan tidak diterima oleh Allah, maka dimanakah lagi cara kita dapat menyelamatkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta’ala di-hari akhirat nanti? Oleh itu cubalah sedaya upaya kita perbaiki kelemahan diri kita dan mengingkatkan iman dan amal melengkapkan segala sifat-sifat mahmudah.

Kita memohon kepada Allah agar Dia memberi kita kelembutan yang membuat kita bergegas melakukan keta’atan kepada-Nya, menggiring kita memasuki kemurahan dan rahmat-Nya.

Wallah al-muwafiq li al-shawab

ORANG YANG MELAKSANAKAN AMAL BAIK
DIKATEGORIKAN MENJADI 3 GOLONGAN

1.         ORANG YANG PASTI DITERIMA AMALNYA

Orang yang pasti diterima amal ibadahnya adalah orang yang bertakwa kepada-Nya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
“Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa”. (Surah Al-Maidah: 27)

Amalan yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya dari perkara-perkara ghaib dengan keimanan yang mantap tanpa ada keraguan padanya. Ghaib adalah apa yang tidak boleh kita indera dari apa-apa yang Allah kabarkan kepada kita akan keberadaanNya, seperti iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, hari akhir, surga dan neraka. Ini adalah sifat yang paling khusus yang mereka miliki, karena mengajak dan mendorong mereka agar beramal shalih. Jika anda yakin akan hari akhir, surga, neraka dan kejadian-kejadian pada hari kiamat, (keyakinan tersebut) mengharuskan anda agar mempersiapkan diri dalam menyongsongnya. Tidak manfaat persiapan yang dilakukan selain melakukan amal kebajikan. Ini adalah sifat pertama yang Allah mensifati mereka dengannya dalam kitab-Nya. Allah subhanahu wata’ala berfirman,

الم  ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ  الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Alif laam miim. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Surah Al-Baqarah: 1-3).

Beriman terhadap kitab-kitab Allah dan para Rasul. Mereka beriman terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah dan seluruh kitab langit yang sebelumya. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Surah Al-Baqarah: 4).

2.         ORANG AMALNYA YANG PASTI DITOLAK

Orang yang amalnya pasti ditolak adalah orang-orang kafir, begitu juga orang murtad.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Surah Al-Baqarah: 217)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
“Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mendustakan akan menemui akhirat, sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Surah Al-A’raf: 147)

Oleh itu, jangan mudah terpesona dengan kebaikan golongan ini, karena pada hakikatnya semua amalannya tidak berguna. Walau sebanyak manapun ia melakukan  solat dan sebesar manapun rasa ikhlasnya, ia tidak akan diterima dari mereka selagi mereka tetap dalam kekufuran. Contohnya seperti mengakui adanya Nabi selepas  Nabi Muhammad Shallallhu ‘alaihi wassalam.


3.         ORANG YANG AMALNYA TIDAK DAPAT DIPASTI DITERIMA ATAU TIDAKNYA

Mereka adalah orang mukmin yang tidak sampai tahap  takwa, mereka melakukan amalan baik tetapi dalam  waktu yang sama masih  juga melakukan perbuatan buruk dengan tidak disertai taubat. Golongan inilah yang biasa dilakukan oleh kaum muslim.

Ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta’ala sendiri menegaskan bahawa janjinya berupa pahala dan syurga. Bukan untuk  orang-orang yang zalim ;

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين
“Janjiku tidak akan sampai kepada orang-orang dzalim” (Surah Al-Baqarag: 124)

Selagi mereka belum bertaubat, ia  termasuk golongan orang yang zalim.

ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
“Barang siapa tidak bertobat, maka merekalah orang-orang dzalim” (Surah Al-Hujurat: 11)

Akan tetapi tidak juga dapat dipastikan bahwa golongan ini amalnya pasti tidak diterima karena Allah menegaskan ;

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
“Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Surah Az-Zumar: 53)

Dalam hadist isra’ mi’raj Malaikat berkata kepada Nabi Shallallhu ‘alaihi wassalam.

قالا أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم
“Adapun orang yang sebagian mukanya bagus dan sebagian Iagi buruk, maka mereka itu ialah orang-orang yang mencampur-adukkan antara amal perbuatan yang shalih sedang yang lainnya jelek, tetapi Allah telah memberikan pengampunan kepada mereka itu.” (HR. Bukhari)

Golongan seperti  ini  bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala samaada amalannya diterima atau sebaliknya, atau mungkin Allah Subhanahu wa Ta’ala membalas perbuatan buruknya dahulu kemudian baru menerima amalan baiknya, ataupun mungkin  amalannya tidak diterima langsung menyebabkan ia mati dalam keadaan Su-ul Khatimah.

Sumbangan/posted oleh: HAR
Bahan Rujukan: 1. Kitab Tashfiyat al-Qulub al-Awzar wa al-Dzunub, karya Yahya ibn
                              al-Yamani al-Dzimari terbitan Dar al-Hikmah al-Yamaniyyah.
                          2. Spirit Islam Inside

11 January, 2017

Makanan dengan merujuk kepada al-Quran dan sunnah
Kajian mengenai kehidupan Rasulullah Shallalluhu 'alaihi wassalam  menunjukkan bahawa walaupun Baginda hidup sebahagian besar  dalam kesederhanaan dalam kehidupan sehari-harinya, namun Baginda tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'al untuk semua. Dia makan setiap apa yang telah disampaikan dengan dan tidak pernah mengadu mengenainya.

BARLI

Barli ditanam pada dua keadaan iaitu penanaman barli musim luruh dan penanaman barli musim bunga. Walaupun masa dengan musim penanaman barli adalah berbeza, tetapi kualiti barli yang dihasilkan adalah lebih kurang sama dan tidak dijejaskan.
Rasulullah menyukainya, pernah mempunyai dalam bentuk roti, bubur, dan doh. Dia juga  menerimanya sebagai hadiah dari sahabat-Nya bersama-sama dengan bahan makanan lain

Telah mengabarkan kepada kami [Hannad bin As Sariy] dari [Waki'] dari [Dawud bin Qais] dari ['Iyadh bin 'Abdullah] dari [Abu Sa'id] dia berkata; "Kami mengeluarkan zakat fitrah ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masih ada di antara kami sebesar satu sha' makanan, satu sha' kurma, satu sha' gandum atau satu sha' susu kering. Kami terus melaksanakan seperti itu hingga Mu'awiyah datang dari Syam. Dan di antara yang ia ajarkan kepada orang-orang adalah: Ia berkata; "Kami tidak melihat dua mud gandum Syam kecuali menyamai satu sha' dari ini." Abu Sa'id berkata; 'Maka orang-orang mengambil pendapat tersebut'. Hadits Nasai No.2466 Secara Lengkap

Barli merupakan satu jenis bijirin yang kaya dengan vitamin B kompleks, zat besi, kalsium, magnesium, manganese, selenium, zink, protein, asid amino, serat dan beberapa jenis antioksida yang lain.

Kajian saintifik moden juga membuktikan kesan yang besar makanan ini terhadap kesihatan dan dianggap menjadi antara minuman yang sihat didunia.

SUSU

Dalam prakteknya, Rasulullah pernah minum susu onta, kambing dan juga sapi. Bahkan secara khusus, beliau menganjurkan umatnya untuk minum susu sapi.

Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam juga bersabda, “Tidak ada satupun makanan yang boleh menggantikan makanan dan minuman melebihi susu”. (HR. Ahmad 3/302 dengan sanad yang sahih. Kisah di atas asalnya ada di Muwatha’ dan Sahih Bukhari Muslim. Juga tercantum dalam Sahih Tirmidzi nomor 3455)

Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam juga bersabda, “Tidak ada satupun makanan yang boleh menggantikan makanan dan minuman melebihi susu”. (HR. Ahmad 3/302 dengan sanad yang sahih. Kisah di atas asalnya ada di Muwatha’ dan Sahih Bukhari Muslim. Juga tercantum dalam Sahih Tirmidzi nomor 3455)

Susu kambing  dipercaya memiliki berbagai manfaat luar biasa bagi kesehatan, Ia juga kaya kandungan mineral, kalsium, pottasium, magnesium, fosfor, klorin dan mangan. Hal itu didasarkan pada penelitian yang mengatakan bahawa susu kambing memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang cukup lengkap.

KURMA

Rasulullah saw juga bersabda, "Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, maka kelaparanlah bagi penghuninya atau laparlah penghuninya". (HR Muslim dan Tirmidzi).

Manfaat kesehatan dari kurma telah menjadikan buah ini sebagai bahan baku terbaik untuk perkembangan otot. Orang-orang mengambil kurma dalam berbagai cara; mencampur adonan kurma dengan susu, yogurt, atau dengan roti dan mentega untuk menjadikannya lebih nikmat. Adonan kurma bermanfaat bagi orang dewasa dan anak-anak, khususnya pada masa pemulihan dari cedera atau sakit.

Kurma merupakan sumber beragam vitamin dan mineral. Kurma merupakan sumber energi, gula, dan serat yang baik. Mineral penting seperti kalsium, zat besi, fosfor, sodium, potassium, magnesium, dan zinc ditemukan pada kurma. Kurma juga mengandung vitamin seperti thiamin, riboflavin, niacin, folate, vitamin A dan vitamin K.

LABU

Anas ibn Malik RA meriwayatkan : Seorang tukang jahit mengundang Rasulullah SAW untuk makan makanan yang dibuatnya, lalu aku pergi bersama Rasulullah SAW (sewaktu makan) aku melihat Rasulullah SAW mencari-cari labu di sela-sela potongan roti (Hadits Riwayat: Bukhari dan Muslim)

Buah Labu kuning atau yang berwarna orange memiliki karotenoid yang sangat tinggi. Karotenoid dalam buah labu sebagian besar memiliki beta-carotene yang merupakan sumber antioksidan, yang mampu mencegah penuaan dini dan kanser.

Labu kuning juga memiliki kandungan Vitamin C yang berfungsi sebagai kekebalan tubuh, zat besinya berfungsi untuk pembentukan darah, kaliumnya berguna untuk menjaga keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh serta labu kuning juga mengandung serat yang berfungsi untuk pencernaan tubuh.

Labu kuning juga diketahui mengandung cukup banyak potassium, iaitu mineral yang disebut-sebut mampu menurunkan risiko terkena hipertensi.

MADU

Rasulullah s.a.w. meminum madu itu sebelum makan pagi yang dibantu dengan air. (air yang hendak digunakan untuk dicampurkan dengan madu itu hendaklah disimpan semalaman di dalam suatu bekas sebagaimana yang disukai oleh Rasulullah s.a.w.)

Manfaat madu sangat banyak sekali, selain untuk kesehatan madu juga bermanfaat untuk berbagai penyakit dan keluhan lain yang berkaitan dengan tubuh manusia. Cairan Madu adalah salah satu benda cair yang sangat ajaib dan sangat hebat serta bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Dua penyakit paling berbahaya dimuka bumi ini ternyata juga dapat dilakukan dengan mengambil madu. Zat yang terdapat pada madu mengandung flavonoid, antioksidan yang membantu mengurangi risiko beberapa jenis kanser dan penyakit jantung.

ANGGUR

Anggur - Anggur ialah satu daripada makanan kegemaran Rasulullah SAW kerana mampu membersihkan darah, memberi tenaga dan kesihatan, menguatkan buah pinggang dan membersihkan usus.

Dalam Surah Ar-Rad ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:  "Dan di bumi ada beberapa potong tanah yang berdekatan (tetapi berlainan keadaannya); dan padanya ada kebun-kebun anggur, dan jenis-jenis tanaman serta pohon-pohon tamar (kurma) yang berumpun dan yang tidak berumpun; semuanya disiram dengan air yang sama; dan Kami lebihkan buah setengahnya dari setengahnya yang lain (pada bentuk, rasa, dan baunya) Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang (mahu) berfikir serta memahaminya"

Manfaat anggur merah untuk kesihatan sangat banyak sekali, saperti boleh memberikan tenaga, degenerasi makula, mencegah katarak, melancarkan pencernaan, menghilangkan kelelahan, mengatasi gangguan ginjal dan lain-lain.

Buah ini mengandung vitamin B1 sebanyak 0,069 mg, vitamin B2 sekitar 0,07 mg, vitamin b3 sekitar 0,188 mg, asam pantotenat mencapai 0,05 mg, folat memenuhi 1% kebutuhan vitamin B9 harian, vitamin C berjumlah 10,8 mg, dan vitamin K yang mengasup 21% keperluan harian manusia.

CUKA

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengunakan cuka dengan minyak zaiton untuk makan. Ia mempunyai kesan yang besar pada fungsi badan kerana ia adalah berguna untuk prestasi limpa, membantu dalam mengawal perut, memuaskan dahaga, membantu dalam pencernaan makanan dan lain-lain Jabir bin Abdullah (R.A) katanya:

Cuka dapat membantu membuangkan kolesterol dan lemak di dalam badan terutamanya pada sistem usus di perut, lemak di saluran jantung, lemak di buah pinggang, membaiki fungsi buah pinggang, dan lemak berlebihan yang boleh membawa pelbagai penyakit dengan cara memulihkan sel-sel organ badan. Dan elok untuk mereka yang menghadapi daran tinggi/ kolestrol dsb nya.

"Rumah yang menyimpan cuka tak akan menderita dari kemiskinan" - Diriwayatkan oleh Ummu, Tirmidzi, Baihaqi

"Cuka adalah kemudahan bagi manusia" Diriwayatkan Oleh Muslim

"Allah telah Meletakkan berkat dalam Cuka, Ia digunakan oleh Para Nabi sebelum Aku", Diriwayatkan oleh Aisyah, Muslim Dan Ibnu Majah. Nabi Muhammad (Saw) suka kepada Cuka.

Jabir menceritakan, "Suatu hari Rasulullah memperlawa saya ke rumahnya. Dia dihidangkan roti. Dia bertanya: 'Adakah apa-apa sos perasa?" Mereka menjawab "Tidak, hanya ada Cuka." Nabi berkata, 'Cuka adalah sos yang baik. "

Jabir pernah berkata, "Aku menyukai cuka sejak aku mendengarnya daripada Nabi Allah".

Naf'a berkata, "Aku menyukai Cuka sejak aku mendengarnya daripada Jabir." (Muslim, Abu Dawud, Nasa'i)

KETIMUN

Timun merupakan jenis sayuran yang masuk ke dalam keluarga tanaman seperti labu  dan semangka (keluarga Cucurbitaceae). Kandungan air pada sayuran mentimun sama seperti yang ada pada manfaat semangka, iaitu sebahgian besar terdiri dari (95 persen) air, yang berarti mengambil ketimun pada hari musim panas, dapat membantu tubuh tetap terhidrasi.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam Makan Kurma Dengan Mentimun. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Ja’far Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata.

“Aku melihat Rasulullah makan buah mentimun dengan ruthab (kurma basah)” (Hadits Bukhari dan Muslim)

Mentimun yang rendah lemak jenuh, kolesterol, dan sodium ini juga sumber yang baik dari vitamin A, asam pantotenat, magnesium, fosfor dan magnesium. Sementara itu juga tinggi kalium, folat, karbohidrat, seng, Vitamin C dan Vitamin K. Semua nutrisi ini sangat membantu untuk menjaga kesehatan tubuh, bahkan dapat mengobati penyakit dan meningkatkan proses dalam tubuh.

Manfaat mentimun lainnya yang sangat penting berhubungan dengan diabetes, kolesterol dan tekanan darah. Jus mentimun mengandung hormon yang diperlukan oleh sel-sel pankreas untuk memproduksi insulin, yang bermanfaat bagi pasakit diabetes. Selain itu, para peneliti menemukan bahawa senyawa yang disebut sterol dalam mentimun dapat membantu mengurangi kadar kolesterol. Mentimun juga mengandung banyak kalium, magnesium dan serat, yang bekerja secara efektif dalam mengatur tekanan darah. Hal ini membuat mentimun baik untuk mengobati tekanan darah rendah dan tekanan darah tinggi.

BUAH TIN DAN ZAITUN

Buah ini bahkan menjadi sebuah judul surah dalam Al-Quran, iaitu Surah At-Tin. Padahal buah ini sendiri tidak tumbuh di daerah Hijaz Arab. Tanaman ini berasal dari Asia Barat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda ra. “Rasulullah telah diberi hadiah satu wadah buah tin, kemudian Nabi Bersabda, ‘Makanlah!’ Lalu beliau pun memakannya dan berkata, ‘Jika engkau berkata, ‘ada buah yang diturunkan dari surga,’ maka aku boleh katakan, ‘inilah buahnya, kerana sesungguhnya buah syurga tanpa biji. ‘Oleh kerana itu, makanlah, kerana buah tin ini dapat menyembuhkan wasir dan penyakit tulang.”

Dari Abi Usaid Al-Anshari bahawa ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, "Makanlah minyak zaitun! Sesungguhnya ia diberkahi. Berlauklah dengannya dan berminyaklah dengannya! Sesungguhnya ia keluar dari pohon yang diberkahi”. (HR. Ahmad, Ad Darimi dan Tirmidzi).

Buah tin kering kaya dengan serat, tembaga, mangan, magnesium, kalium, kalsium, dan vitamin K, relatif diperlukan terhadap tumbesaran tubuh manusia. Buah tin juga kaya dengan vitamin A dan B serta kadar tertentu dari vitamin C. Mengandungi Kalsium, fosforus, zat besi yang membantu pertumbuhan badan dan pembangkit tekanan darah. Selain buahnya, daunnya juga memiliki manfaat. Beberapa manfaatnya iaitu untuk obat kencing batu, diabetes, dan asam urat.

DELIMA

Allah SWT menyebut buah delima (rumman) sebanyak 3 kali di dalam ayat Al-Quran Nya untuk menunjukkan betapa hebatnya penciptaan Allah itu dan ia juga disebut sebagai buahan daripada syurga.

Dalam Surah ar-Rahman, ayat 68 Allah berfiman:

“Di dalam kedua- duanya (syurga) juga terdapat buah- buahan serta pohon kurma dan delima”

Dari segi zat pemakanan, buah delima kaya dengan sodium dan mengandungi unsur-unsur nutrien khasiat seperti riboflavin, tiamin, niasin, vitamin C, kalsium dan fosforus. Delima mengadungi lemak dan zat protein yang sangat sedikit sahaja. Buah delima disarankan dimakan dalam mengimbangi pemakanan sempurna dari kelas buah-buahan.

Delima akan membantu tubuh badan kita menstabilkan tahap kolestrol dengan meningkatkan tahap kolestrol yang baik di samping menurunkan kolestrol yang buruk. Mengurangkan risiko penyakit seperti jantung, strok, kencing manis dan juga kanser. Delima juga mampu untuk mengurangkan pengumpulan sel darah kotor dan secara semulajadinya mengurangkan tekanan darah, faktor kepada pencegahan serangan jantung dan strok.

Sumbangan dan Posted by: HAR

20 December, 2016

SEMUA SUDAH DITENTUKAN OLEH ALLAH?
Sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta’ala bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam menentukan perjalanan hidupnya? Apakah Allah Subhanahu wa Ta’ala memberi kebebasan terhadap manusia untuk mengatur hidupnya? Ataukah manusia terikat seluruhnya pada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta’ala yang absolut? Dan bagaimanakah orang Islam menerima nasib dan ketentuan Allah (takdir)

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut maka muncullah dua golongan yang saling bertolak belakang berkaitan dalam memahami takdir (Qadr).

Pertama:
Golongan jabariyyah, mereka mengatakan, seorang hamba terpaksa (dikendalikan) dalam perbuatan dan tindakannya, manusia tidak memiliki kehendak dan kemampuan.

Kedua:
Golongan Qadariyah, mereka mengatakan, seorang hamba mempunyai kehendak, kemauan dan keinginan tanpa ada campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah. Hamba itu sendirilah yang menciptakan perbuatan tersebut

Memang nasib seseorang itu ada kaitan dengan Qadah dan Qadr yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah telah menetapkan dalam setiap perkara umum yang akan berlaku sehingga akhir zaman. Lebih jelas dikatakan di sini bahawa setiap sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala terlebih dahulu.

Secara umum, semua perkara yang telah ditulis pada Umm al-kitab (al-Lauh al-mahfuz) dan semua ini tidak  akan berubah. Al- Lauh Mahfuzh (لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) adalah kitab tempat Allah menuliskan segala seluruh catatan kejadian di alam semesta.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

إِنَّ‍‍ا‌ كُلَّ شَ‍‍يْءٍ‌ خَ‍‍لَ‍‍‍قْ‍‍‍ن‍‍َ‍اهُ بِ‍‍قَ‍‍‍د‍َ‍‌رٍ
“Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan)”. (Surah Al-Qamar: 49)

Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman lagi:

إِنَّ‍‍ا‌ نَحْنُ نُحْيِ ‌الْمَوْتَى‌ ‌وَنَكْتُبُ مَا‌ قَ‍‍دَّمُو‌ا‌ ‌وَ‌آثَا‌‍رَهُمْ ۚ ‌وَكُلَّ شَ‍‍يْءٍ‌ ‌أحْ‍‍صَ‍‍يْن‍‍َ‍اهُ فِ‍‍ي ‌إِم‍‍َ‍امٍ‌ مُبِينٍ
“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu kami catitkan satu persatu dalam Kitab (ibu Suratan) yang jelas nyata”. (Surah Ya-Sin: 12)

Daripada Abu al-'Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiallahu ‘anhu beliau berkata Aku pernah duduk dibelakang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Wassalam pada suatu hari, lalu Baginda bersabda kepadaku:

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ
“Ketahuilah bahawa kalau umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan mu manfaat kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukan untukmu. Sekiranya mereka berkumpul untuk memudharatkan kamu dengan suatu mudharat, nescaya mereka tidak mampu memudharatkan kamu kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukannya untukmu. Pena-pena telah diangkatkan dan lembaran lembaran telah kering” (dakwatnya) (Hadis riwayat al-lmam al-Tirmizi. Beliau berkata: la adalah Hadis Hasan Sahih)

Terdapat banyak ayat-ayat dan hadith yang menyampaikan maksud ini, bahawa semua perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal masa sehingga akhir. Kita harus faham dari ini bahawa kita boleh berbuat apa-apa dan mencapai apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala , maka kita harus meletakkan kepercayaan dan kebergantungan (tawakkal) kepada-Nya.

Tawakkal atau menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala bersandarkan ilmu dan kepercayaan seseorang dalam Yang Maha Agung dan nilai kekuasaannya atas segala yang dicipta. Tetapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam hal duniawi dan ukhrawi tidak bermaksud seseorang itu tidak perlu berusaha. Sebaliknya, seseorang itu harus berusaha dengan baik dan bersandar kepada keadilan, pertolongan dan pemberianNya.

Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala  berhak untuk menghapuskan apa yang dikehendaki-Nya dari takdir tertentu seseorang individu kerana pilihan mereka, tindakan, dan doa. Allah berbuat demikian kerana pengetahuan-Nya yang sempurna dan kebijaksanaan, bukan kerana lupa atau kejahilan, kerana Dia tahu bagaimana orang akan bertindak sebelum diciptakan-Nya. Kita harus faham bahawa nasib kita ditentukan oleh cara kita menggunakan kehendak bebas Allah Subhanahu wa Ta’ala berikan kepada kita.

Dengan mendasarkan diri pada keyakinan bahawa hanya Allah Subhanahu wa Ta’ala saja yang dapat memberikan kemudharatan maka seorang mukmin tidak akan gentar dan takut terhadap tantangan dan ujian yang melanda, seberapapun besarnya, kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menolong hambaNya yang berusaha dan menyandarkan hatinya hanya kepada Allah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan disisi-Nya-lah terdapat Umulkitab (Lohmahfuz)". (Surah Ar-Rad: 39)

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman lagi:

كل يوم هو في شأن
“Setiap masa Ia di dalam urusan (mencipta dan mentadbirkan makhlukmakhlukNya)!"
(Surah Ar-Rahman: 29)

Kita harus yakin, bahawa dibalik musibah itu ada hikmah yang kadangkala kita belum mengetahui. Allah Maha mengetahui atas apa yang diperbuat-Nya.

Jadi, jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha. Seburuk apa pun keadaan saat ini, semuanya masih boleh berubah. Bagaimana pun pahitnya pengalaman kita dimasa lalu, masih boleh berubah.

Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah takdir kita menjadi baik didunia dan mengharapkan kebaikan juga diakhirat. Berdoa lah dan teruslah berdoa. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu 'alaih wa sallam menjelaskan bahawa takdir yang Allah Subhanahu wa  Ta'ala telah tentukan boleh berubah.

Bersabda Rasulullah shallallahu ’alaih wa sallam:

إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ
“Tidak ada yang dapat menolak taqdir (ketentuan) Allah Subhanahu wa Ta'ala selain do’a. Dan Tidak ada yang dapat menambah (memperpanjang) umur seseorang selain (perbuatan) baik.” (HR Tirmidzi 2065)

Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya sama ada rezeki yang telah ditakdirkan boleh bertambah dan berkurang, beliau rahimahullah menjawab, "Rezeki itu ada dua macam. Pertama, rezeki yang Allah ilmui bahawasanya Allah akan memberi rizki pada hamba sekian dan sekian. Rizki semacam ini tidak mungkin berubah. Kedua, rizki yang dicatat dan diketahui oleh Malaikat. Ketetapan rezeki semacam ini bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan sebab yang dilakukan oleh hamba. Allah akan menyuruh malaikat untuk mencatat rizki baginya. Jika ia menjalin hubungan silaturahmi, Allah pun akan menambah rezeki baginya. " (Majmu’ Al Fatawa, Ibnu Taimiyah, Darul Wafa’, cetakan ketiga, 1426 H, 8/540.)

Justeru, Omar Ibn Al-Khattab radhiyallahu`anhu  pada suatu ketika, telah melafazkan doa-doa ini ketika bertawaf:

اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي شَقِيًّا فَامْحُنِي وَاكْتُبْنِي سَعِيدًا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ
“Ya Allah, jika Engkau telah mentakdirkan aku tergolong di dalam golongan orang-orang yang bahagia, tetaplah aku di dalam keadaan aku. Sebaliknya jika Engkau telah tetapkan aku di dalam golongan orang-orang yang celaka dan berdosa, hapuskanlah takdir itu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang mendapat kebahagiaan dan keampunan.” (Majmu’ Al-Fatawa 8/540)

Ibn Kathir katanya: Mansur mengatakan bahawa ia pernah bertanya kepada Mujahid tentang doa sesorang seperti berikut:

اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم واجعله في السعداء
“Ya Allah, jika nama ku berada dalam golongan orang-orang yang berbahagia, maka tetapkanlah nama ku itu diantara mereka. Dan jika nam ku berada dalam golongan  orang-orang yang celaka, maka hapuskanlah nama ku dari golongan mereka , dan jadikanlah nama ku termasuk kedalam golongan orang-orang yang berbahagia".

Maka Mujahid menjawab. "Baik". Kemudian Mansur menjumpainya lagi setahun kemudian atau lebih, dan ia menanyakan pertanyaan yang sama kepada Mujahid. Maka Mujahid membaca firman-Nya: Sesungguhnya kami menurukankannya pada suatu malam yang diberkati. (Surah Ad-Dukhan: 3), hingga akhir dua ayat berikut. Kemudian Mujahid berkata bahawa Allah memberi ketetapan dalam malam yand diberkati segala sesuatu yang akan terjadi dalam masa satu tahun menyangkut masalah rezeki atau musibah. Kemudian Dia mendahulukan apa yang Dia kehendaki dan menanggung apa yang Dia kehendaki. Adapun mengenai ketetapan-Nya tentang kebahagian dan kecelakaan, maka hal ini ditetapkan-Nya dan tidak akan diubah lagi.

Al-A'masy telah meriwaykan dari Abu Wa'il (iaitu Syaqiq ibnu Salamah) bahawa dia sering sekali mengucapkan doa berikut:

اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب
"Ya Allah, Jikalau Engkau telah mencatat kami termasuk orang-orang yang celaka, maka sudilah kiranya Engkau menghapusnya, dan catatlah kami dalam golongan orang-orang yang bahagia. Dan Jika Engkau telah mencatatkan kami dalam golongan orang-orang yang berbahagia, maka tetapkanlah keputusan itu. Kerana sesungguhnya Engkau menghapuskan apa yang Engkau kehendaki dan menetapkan apa yang kehendaki, disisi-Mu terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuz)”. (Tafsir Ibn Kathir 13:39)

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
“Barangsiapa yang senang untuk dilapangkan (atau diberkahi) rizkinya, atau ditunda (dipanjangkan) umurnya, maka hendaknya ia bersilaturrahim” (Muttafaqun ‘alaih)

Diantara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalihkan keperluan dunia yang dimohon seorang hamba dari hamba tersebut dan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, misalnya dengan menyelamatkannya dari keburukan atau pengabulannya (permintaannya) ditunda di akhirat atau dosanya diampunkan.

Bahawa ‘Ubadah bin Ash Shamit telah menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ” فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إِذًا نُكْثِرُ قَالَ: “اللَّهُ أَكْثَرُ” (رواه الترمذي، وقَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).
“Tidak ada seorang muslimpun di muka bumi yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, melainkan Allah akan memberikan kepadanya (sesuai doanya), atau memalingkan darinya keburukan yang setara dengan nilai doanya, selama ia tidak berdoa dengan doa dosa atau pemutusan tali silaturrahim” Kemudian ada seorang laki-laki dari orang-orang yang ada (di tempat) berkata: jika demikian kita perbanyak (berdoa yang banyak) saja. Beliaupun bersabda: “Allah lebih banyak pemberiannya.” (HR. At-Tirmidzi, dan beliau berkata; Ini adalah hadits hasan shahih).

Dari Hasan bin Ali radiallahu Anhu katanya: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengajariku beberapa kalimat yang saya ucapkan dalam sholat witir iaitu:

اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan, uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus, berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkau Yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi) ((HR. Abu Daud no. 1425, An Nasai no. 1745, At Tirmidzi no. 464. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Jika bala selalu mendatang, ujian asyik  bertimpa, musuh tak berkurang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sering berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dari sulitnya bencana, datangnya kesengsaraan, buruknya ketentutan qadha Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan cacian para musuh, Baginda Shalallahu 'alaihi wa salam dari riwayat Abu Hurairah radiallahu Anhu  yang menyebut baginda membaca;

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada musibah yang tidak mampu aku tanggung, kesulitan yang menjadi sebab-sebab datangnya kebinasaan, takdir yang membawa akibat buruk dan kegembiraan musuh atas penderitaanku.” (Riwayat Al-Bukhari no. 6347 dan Muslim no. 2707)

Apa yang dilakukan para salaf, bukanlah tanpa dalil, karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sendiri menegaskan:

Dari Salman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر
“Tak ada yang dapat menolak takdir selain doa, dan tak ada yang dapat memperpanjang umur selain kebajikan.”(Hadith Riwayat At-Termidzi no. 2139. Al-Albani menganggapnya hasan lighairih dah Shahih At-Targhib no. 1639)

Keutamaan do’a  adalah bahawa berdo’a merupakan salah satu faktor yang memungkinkan tercapainya tauhid yang hakiki, sebagai alat untuk mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Dengan cara berdo’a yang tulus dan ikhlas. Keutamaan do’a yang lain adalah orang yang berdo’a akan merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan diri di hadapanNya. Keutamaan do’a yang lain adalah do’a boleh menolak qadar (takdir) dan qadha (ketentuan)

Oleh itu, Allah Maha Mengetahui semua yang diperbuat makhluk-Nya sebelum mereka diciptakan, hanya orang yang tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat bertahan menjalani kehidupan didunia betapa pun pahitnya takdir yang dijalani. Ini adalah rahsia dalam penciptaa dimana kita mesti percaya, kerana telah diriwayatkan dalam banyak hadith yang sahih. Atas sebab ini, kita sentiasa menanamkan dalam diri kita bahawa jika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apa pun, maka derita dan kesulitan yang kita hadapi mungkin berakhir dan berubah.
Tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga dia beriman kepada takdir, iaitu dia mengikrarkan dan meyakini dengan keyakinan yang dalam bahwa segala sesuatu berlaku atas ketentuan (qadha’) dan takdir (qadar) Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خبره وشره حتى بعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه
“Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah, dan hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya.”(Shahih, riwayat Tirmidzi dalam Sunan-nya (IV/451) dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya (no. 6985) dari ‘Abdullah bin ‘Amr. Syaikh Ahmad Syakir berkata: ‘Sanad hadits ini shahih.’

Takdir Allah merupakan iradah (kehendak) Allah Subhanahu wa Ta’ala. Oleh sebab itu takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendak lah kita bersyukur kerana hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas.

Demikian pula riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat marah sekali, ketika beliau keluar menemui para Sahabatnya pada suatu hari saat mereka sedang berdebat tentang masalah takdir, sehingga wajah beliau memerah, seolah-olah biji delima terbelah di keningnya, lalu beliau bersabda:

أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ؟ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِيْ هَذَا اْلأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَنَازَعُوْا فِيْهِ

“Apakah dengan ini kalian diperintahkan? Apakah dengan ini aku diutus kepada kalian? Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah binasa ketika mereka berselisih mengenai perkara ini. Oleh karena itu, aku meminta kalian, janganlah berselisih mengenainya.” (Hadith Riwayat: At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah, kitab al-Qadah bab Maa Jaa-a fit Tasydiid fil Khaudh fil Qadr, (IV/443, no. 2133), dan dia mengatakan, “Dalam bab ini dari ‘Umar, ‘Aisyah dan Anas. Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini dari hadits Shalih al-Mirri. Sedangkan Shalih al-Mirri mempunyai banyak hadits gharib yang diriwayatkannya sendirian yang tidak diikuti dengan riwayat-riwayat pendukung.” Al-Albani menilai hasan dalam Shahiih Sunan at-Tirmidzi, (II/223, no. 1732 dan 2231).

Hadits ini mempunyai pendukung dari hadits ‘Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu dengan redaksi:

لاَ تُجَالِسُوْا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلاَ تُفَاتِحُوْهُمْ
“Janganlah bergaul dengan orang-orang yang suka membicarakan takdir dan jangan membuka pembicaraan dengan mereka.” (Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, (I/30), Abu Dawud, (V/84, no. 4710 dan 4720), dan al-Hakim, (I/85).

At-Tahawi menyatakan dalam fahaman beliau:

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان
“Sifat taqdir adalah rahsia Allah dalam ciptaan-Nya, dan tidak ada malaikat yang berdekatan dengan Arasy mahupun seorang nabi pun yang membawa risalah telah diberikan pengetahuan tentangnya. Menyelidikinya dan mencerminkan terlalu mendalam apabila ia hanya membawa kepada kemusnahan dan kerugian dan berakhir dengan kekufuran”. (Sumber: Aqidah At-Tahawi)

Kesimpulan, dalam aqidah Islam, mempercayai 'Qadah’ dan Qadr adalah salah satu daripada rukun aqidah, di mana masalah 'Qada’ dan Qadar ini dibicarakan secara meluas dan mendalam oleh semua agama. Mereka beriktikad bahawa semua perkara yang berlaku dan yang terjadi di alam yang maujud ini sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum sesuatu itu berlaku dan terjadi, di mana semuanya itu sudah ditulis lebih dahulu dalam Luh Mahfuz. 

Kita mestilah mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala berkuasa menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan kebijaksanaan dan kehendak-Nya sendiri tanpa diganggu oleh sesuatu kuasa asing. Selain itu, setiap perkara yang berlaku di alam ini adalah berjalan sesuai dengan ilmu dan iradat Allah yang telah direncanakan-Nya mengikut peraturan-peraturan yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dalam alam yang maujud ini. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta’ala berhak memberi kemuliaan dan kehinaan dan juga memberi kemanfaatan atau kemudaratan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya mengikut Qadah’ dan Qadr yang telah ditentukan dan ditetapkan-Nya. Kebaikan atau keburukan ke atas diri seseorang itu sebagai qada’ dan qadar Allah adalah dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta’ala , kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala  berkuasa melakukan sesuatu perkara yang dipilih dan yang dikehendaki-Nya tanpa halangan. 

Beriman kepada takdir akan mengantarkan kita kepada sebuah hikmah penciptaan yang mendalam, iaitu bahwasanya segala sesuatu telah ditentukan. Sesuatu tidak akan menimpa kita kecuali telah Allah Subhanahu wa Ta’ala  tentukan kejadiannya, demikian pula sebaliknya. Apabila kita telah faham dengan hikmah penciptaan ini, maka kita akan mengetahui dengan keyakinan yang dalam bahawa segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita tidak lain merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Sehingga ketika musibah datang menerpa perjalanan hidup kita, kita akan lebih bijak dalam memandang dan menyikapinya. Demikian pula ketika kita mendapat giliran memperoleh kebahagiaan, kita tidak akan lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti.

Ingatlah saudaraku, tidak setiap hal akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka hendaklah kita menyerahkan semuanya dan beriman kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Jangan sampai hati kita menjadi goncang karena sedikit teguran sehingga muncullah bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran yang akan mengurangi nikmat iman kita.

Allah memiliki berbagai hikmah dalam pemberian rezki. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta’ala jadikan kaya dengan banyaknya rezki dan harta. Ada pula yang dijadikan miskin. Ada hikmah berharga di balik itu semua.

Allah Subhanahu wa Ta’ala  berfirman:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ
“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahgian yang lain dalam hal rezki.”
(Surah An Nahl: 71)

Dalam ayat lain disebutkan:
,
إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.” (Surah Al Isra’: 30)

Perlu kita ketahui bahwa rezki yang paling besar yang Allah berikan pada hamba-Nya adalah Syurga (jannah). Inilah yang Allah janjikan pada hamba-hamba-Nya yang sholeh.

Posted by: HAR