"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

31 December, 2014

MENJADI ORANG BAIK


Setiap manusia yang waras didunia ini tidak ada yang ingin menjadi orang jahat. Semua manusia yang memiliki jiwa kemanusian, akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik. Hanya masaalahnya, yang baik itu ada dua pendapat yang berbeza, iaitu yang baik bagi manusia atau yang baik bagi diri sendiri, dan yang baik disini Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Adapun yang baik menurut pandangan manusia amat relative pengertiannya, sebab manusia sendiri berbeza-beza pendapat dan pandangannya terhadap yang “baik”itu. Baik bagi diri sendiri belum tentu baik bagi orang lain. Baik menurut akal fikiran manusia, belum tentu baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tetapi yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah mutlak kebaikannya. Kebaikan menurut penilaian Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah kebaikan yang hakiki, hanya manusia yang tidak waras yang tidak mau menerima perkara ini.

Dunia terus berkembang maju mengikuti peredaran masa, sehingga segala sesuatunya mengalami perubahan menliputi segala bidang kehidupan. Cara hidup manusia sendiri selalu bergerak maju mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Perubahan zaman dan keadaan pada hakikatnya hanya terdapat dua perkara utama yang menyangkut kehidupan manusia, iaitu yang baik dan buruk. Keduanya saling berlomba merebut ruang kehidupan manusia.

Saperti telah disebut beberapa kali bahawa makhluk Allah Subhanahu wa Ta’ala yang paling baik diantara makhluk yang lain ialah manusia dan manusia sendiri mencintai yang baik. Hanya manusia tidak mempunyai pandangan yang sama terhadap yang baik, sehingga selalu salah meletakkan dasar untuk menjadi manusia yang baik kerana terlalu mementingkan kebaikan bagi diri sendiri.

Islam adalah agama yang menunjukkan jalan menuju kepada kebaikan, dan membimbing manusia menjadi manusia yang baik setelah meletakkan dasar-dasar yang mutlak untuk mencapai kebaikan yang dimaksudkan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud:

"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad atau rupa bentuk kamu tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan kamu."(Riwayat Muslim)

Dasar penilaian Allah Subhanahu wa Ta’ala tentang kebaikan bukan dilihat dari rupa lahir. Saperti kecantikan, kedudukan, kekayaan, tetapi dilihat dari hati dan amalannya. Bagi manusia yang ingin menjadi baik maka haruslah memiliki hati yang baik dan banyak beramal kepada sesama manusia dengan ikhlas dan setulus hati hanya kerana readha Allah Subhanahu wa Ta’ala semata-mata.

Hati yang baik akan memancarkan kelakuan dan amal yang baik, sebaliknya hati yang tidak baik akan melahirkan kelakuan yang buruk, menjadi racun dalam hidupnya dan membahayakan masyarakat. Masaalah hati memang tiada siapapun yang tahu. Saperti kata pepatah: “Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu”. Namun begitu pancaran hati dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku lahiriah yang dapat dirasakan dengan hati. Bagaimanapun pandainya manusia menutupi kejahatan hati, tetapi lambat laun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menampakkan juga apa yang tersimpan didalam hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
Man 'amila shaalihan falinafsihi waman asaa-a fa'alayhaa wamaa rabbuka bizhallaamin lil'abiidi 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambaNya”. (Surah Fussilat: 46)

Ayat ini menegaskan bahawa kebaikan dan kejahatan akan kembali pada dirinya sendiri. Selanjutnya jika kita ingin merenungkan ayat ini, tentu kita tidak akan berbuat kejahatan walaupun kepada sesiapa pun. Sebab akhirnya akan menimpa diri sendiri. Misalnya: Memfitnah untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan merosak dan merugikan orang lain.

Menurut ayat Allah Subhanahu wa Ta’ala ini akibat buruknya akan menimpa diri si-pembuat fitnah tersebut. Siapa sahaja yang berbuat baik dengan ikhlas dan jujur maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memberikan kesenangan hidup didunia, tenteram dan damai hatinya serta mendapat kesenangan pada waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan limpahan pahala yang berlipat ganda dan bahagia yang berkekalan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menyeru kejalan petunjuk (kebaikan), maka baginya pahala saperti pahala orang-orang yang mengikutinya, yang tidak dikurangi sedikitpun dari pahala-pahala amal mereka sama sekali. Barangsiapa menyeru kepada jalan yang menyesatkan, maka baginya dosa sama dengan dosa orang-orang yang mengikutinya, yang tidak dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka sama sekali.” (Sahih Ibnu Majah)

Bagi ummat Islam, tidak ada alternative lain kecuali ingin menjadi manusia yang baik dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Memang banyak godaan dan pujukan dari syaitan supaya ummat Islam sesat dan melupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta’ala. Oleh sebab itu kita harus memperkuatkan benteng Iman dan Taqwa, berbuat baik supaya syaitan tidak berani memasuki hati kita.

Pujukan syaitan akan berjaya apabila kita tersalah pandangan terhadap makna kebaikan kerana lebih mengutamakan diri, terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat sehingga berani menghalalkan semua perkara untuk mencapai cita-cita keduniaan.

Memang sebagai manusia biasa, tidak luput dari kekhilafan dan kealpaan hanya bagi kita yang selalu menghadap dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Betul-betul menghadapkan hati dan wajah sepenuhnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala agar peujukan syaitan dan iblis tidak melemahkan Iman kita.

Marilah kita berniat menjadi orang yang baik sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya. Baik dari segi amal dan kelakuan, baik hati dan baik tutur bahasa. Membina watak dan perangai yang baik sesuai dengan keperibadian Islam. Menghapuskan penyakit dengki hati yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Beramal untuk mengharap  kereadhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala bukan untuk riya’ dan sombong (congkak).

Berutur kata yang halus dan menyenangkan hati, jangan mengucapkan kata-kata yang dapat melukai hati sesama muslim, tutur kata yang mengandung racun saperti membuat fitnah dan mencari-cari kekhilafan orang lain untuk dijadikan bahan yang membuat dirinya dapat mengambil keuntungan, mesti dijauhi.

Marilah kita menghitung kembali langkah kaki yang telah kita jalani, yang terus berjalan menuju kepada batas terakhir dialam dunia ini, iaitu “maut”. Dengan demikian kita mendapat gambaran tentang amal dan masa yang sangat singkat ini supaya diri tidak lagi menambah dosa. Menjadi manusia yang baik adalah tujuan hidup kita. Mengamati diri dan meneliti kembali hidupnya disempurnakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Wallahu a’lam
Posted by: Huszaini

24 December, 2014

SETIAP INDIVIDU BERTANGGUNG JAWAB AKAN DIRINYA


Sesungguhnya Islam menekankan akal dan hati kita bahawa setiap manusia bertanggung-jawab atas dirinya. Dia akan dihisab atas setiap amal perbuatan yang dilakukannya.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
Man ʿamila ṣāliḥan fa-li-nafsihī wa-man ʾasāʾa fa-ʿalayhā wa-mā rabbuka bi-ẓallāmin li-l-ʿabīidi.

“Sesiapa yang mengerjakan amal soleh maka faedahnya (pahala) akan terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang berbuat kejahatan maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri; dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaNya”. (Surah Fussilat: 46)

Dan Firmah Allah Subhanahu wa Ta’ala seterunya:

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ
Man kafara fa-ʿalayhi kufruhū wa-man ʿamila ṣaāliḥan fa-li-ʾanfusihim yamhadūn

“Sesiapa yang kufur ingkar maka dia lah sahaja yang menanggung bencana kekufurannya itu, dan sesiapa yang beramal soleh (yang membuktikan imannya), maka merekalah orang-orang yang membuat persiapan untuk kesenangan diri mereka masing-masing”. (Surah Ar Ruum: 44)

Balasan buruk tidak hanya dirasakan di akhirat kelak, tempat yang Allah Subhanahu wa Ta’ala jadikan sebagai tempat membalas seluruh amalan para hamba, namun juga menimpa pelakunya di dunia. Ini melibatkan seluruh perbuatan dosa, baik dosa besar maupun kecil. Barang siapa berbuat keburukan ( dosa ), maka dirinyalah yang memikul hukuman dari kesalahan dan dosanya di dunia dan akhirat, bukan tanggungan orang lain .

Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
Bali al-ʾinsānu ʿalāa nafsihī baṣīiratun

“Bahkan manusia itu, (anggotanya) menjadi saksi terhadap dirinya sendiri”, (Surah Al-Qiaamah: 14). Maksudnya ayat ini ialah, bahawa anggota-anggota badan manusia menjadi saksi terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan seperti tersebut dalam surat Nur ayat 24.

Dan didalam surah Ath-Tuur ayat 21 Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ
Alatnāhum min ʿamalihim min shayʾin kullu imriʾin bi-maā kasaba rahiīnun
“Kami (dengan itu) tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal-amal mereka; tiap-tiap seorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya”.(Surah At-Tuur: 21)

Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ
Wa-ittaqū yawman lā tajzī nafsun ʿan nafsin shayʾan wa-lā yuqbalu minhā ʿadlun wa-lā tanfaʿuhā shafāʿatun wa-lā hum yunṣarūun

“Dan peliharalah diri kamu dari (huru-hara) hari kiamat (yang padanya) seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikitpun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat; dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong (dari azab sengsara)”. (Surah Al-Baqarah: 123). Maksudnya: dosa dan pahala seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. #Perjanjian dengan Nabi Ibrahim Alaihissalam.

Sebahagian mufassir (adalah sebutan untuk orang ahli tafsir) didalam menafsirkan ayat diatas mengatakan:

Berhati-hatilah kamu dengan suatu hari yang sangat besar dihadapanmu. Dimana pada hari itu akan berlakukan hisab dan balasan atas semua amal perbuatan. Pada hari itu tidak ada yang dapat selamat dari ancamannya kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala pada semua keadaan dan sentiasa membetulkan seluruh amal perbuatan. Hari itu adalah hari untuk dirinya sendiri-tidak dapat membantu orang yang lain sedikit pun-betapa pun kecil dosanya.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
wa-lā taziru wāziratun wizra ʾukhrā

“Dan seseorang yang boleh memikul, tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja”. (Surah Al-Israa: 15)

Pada hari itu syafaat tidak berguna dalam menyelamatkan orang yang telah diputusakan mendapat siksaan oleh Tuhannya. Pada hari itu tidak ada juga diterima pengorbanan dan tebusan. Pada hari itu tidak ada orang yang mampu menolong orang-orang yang disiksa sehingga mereka selamat dari siksaan.

Dari sini, kita dapat memahami bahawa seorang Ayah tidak menanggung dosa yang dilakukan anaknya dihadapan Allah Azza Wajalla. Sebagaimana juga anak tidak menanggung dosa yang dikerjakan ayahnya. Al-Quran telah menjelaskan perkara itu.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ
جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ
yā-ʾayyuhā n-nāsu ttaqū rabbakum wa-khshaw yawman lā yajzī wālidun ʿan waladihī wa-lā mawlūdun huwa jāzin ʿan wālidihī shayʾan ʾinna waʿda llāhi ḥaqqun fa-lā taghurrannakumu al-ḥayātu ald-dunyā wa-lā yaghurrannakum bi-llāhi al-gharūuru

“Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu, dan takutilah akan hari (akhirat) yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya, dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan Syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah”. (Surah Luqman: 33)

Al-Quran Al-Karim menekan kepada kita bahawa tatkala dating waktu hisab, setiap manusia hany sibuk dengan dirinya sahaja.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Surah Abasa ayat 33-37, maksudnya:

“Apabila telah tiba suara yang memecahkan anak telinga (hari kiamat), maka pada hari itu berpisahlah manusia daripada saudaranya, daripada ibu bapanya, isteri dan anak-anaknya. Pada hari itu, manusia sibuk oleh urusannya masing-masing.”

Betapa dashyatnya hari yang akan datang itu, Allah Subhanahu wa Ta’ala yang maha mengetahui. Walaupun bagaimanapun dahsyat dan mengerikan, tetapi tidak semua manusia gentar dan takut untuk menghadapi hari yang sangat hebat itu. Perkara ini bergantung kepada amal kebaikan masing-masing.

Ketepatan amal dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul - Nya tidak boleh ditawar - tawar. Sebab, hal itu berpengaruh kuat dalam diterima atau tidaknya amal ibadah seseorang. Amal ibadah yang diterima mesti memenuhi dua syarat: ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala dan mengikuti panduan dan petunjuk Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam .
 
Wallahu A'lam Bishawab
 
Posted by: Huszaini

23 December, 2014

Hukum Tazkirah sebelum Khutbah Jumaat


Soalan: Kawan saya bertanya tentang seorang ustaz di tazkirah sebelum khutbah Jumaat yang menasihatkan jemaah agar mendengar tazkirah kerana majlis ilmu lebih besar ganjarannya daripada solat sunat. Adakah kata-katanya ini benar?
Jawapan: Benar dan tidak benar. Umumnya, menghadiri majlis ilmu adalah lebih baik daripada solat sunat. Tetapi kita mesti lihat kesesuaiannya, dan jelas sebelum khutbah Jumaat bukanlah tempatnya untuk majlis ilmu. Sepertimana solat sunat mutlaq dilarang pada masa-masa tertentu, begitu juga majlis ilmu tidak sesuai dilakukan sebelum khutbah Jumaat.
Ringkasnya, sebelum khutbah Jumaat adalah:

1. Masa untuk solat sunat sebanyak yang mampu
2. Masa membaca al-Quran, lebih-lebih lagi: Surah al-Kahf
3. Masa memperbanyakkan selawat ke atas nabi
Akibat melakukan tazkirah sebelum khutbah:

1. Mengganggu orang yang ingin menghidupkan sunnah-sunnah yang tersebut di atas
2. Menyebabkan jemaah kurang menumpukan perhatian pada khutbah Jumaat, ataupun tertidur               kerana tumpuan yang diberikan kepada tazkirah sebelum itu.
3. Menyebabkan jemaah merasa jemu dengan majlis ilmu
4. Menyalahi sunnah nabi serta amalan as-Salaf as-Soleh yang tidak melakukan perkara ini walaupun mereka mampu. Sekiranya ini sesuatu yang baik, nescaya mereka lebih cepat daripada kita untuk mencari keredhaan Allah.
Mungkin ada yang mengatakan: Kita buat tazkirah sebab orang tidak beri tumpuan kepada khutbah, yang tidak menarik.
Jawapannya: Maka lebih baik tumpukan perhatian kepada pembaikan khutbah Jumaat, kerana itulah yang asal, termasuk memendekkan khutbah. Sabda Rasulullah (sallallahu 'alayhi wasallam): 

"Sesungguhnya, seseorang yang panjang solatnya dan pendek khutbahnya adalah tanda kefahamannya (dalam Islam)." [Sahih Muslim]
Imam al-Albani (rahimahullah) pernah ditanya tentang hukum berkumpul untuk kuliah mengajar (agama) pada hari Jumaat sebelum solat Jumaat.
Beliau menjawab:

“Apa yang kami percaya dan beriman kepada Allah dengannya adalah kebiasaan ini yang berlaku di sebahagian negara arab di mana seorang guru atau khatib menyampaikan satu kuliah atau kata-kata atau tazkirah, sebelum azan Jumaat lebih kurang setengah jam atau sejam lamanya. Ini bukanlah amalan as-Salaf as-Soleh (semoga Allah meredhai mereka). Ini dari satu sudut.
Dari sudut yang lain pula, adalah sedia maklum di kalangan ulama bahawa ada hadith-hadith yang sahih menyuruh orang-orang Islam pergi awal ke masjid jamek pada hari Jumaat, seperti sabdanya (sallallahu ‘alayhi wasallam) “Barangsiapa yang pergi (ke masjid pada hari Jumaat) pada jam yang pertama adalah seolah-olah dia mengorbankan seekor unta. Dan siapa yang pergi pada jam yang kedua, seolah-olah dia mengorbankan seekor lembu...” [Sahih al-Bukhari dan Muslim]
Dan begitulah seterusnya sehingga baginda menyebut kambing, ayam dan telur.
Dan tidak diragukan juga bahawa nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) menggalakkan orang-orang Islam pergi awal ke masjid jamek pada hari Jumaat, bukan untuk mendengar kuliah atau menyampaikannya, tetapi hanya untuk meluangkan diri pada hari tersebut untuk beribadat kepada Allah; untuk mengingati (berzikir) Allah; untuk membaca al-Quran, terutamanya Surah al-Kahf; untuk berselawat kepada nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam), untuk mengamalkan hadith sahih yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab Sunan dan lain-lainnya, iaitu sabdanya: “Perbanyakkan selawat ke atasku pada hari Jumaat, sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku.”
Sahabat bertanya: “Bagaimana pula dengan pemergiaanmu?”
Sabdanya: “Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi.”
Dan sabit juga di dalam banyak hadith seperti juga amalan para sahabat terhadap hadith-hadith ini bahawa mereka akan pergi ke masjid pada hari Jumaat dan solat apa (rakaat) sahaja yang mereka sempat lakukan kerana Iman dan mengamalkan sabdanya: “Sesiapa yang ghassala (membasuh kepala, atau lain tafsiran) hari Jumaat dan mandi, pergi pada awal waktu dan sempat mendengar awal khutbah kemudian solat apa yang dia sempat lakukan (riwayat lain: apa yang ditaqdirkan baginya) diampunkan baginya (dosa-dosa) antara hari itu dan hari Jumaat yang berikutnya.”
Tambahan penterjemah: Lafaz di Sahih al-Bukhari:
لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
“Tidaklah mandi seorang lelaki pada hari Jumaat, dan membersihkan dirinya, dan meminyakkan rambutnya atau mengunakan minyak wangi rumahnya, kemudian keluar (ke masjid) tidak membahagikan antara dua orang kemudian solat apa yang ditaqdirkan baginya kemudian diam ketika imam berkhutbah, kecuali diampunkan baginya antara hari itu dan Jumaat yang berikutnya.”
Maka inilah antara amalan-amalan bagi setiap orang Islam yang datang pada hari Jumaat. Sekiranya diadakan kuliah pada hari Jumaat seperti yang disaksikan di sebahagian negara Islam hari ini, maka ianya akan menghalang orangramai daripada semua ibadat-ibadat dan amalan-amalan ketaatan ini, disebabkan gangguannya ke atas orang yang datang ke masjid, dan mereka yang, sekurang-kurangnya, melakukan solat Tahiyat ul-Masjid sahaja pada hari Jumaat. Ketika itu, kuliah ini akan mengganggu dan mengacau orang-orang yang mendirikan solat seperti yang ini, lebih-lebih lagi, yang mesti dilakukan, iaitu solat Tahiyat ul-Masjid, berbanding dengan mereka yang mahu melakukan solat sunat lebih daripada dua rakaat seperti yang diisyaratkan oleh hadith Rasul (sallallahu ‘alayhi wasallam), dalam sabdanya: “kemudian solat apa yang dia sempat lakukan – atau – apa yang ditaqdirkan baginya.”
Telah sabit juga daripada beberapa orang sahabat seperti Ibn Mas’ud dan selainnya bahawa mereka solat 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Bagaimana mereka ini yang hendak menghidupkan kembali sunnah ini yang telah dimatikan oleh manusia, sedangkan suara kuliah berkumandang dan mengganggu mereka yang beribadat dan solat? Sedangkan hadith sahih sabdanya: “Wahai orangramai! Setiap orang bermunajat dengan tuhannya maka janganlah menguatkan suara bacaan Quran mengatasi satu sama lain.” [Sahih – Malik, Ahmad dan lain-lain]
Oleh itu, seorang guru tidak boleh mengadakan sesi mengajar di tempat yang dikhususkan untuk ibadat yang berbagai-bagai kepada Allah, seperti yang disebutkan sebelum ini. Dengan ini, di dalam kitab-kitab Sunan daripada hadith yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu’aib daripada bapanya daripada datuknya bahawa nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) melarang daripada membuat halaqah-halaqah (kumpulan-kumpulan) pada hari Jumaat. [Hasan – Sunan Abu Daud, Tirmizhi dan an-Nasaa’ii]
Larangan ini memang masuk akal, dan telah diterangkan sebelum ini tentang gangguan ke atas para hadirin di masjid yang bersolat, berzikir dan berselawat ke atas nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam).
Oleh yang demikian, kami katakan: Tidak boleh diadakan kuliah mengajar pada hari Jumaat kerana:

1. Ianya tidak dilakukan di zaman as-Salaf as-Soleh
2. Ianya mengganggu orangramai dalam amalan ketaatan dan ibadat mereka.
3. Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) melarang mengadakan halaqah-halaqah pada hari Jumaat.

Dan inilah yang saya nak katakan, Allah lebih mengetahui.”
Tentang soalan apa hukumnya guru ini (yang mengadakan kuliah mengajar di hari Jumaat), adakah dia berdosa atau tidak?
Jawab Imam al-Albani (rahimahullah):

“Adalah sedia maklum (dosanya) dari hadith “Janganlah menguatkan suara bacaan Quran mengatasi satu sama lain.” Atau hadith yang mengandungi tambahan sangat penting: “Janganlah menguatkan suara bacaan Quran mengatasi satu sama lain dengan itu mengganggu orang-orang yang beriman.”
Gangguan ini, tidak syak lagi, adalah haram dengan nas daripada al-Quran, dan gangguan di sini disebabkan kekacauan, maka tidak betul mengadakan kuliah tersebut.
Jika ada yang hendak mengadakan kuliah, maka selepas solat (Jumaat) ketikamana orangramai ada pilihan untuk mendengar kepada sesiapa yang dia mahu atau tidak. Manakala mengadakan kuliah mengajar sebelum solat Jumaat dan memaksa orang lain mendengarnya sedangkan di kalangan mereka orang yang sedang solat, membaca al-Quran, dan berzikir. Maka ini mengganggu orang-orang beriman.
Petikan daripada kitab “Al-Lum’ah fi al-Ijtima’ lid-dars qabla solat il-Jumaat”, karangan Shaikh Muhammad Musa Nasr].
Kembali kepada Manhaj Salaf


Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala Tuhan sekalian alam, selawat dan salam buat Nabi junjungan, serta para ahli keluarganya dan para sahabatnya, juga seluruh umatnya yang mengikuti hidayah petunjuk dan perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.  Amma ba’du.

Saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala menyedarkan hati kita dari kelalaian dan penyimpangan, sesungguhnya kemuliaan yang didambakan oleh umat Islam tidak akan dapat dicapai kecuali dengan menegakkan ajaran Al-Quran. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam – yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya- telah mengabarkan kepada kita, “Sesungguhnya Allah akan mengangkat kedudukan sekelompok orang dengan sebab Kitab (al-Quran) ini, dan akan merendahkan sebahagian yang lainnya kerana kitab ini juga” (Hadits Riwayat: Muslim)

Sesiapa yang berfikir kebangkitan dan kemuliaan Islam akan dapat dicapai dengan meninggalkan al-Qur’an dan memecah belah kaum muslimin menjadi bergolong-golongan dan membiarkan mereka hanyut dalam kebid’ahan maka sesungguhnya dia telah salah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta’ala – yang firmannya adalah firman yang paling jujur dan paling sesuai dengan realiti.

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً
Waman yusyaaqiqi alrrasuula min ba’di tabayyana lahu alhudaa wayattabi’ ghayra sabiili almu/miniina nuwallihi ma tawallaawanushlihi jahannama wassa-at mashiiraan.

Dan sesiapa yang menentang (ajaran) Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sesudah terang nyata kepadanya kebenaran pertunjuk (yang dibawanya), dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan (kesesatan) yang dipilihnya, dan (pada hari akhirat kelak) Kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam; dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali”. (Surah: An-Nisaa’: 115).

Maka mengikuti jalan para sahabat – yang mereka itu adalah barisan hadapan orang-orang mukminin, pengikut Nabi- adalah satu keperluan. Inilah adalah jambatan emas yang akan menyelamatkan kaum muslimin yang mencinta  Allah Subhanahu wa Ta’ala dan rasul-Nya untuk meraih syurga di akhirat dan kejayaan/kemuliaan didunia.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ
رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
waalssaabiquuna al-awwaluuna mina almuhaajiriina waal-anshaari waalladziina ittaba'uuhum bi-ihsaanin radhiya allaahu 'anhum waradhuu 'anhu wa-a'adda lahum jannaatin tajrii tahtahaa al-anhaaru khaalidiina fiihaa abadan dzaalika alfawzu al'azhiimu

Dan orang-orang yang terdahulu - yang mula-mula (berhijrah-masuk  Islam dan memberi bantuan) dari orang-orang "Muhajirin" dan "Ansar", dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta Ia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah kemenangan yang besar.”  (Surah: At-Taubah: 100).

Inilah ayat yang akan memecahkan telinga para hizbiyyun dan ahli bid’ah. Sebuah ayat yang meleraikan segala pertikaian yang dikobarkan oleh syaitan dari kalangan jin dan manusia di tengah-tengah barisan umat Islam. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu berkata, “Ikutilah tuntunan dan jangan kalian mereka-reka ajaran baru. Sebab sesungguhnya kalian telah dicukupkan dengan tuntunan yang ada.”

Allah Subhanahu wa Ta’ala  berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ
الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً
yaa ayyuhaa alladziina aamanuu athii'uu allaaha wa-athii'uu alrrasuula waulii al-amri minkum fa-in tanaaza'tum fii syay-in farudduuhu ilaa allaahi waalrrasuuli in kuntum tu/minuuna biallaahi waalyawmi al-aakhiri dzaalika khayrun wa-ahsanu ta/wiilaan 

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.…” (Surah: An-Nisaa’:59)

Menurut para ulama ayat ini menyuruh kita untuk kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta’ala yang suci dan kepada sunnah Rasulullah Shallallahualaihi wa sallam. Pertentangan diantara sesame manusia tidak akan habis-habisnya bila tidak dikembalikan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta’ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam kerana Din ini merupakan agama yang kekal sampai akhir zaman.

Maka mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama merupakan sebuah kenescayaan. Bagaimana tidak? Walaupun mereka adalah orang yang paling memahami sebahagian besar sebab turunnya ayat-ayat al-Qur’an dan orang-orang yang paling besar pembelaannya kepada perjuangan dakwah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kita tidak dapat menemukan penyelesaian semata-mata dengan memetik ayat dan hadits – untuk membela pendapat kita - tanpa mengikuti kaedah para sahabat dalam memahami dalil-dalil yang ada. Sebuah generasi yang telah mendapatkan tazkiyah/perakuan dari utusan Rabb semesta alam, “Sebaik-baik manusia adalah generasiku ( para sahabat ) kemudian generasi berikutnya (tabi’in) kemudian generasi berikutnya ( tabiu’t tabi’in )(Hadits Riwayat: Bukhari dan Muslim)

Kemudian memanggil beberapa orang - yang tidak tahu diri - untuk meninggalkan manhaj para sahabat dengan alasan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang ada, atau dengan alasan mereka sudah tinggal kenangan saja, ia adalah merupakan penghinaan kepada al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Tidakkah kita ingat bagaimana pembelaan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada para sahabat ketika orang-orang munafik mengatakan bahawa mereka – para sahabat- adalah orang-orang yang dungu (bodoh, bebal, tolol…sbg) [?!].

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ
هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ
wa-idzaa qiila lahum aaminuu kamaa aamana alnnaasu qaaluu anu/minu kamaa aamana alssufahaau alaa innahum humu alssufahaau walaakin laa ya'lamuuna 

Dan apabila dikatakan kepada mereka (orang munafik): "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman". Mereka menjawab: "Patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu?" Ketahuilah! Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya)…. (Surah:  Al-Baqarah:13)

Kaum Musilimin sekalian – semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala meneguhkan kaki kita diatas kebenaran - sesungguhnya mengikuti jalan hidup para sahabat adalah perjuangan yang akan selalu digempur oleh musuh-musuh Sunnah. Mereka tahu bahawa apabila kaum muslimin kembali kepada pemahaman para sahabat maka rancangan jahat mereka untuk memporak-porandakan barisan kaum muslimin akan menjadi sia-sia. 

Tidakkah kita ingat ucapan emas dari Imam Malik bin Anas rahimahullah:

Tidak akan dapat memperbaiki generasi akhir dari umat ini kecuali apa yang telah dapat memperbaiki generasi terdahulu (iaitu aqidah yang benar)"

Mereka – musuh-musuh Sunnah - sangat takut apabila kaum muslimin kembali kepada Sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Sunnah para sahabatnya. Mereka fikir kaum muslimin boleh ditipu dengan ucapan-ucapan sia-sia mereka yang digilap dengan kutipan ayat-ayat dan hadits. Mereka lupa bahawa kaum muslimin senantiasa mengingat pesanan Nabi mereka.

“Wajib bagi kalian untuk mengikuti Sunnahku dan Sunnah khulafau’ur rasyidin yang berada di atas petunjuk. Jadi berpegang teguhlah dengannya. Dan menggigit dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan. Kerana sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid’ah. Dan setiap bid’ah pasti sesat.” (Hadits Riwayat: Abu Dawud dan Tirmidzi, disahihkan al-Albani dalam Shahih al-Jami’)

Oleh itu, mereka – musuh-musuh Sunnah- sangat gatal telinganya apabila kaum muslimin senantiasa kedengaran ucapan Imam Ahlus Sunnah wal Jama’ah di masanya, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau berkata, “Barang siapa yang menentang hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam maka sesungguhnya dia berada di tepi jurang kehancuran.”

 Ucapan beliau ini didukung oleh Imam Nashir as-Sunnah/Sang pembela Sunnah asy-Syafi’i rahimahullah yang dengan tegas mengatakan, “Kaum muslimin telah sepakat bahawa barang siapa yang telah jelas baginya Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam maka tidak halal baginya meninggalkan Sunnah itu hanya kerana mengikuti ucapan seseorang.”

 Mereka –musuh-musuh Sunnah- juga sangat geram apabila kaum muslimin senantiasa mengingat nasihat Imam Syafi’i rahimahullah dalam ucapannya, “Apabila suatu hadits itu sahih maka itulah madzhabku.”

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Tidaklah anda temui seorang ahli bid’ah pun kecuali dia pasti memendam rasa benci kepada sunnah yang tidak sesuai dengan bid’ahnya.”

Oleh sebab itu – ikhwah sekalian - para ulama ahli hadits adalah benteng-benteng keimanan di atas muka bumi ini. Salah seorang ulama salaf berkata, “Malaikat adalah penjaga-penjaga langit, sedangkan para ahli hadits adalah penjaga-penjaga bumi.”

Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan tentang jati diri golongan yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Apabila mereka itu bukan ahli hadits maka aku tidak tahu lagi siapakan mereka itu.”

Imam Bukhari rahimahullah mengatakan bahawa mereka itu – golongan yang selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta’ala - adalah ahli ilmu. Inilah bukti kebenaran sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Barangsiapa dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memahamkannya dalam masalah agama.” (Hadits Riwayat: Bukhari dan Muslim)

Inilah bukti yang jelas tentang kebenaran sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu – agama- maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan mudahkan jalannya menuju surga.” (Hadits Riwayat: Muslim).

Tidakkah kita ingat pencapaian para sahabat di sisi Allah Subhanahu wa  Ta’ala? Orang-orang yang telah dikabarkan akan menghuni syurga sementara jasad-jasad mereka masih berjalan di atas muka bumi. Generasi yang termaktub di dalam al-Qur’an dan As-Sunnah dengan ukiran prestasi yang harum dan menakjubkan.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً
laqad radhiya allaahu 'ani almu/miniina idz yubaayi'uunaka tahta alsysyajarati fa'alima maa fii quluubihim fa-anzala alsakiinata 'alayhim wa-atsaabahum fathan qariibaan 

Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang yang beriman, ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiyah); maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahuiNya tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati mereka, lalu Ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka, dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya; (Surah: Al-Fath: 18)

Yang dimaksud dengan “kemenangan yang dekat” ialah kemenangan kaum muslimin pada perang khaibar.

Allah Subhanahu wa  Ta’ala juga berfirman:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ
السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ
فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً
Muhammadun rasuulu allaahi waalladziina ma'ahu asyiddaau 'alaa alkuffaari ruhamaau baynahum taraahum rukka'an sujjadan yabtaghuuna fadhlan mina allaahi waridhwaanan siimaahum fii wujuuhihim minatsari alssujuudi dzaalika matsaluhum fii alttawraati wamatsaluhum fii al-injiili kazar'in akhraja syath-ahu faaazarahu faistaghlazha faistawaa 'alaa suuqihi yu'jibu alzzurraa'a liyaghiizha bihimu alkuffaara wa'ada allaahu alladziina aamanuu wa'amiluu alshshaalihaati minhum maghfiratan wa-ajran 'azhiimaan

Nabi Muhammad (s.a.w) ialah Rasul Allah; dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang (memusuhi Islam), dan sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan kasihan sesama sendiri (umat Islam). Engkau melihat mereka tetap beribadat rukuk dan sujud, dengan mengharapkan limpah kurnia (pahala) dari Tuhan mereka serta mengharapkan keredaanNya. Tanda yang menunjukkan mereka (sebagai orang-orang yang soleh) terdapat muka mereka - dari kesan sujud (dan ibadat mereka yang ikhlas). Demikianlah sifat mereka yang tersebut di dalam Kitab Taurat; dan sifat mereka di dalam Kitab Injil pula ialah: (bahawa mereka diibaratkan) sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya, sehingga ia menjadi kuat, lalu ia tegap berdiri di atas (pangkal) batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang-orang yang menanamnya. (Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, s.a.w dan pengikut-pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu) kerana Ia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki - dengan kembang biaknya umat Islam itu. (Dan selain itu) Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari mereka, keampunan dan pahala yang besar. (Surah: Al-Fath: 29)

Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam Tafsirnya tentang ayat ini, “Berdasarkan ayat ini Imam Malik rahmatullah ‘alaih - dalam sebuah riwayat yang dinukil dari beliau- mengambil kesimpulan hukum untuk mengkafirkan kaum Rafidhah/Syi’ah yang mereka itu membenci para sahabat radhiyallahu’anhum. Imam Malik beralasan, ‘Sebab para sahabat itu telah membuat mereka - iaitu orang Syi’ah- menjadi murka. Maka barang siapa yang marah kepada para sahabat, itu artinya dia telah kafir menurut ayat ini.’

Alangkah indah dan tegas ucapan Imam Malik. Inilah petir yang akan menghanguskan segala upaya musuh-musuh Sunnah untuk memadamkan cahaya kebangkitan dakwah salafiyah di bumi pertiwi ini, yakinlah apabila kita benar-benar membela agama Allah Subhanahu wa Ta’ala maka Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak segan-segan untuk mengerahkan bala tentara-Nya demi membela pasukan-pasukan Sunnah. Namun sebaliknya, apabila ternyata perjuangan kita telah terkotori oleh motif-motif yang rendah dan hina maka jangan salahkan siapa-siapa atas kemerosotan nasib kita.

Bukankah Allah Subhanahu wa Ta’ala  telah mengingatkan kita dengan firman-Nya:

إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ
inna allaaha laa yughayyiru maa biqawminhattaa yughayyiruu maa bi-anfusihim

Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”.  (Surah: Ar-Ra’d: 11)

Dalam Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala member peringatan keras kepada orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya:

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ
qaatiluu alladziina laa yu/minuuna biallaahi walaa bialyawmi al-aakhiri walaa yuharrimuuna maa harrama allaahu warasuuluhu

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya.” (Surah At-Taubah: 29)

Ikhwah sekalian, apa yang kita lakukan ini belum seberapa apabila dibandingkan dengan jasa besar para sahabat dalam menegakkan dakwah Islam di muka bumi ini. Janganlah kita lupa daratan dan menganggap diri kita suci. Para sahabat telah mencontohkan kepada kita bahwa sedikit saja noda syirik mengotori hati manusia maka kekalahan tidak jauh dari mereka, ingatlah kejadian di perang Hunain, ketika banyaknya jumlah pasukan Islam telah membuat hati sebagian mereka ujub dan bangga diri seolah tak akan dapat dikalahkan. Mereka lupa bahawa kemenangan bukan di tangan mereka, namun kemenangan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta’ala yang akan diberikan-Nya kepada hamba-hamba yang bertauhid dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم
مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
wa'ada allaahu alladziina aamanuu minkum wa'amiluu alshshaalihaati layastakhlifannahum fii al-ardhi kamaa istakhlafa alladziina min qablihim walayumakkinanna lahum diinahumu alladzii irtadaa lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'buduunanii laa yusyrikuuna bii syay-an waman kafara ba'da dzaalika faulaa-ika humu alfaasiquuna

Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu (wahai umat Muhammad) bahawa Ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana Ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: khalifah-khalifah yang berkuasa; dan Ia akan menguatkan dan mengembangkan ugama mereka (ugama Islam) yang telah diredhaiNya untuk mereka; dan Ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh). Mereka terus beribadat kepadaKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganKu. Dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka”. (Surah: An-Nur: 55)

Kami hanya dapat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan kami termasuk orang yang hawa nafsu mengikuti apa yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan semoga Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tetap menjadi panutan kami dalam seluruh kehidupan kami dan semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala membimbing kami serta menunjuki kami kejalan yang lurus. 

Inna wa’dallahi haqq, walakinna aktsaran naasi laa ya’lamuun.

Posted by: HAR