"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

20 December, 2016

SEMUA SUDAH DITENTUKAN OLEH ALLAH?
Sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta’ala bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam menentukan perjalanan hidupnya? Apakah Allah Subhanahu wa Ta’ala memberi kebebasan terhadap manusia untuk mengatur hidupnya? Ataukah manusia terikat seluruhnya pada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta’ala yang absolut? Dan bagaimanakah orang Islam menerima nasib dan ketentuan Allah (takdir)

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut maka muncullah dua golongan yang saling bertolak belakang berkaitan dalam memahami takdir (Qadr).

Pertama:
Golongan jabariyyah, mereka mengatakan, seorang hamba terpaksa (dikendalikan) dalam perbuatan dan tindakannya, manusia tidak memiliki kehendak dan kemampuan.

Kedua:
Golongan Qadariyah, mereka mengatakan, seorang hamba mempunyai kehendak, kemauan dan keinginan tanpa ada campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah. Hamba itu sendirilah yang menciptakan perbuatan tersebut

Memang nasib seseorang itu ada kaitan dengan Qadah dan Qadr yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah telah menetapkan dalam setiap perkara umum yang akan berlaku sehingga akhir zaman. Lebih jelas dikatakan di sini bahawa setiap sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala terlebih dahulu.

Secara umum, semua perkara yang telah ditulis pada Umm al-kitab (al-Lauh al-mahfuz) dan semua ini tidak  akan berubah. Al- Lauh Mahfuzh (لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) adalah kitab tempat Allah menuliskan segala seluruh catatan kejadian di alam semesta.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

إِنَّ‍‍ا‌ كُلَّ شَ‍‍يْءٍ‌ خَ‍‍لَ‍‍‍قْ‍‍‍ن‍‍َ‍اهُ بِ‍‍قَ‍‍‍د‍َ‍‌رٍ
“Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan)”. (Surah Al-Qamar: 49)

Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman lagi:

إِنَّ‍‍ا‌ نَحْنُ نُحْيِ ‌الْمَوْتَى‌ ‌وَنَكْتُبُ مَا‌ قَ‍‍دَّمُو‌ا‌ ‌وَ‌آثَا‌‍رَهُمْ ۚ ‌وَكُلَّ شَ‍‍يْءٍ‌ ‌أحْ‍‍صَ‍‍يْن‍‍َ‍اهُ فِ‍‍ي ‌إِم‍‍َ‍امٍ‌ مُبِينٍ
“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu kami catitkan satu persatu dalam Kitab (ibu Suratan) yang jelas nyata”. (Surah Ya-Sin: 12)

Daripada Abu al-'Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiallahu ‘anhu beliau berkata Aku pernah duduk dibelakang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Wassalam pada suatu hari, lalu Baginda bersabda kepadaku:

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ
“Ketahuilah bahawa kalau umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan mu manfaat kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukan untukmu. Sekiranya mereka berkumpul untuk memudharatkan kamu dengan suatu mudharat, nescaya mereka tidak mampu memudharatkan kamu kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukannya untukmu. Pena-pena telah diangkatkan dan lembaran lembaran telah kering” (dakwatnya) (Hadis riwayat al-lmam al-Tirmizi. Beliau berkata: la adalah Hadis Hasan Sahih)

Terdapat banyak ayat-ayat dan hadith yang menyampaikan maksud ini, bahawa semua perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal masa sehingga akhir. Kita harus faham dari ini bahawa kita boleh berbuat apa-apa dan mencapai apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala , maka kita harus meletakkan kepercayaan dan kebergantungan (tawakkal) kepada-Nya.

Tawakkal atau menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala bersandarkan ilmu dan kepercayaan seseorang dalam Yang Maha Agung dan nilai kekuasaannya atas segala yang dicipta. Tetapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam hal duniawi dan ukhrawi tidak bermaksud seseorang itu tidak perlu berusaha. Sebaliknya, seseorang itu harus berusaha dengan baik dan bersandar kepada keadilan, pertolongan dan pemberianNya.

Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala  berhak untuk menghapuskan apa yang dikehendaki-Nya dari takdir tertentu seseorang individu kerana pilihan mereka, tindakan, dan doa. Allah berbuat demikian kerana pengetahuan-Nya yang sempurna dan kebijaksanaan, bukan kerana lupa atau kejahilan, kerana Dia tahu bagaimana orang akan bertindak sebelum diciptakan-Nya. Kita harus faham bahawa nasib kita ditentukan oleh cara kita menggunakan kehendak bebas Allah Subhanahu wa Ta’ala berikan kepada kita.

Dengan mendasarkan diri pada keyakinan bahawa hanya Allah Subhanahu wa Ta’ala saja yang dapat memberikan kemudharatan maka seorang mukmin tidak akan gentar dan takut terhadap tantangan dan ujian yang melanda, seberapapun besarnya, kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menolong hambaNya yang berusaha dan menyandarkan hatinya hanya kepada Allah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan disisi-Nya-lah terdapat Umulkitab (Lohmahfuz)". (Surah Ar-Rad: 39)

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman lagi:

كل يوم هو في شأن
“Setiap masa Ia di dalam urusan (mencipta dan mentadbirkan makhlukmakhlukNya)!"
(Surah Ar-Rahman: 29)

Kita harus yakin, bahawa dibalik musibah itu ada hikmah yang kadangkala kita belum mengetahui. Allah Maha mengetahui atas apa yang diperbuat-Nya.

Jadi, jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha. Seburuk apa pun keadaan saat ini, semuanya masih boleh berubah. Bagaimana pun pahitnya pengalaman kita dimasa lalu, masih boleh berubah.

Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah takdir kita menjadi baik didunia dan mengharapkan kebaikan juga diakhirat. Berdoa lah dan teruslah berdoa. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu 'alaih wa sallam menjelaskan bahawa takdir yang Allah Subhanahu wa  Ta'ala telah tentukan boleh berubah.

Bersabda Rasulullah shallallahu ’alaih wa sallam:

إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ
“Tidak ada yang dapat menolak taqdir (ketentuan) Allah Subhanahu wa Ta'ala selain do’a. Dan Tidak ada yang dapat menambah (memperpanjang) umur seseorang selain (perbuatan) baik.” (HR Tirmidzi 2065)

Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya sama ada rezeki yang telah ditakdirkan boleh bertambah dan berkurang, beliau rahimahullah menjawab, "Rezeki itu ada dua macam. Pertama, rezeki yang Allah ilmui bahawasanya Allah akan memberi rizki pada hamba sekian dan sekian. Rizki semacam ini tidak mungkin berubah. Kedua, rizki yang dicatat dan diketahui oleh Malaikat. Ketetapan rezeki semacam ini bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan sebab yang dilakukan oleh hamba. Allah akan menyuruh malaikat untuk mencatat rizki baginya. Jika ia menjalin hubungan silaturahmi, Allah pun akan menambah rezeki baginya. " (Majmu’ Al Fatawa, Ibnu Taimiyah, Darul Wafa’, cetakan ketiga, 1426 H, 8/540.)

Justeru, Omar Ibn Al-Khattab radhiyallahu`anhu  pada suatu ketika, telah melafazkan doa-doa ini ketika bertawaf:

اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي شَقِيًّا فَامْحُنِي وَاكْتُبْنِي سَعِيدًا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ
“Ya Allah, jika Engkau telah mentakdirkan aku tergolong di dalam golongan orang-orang yang bahagia, tetaplah aku di dalam keadaan aku. Sebaliknya jika Engkau telah tetapkan aku di dalam golongan orang-orang yang celaka dan berdosa, hapuskanlah takdir itu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang mendapat kebahagiaan dan keampunan.” (Majmu’ Al-Fatawa 8/540)

Ibn Kathir katanya: Mansur mengatakan bahawa ia pernah bertanya kepada Mujahid tentang doa sesorang seperti berikut:

اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم واجعله في السعداء
“Ya Allah, jika nama ku berada dalam golongan orang-orang yang berbahagia, maka tetapkanlah nama ku itu diantara mereka. Dan jika nam ku berada dalam golongan  orang-orang yang celaka, maka hapuskanlah nama ku dari golongan mereka , dan jadikanlah nama ku termasuk kedalam golongan orang-orang yang berbahagia".

Maka Mujahid menjawab. "Baik". Kemudian Mansur menjumpainya lagi setahun kemudian atau lebih, dan ia menanyakan pertanyaan yang sama kepada Mujahid. Maka Mujahid membaca firman-Nya: Sesungguhnya kami menurukankannya pada suatu malam yang diberkati. (Surah Ad-Dukhan: 3), hingga akhir dua ayat berikut. Kemudian Mujahid berkata bahawa Allah memberi ketetapan dalam malam yand diberkati segala sesuatu yang akan terjadi dalam masa satu tahun menyangkut masalah rezeki atau musibah. Kemudian Dia mendahulukan apa yang Dia kehendaki dan menanggung apa yang Dia kehendaki. Adapun mengenai ketetapan-Nya tentang kebahagian dan kecelakaan, maka hal ini ditetapkan-Nya dan tidak akan diubah lagi.

Al-A'masy telah meriwaykan dari Abu Wa'il (iaitu Syaqiq ibnu Salamah) bahawa dia sering sekali mengucapkan doa berikut:

اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب
"Ya Allah, Jikalau Engkau telah mencatat kami termasuk orang-orang yang celaka, maka sudilah kiranya Engkau menghapusnya, dan catatlah kami dalam golongan orang-orang yang bahagia. Dan Jika Engkau telah mencatatkan kami dalam golongan orang-orang yang berbahagia, maka tetapkanlah keputusan itu. Kerana sesungguhnya Engkau menghapuskan apa yang Engkau kehendaki dan menetapkan apa yang kehendaki, disisi-Mu terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuz)”. (Tafsir Ibn Kathir 13:39)

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
“Barangsiapa yang senang untuk dilapangkan (atau diberkahi) rizkinya, atau ditunda (dipanjangkan) umurnya, maka hendaknya ia bersilaturrahim” (Muttafaqun ‘alaih)

Diantara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalihkan keperluan dunia yang dimohon seorang hamba dari hamba tersebut dan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, misalnya dengan menyelamatkannya dari keburukan atau pengabulannya (permintaannya) ditunda di akhirat atau dosanya diampunkan.

Bahawa ‘Ubadah bin Ash Shamit telah menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ” فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إِذًا نُكْثِرُ قَالَ: “اللَّهُ أَكْثَرُ” (رواه الترمذي، وقَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).
“Tidak ada seorang muslimpun di muka bumi yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, melainkan Allah akan memberikan kepadanya (sesuai doanya), atau memalingkan darinya keburukan yang setara dengan nilai doanya, selama ia tidak berdoa dengan doa dosa atau pemutusan tali silaturrahim” Kemudian ada seorang laki-laki dari orang-orang yang ada (di tempat) berkata: jika demikian kita perbanyak (berdoa yang banyak) saja. Beliaupun bersabda: “Allah lebih banyak pemberiannya.” (HR. At-Tirmidzi, dan beliau berkata; Ini adalah hadits hasan shahih).

Dari Hasan bin Ali radiallahu Anhu katanya: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengajariku beberapa kalimat yang saya ucapkan dalam sholat witir iaitu:

اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan, uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus, berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkau Yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi) ((HR. Abu Daud no. 1425, An Nasai no. 1745, At Tirmidzi no. 464. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Jika bala selalu mendatang, ujian asyik  bertimpa, musuh tak berkurang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sering berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dari sulitnya bencana, datangnya kesengsaraan, buruknya ketentutan qadha Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan cacian para musuh, Baginda Shalallahu 'alaihi wa salam dari riwayat Abu Hurairah radiallahu Anhu  yang menyebut baginda membaca;

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada musibah yang tidak mampu aku tanggung, kesulitan yang menjadi sebab-sebab datangnya kebinasaan, takdir yang membawa akibat buruk dan kegembiraan musuh atas penderitaanku.” (Riwayat Al-Bukhari no. 6347 dan Muslim no. 2707)

Apa yang dilakukan para salaf, bukanlah tanpa dalil, karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sendiri menegaskan:

Dari Salman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر
“Tak ada yang dapat menolak takdir selain doa, dan tak ada yang dapat memperpanjang umur selain kebajikan.”(Hadith Riwayat At-Termidzi no. 2139. Al-Albani menganggapnya hasan lighairih dah Shahih At-Targhib no. 1639)

Keutamaan do’a  adalah bahawa berdo’a merupakan salah satu faktor yang memungkinkan tercapainya tauhid yang hakiki, sebagai alat untuk mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Dengan cara berdo’a yang tulus dan ikhlas. Keutamaan do’a yang lain adalah orang yang berdo’a akan merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan diri di hadapanNya. Keutamaan do’a yang lain adalah do’a boleh menolak qadar (takdir) dan qadha (ketentuan)

Oleh itu, Allah Maha Mengetahui semua yang diperbuat makhluk-Nya sebelum mereka diciptakan, hanya orang yang tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat bertahan menjalani kehidupan didunia betapa pun pahitnya takdir yang dijalani. Ini adalah rahsia dalam penciptaa dimana kita mesti percaya, kerana telah diriwayatkan dalam banyak hadith yang sahih. Atas sebab ini, kita sentiasa menanamkan dalam diri kita bahawa jika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apa pun, maka derita dan kesulitan yang kita hadapi mungkin berakhir dan berubah.
Tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga dia beriman kepada takdir, iaitu dia mengikrarkan dan meyakini dengan keyakinan yang dalam bahwa segala sesuatu berlaku atas ketentuan (qadha’) dan takdir (qadar) Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خبره وشره حتى بعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه
“Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah, dan hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya.”(Shahih, riwayat Tirmidzi dalam Sunan-nya (IV/451) dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya (no. 6985) dari ‘Abdullah bin ‘Amr. Syaikh Ahmad Syakir berkata: ‘Sanad hadits ini shahih.’

Takdir Allah merupakan iradah (kehendak) Allah Subhanahu wa Ta’ala. Oleh sebab itu takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendak lah kita bersyukur kerana hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas.

Demikian pula riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat marah sekali, ketika beliau keluar menemui para Sahabatnya pada suatu hari saat mereka sedang berdebat tentang masalah takdir, sehingga wajah beliau memerah, seolah-olah biji delima terbelah di keningnya, lalu beliau bersabda:

أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ؟ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِيْ هَذَا اْلأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَنَازَعُوْا فِيْهِ

“Apakah dengan ini kalian diperintahkan? Apakah dengan ini aku diutus kepada kalian? Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah binasa ketika mereka berselisih mengenai perkara ini. Oleh karena itu, aku meminta kalian, janganlah berselisih mengenainya.” (Hadith Riwayat: At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah, kitab al-Qadah bab Maa Jaa-a fit Tasydiid fil Khaudh fil Qadr, (IV/443, no. 2133), dan dia mengatakan, “Dalam bab ini dari ‘Umar, ‘Aisyah dan Anas. Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini dari hadits Shalih al-Mirri. Sedangkan Shalih al-Mirri mempunyai banyak hadits gharib yang diriwayatkannya sendirian yang tidak diikuti dengan riwayat-riwayat pendukung.” Al-Albani menilai hasan dalam Shahiih Sunan at-Tirmidzi, (II/223, no. 1732 dan 2231).

Hadits ini mempunyai pendukung dari hadits ‘Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu dengan redaksi:

لاَ تُجَالِسُوْا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلاَ تُفَاتِحُوْهُمْ
“Janganlah bergaul dengan orang-orang yang suka membicarakan takdir dan jangan membuka pembicaraan dengan mereka.” (Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, (I/30), Abu Dawud, (V/84, no. 4710 dan 4720), dan al-Hakim, (I/85).

At-Tahawi menyatakan dalam fahaman beliau:

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان
“Sifat taqdir adalah rahsia Allah dalam ciptaan-Nya, dan tidak ada malaikat yang berdekatan dengan Arasy mahupun seorang nabi pun yang membawa risalah telah diberikan pengetahuan tentangnya. Menyelidikinya dan mencerminkan terlalu mendalam apabila ia hanya membawa kepada kemusnahan dan kerugian dan berakhir dengan kekufuran”. (Sumber: Aqidah At-Tahawi)

Kesimpulan, dalam aqidah Islam, mempercayai 'Qadah’ dan Qadr adalah salah satu daripada rukun aqidah, di mana masalah 'Qada’ dan Qadar ini dibicarakan secara meluas dan mendalam oleh semua agama. Mereka beriktikad bahawa semua perkara yang berlaku dan yang terjadi di alam yang maujud ini sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum sesuatu itu berlaku dan terjadi, di mana semuanya itu sudah ditulis lebih dahulu dalam Luh Mahfuz. 

Kita mestilah mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala berkuasa menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan kebijaksanaan dan kehendak-Nya sendiri tanpa diganggu oleh sesuatu kuasa asing. Selain itu, setiap perkara yang berlaku di alam ini adalah berjalan sesuai dengan ilmu dan iradat Allah yang telah direncanakan-Nya mengikut peraturan-peraturan yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dalam alam yang maujud ini. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta’ala berhak memberi kemuliaan dan kehinaan dan juga memberi kemanfaatan atau kemudaratan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya mengikut Qadah’ dan Qadr yang telah ditentukan dan ditetapkan-Nya. Kebaikan atau keburukan ke atas diri seseorang itu sebagai qada’ dan qadar Allah adalah dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta’ala , kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala  berkuasa melakukan sesuatu perkara yang dipilih dan yang dikehendaki-Nya tanpa halangan. 

Beriman kepada takdir akan mengantarkan kita kepada sebuah hikmah penciptaan yang mendalam, iaitu bahwasanya segala sesuatu telah ditentukan. Sesuatu tidak akan menimpa kita kecuali telah Allah Subhanahu wa Ta’ala  tentukan kejadiannya, demikian pula sebaliknya. Apabila kita telah faham dengan hikmah penciptaan ini, maka kita akan mengetahui dengan keyakinan yang dalam bahawa segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita tidak lain merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Sehingga ketika musibah datang menerpa perjalanan hidup kita, kita akan lebih bijak dalam memandang dan menyikapinya. Demikian pula ketika kita mendapat giliran memperoleh kebahagiaan, kita tidak akan lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti.

Ingatlah saudaraku, tidak setiap hal akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka hendaklah kita menyerahkan semuanya dan beriman kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Jangan sampai hati kita menjadi goncang karena sedikit teguran sehingga muncullah bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran yang akan mengurangi nikmat iman kita.

Allah memiliki berbagai hikmah dalam pemberian rezki. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta’ala jadikan kaya dengan banyaknya rezki dan harta. Ada pula yang dijadikan miskin. Ada hikmah berharga di balik itu semua.

Allah Subhanahu wa Ta’ala  berfirman:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ
“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahgian yang lain dalam hal rezki.”
(Surah An Nahl: 71)

Dalam ayat lain disebutkan:
,
إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.” (Surah Al Isra’: 30)

Perlu kita ketahui bahwa rezki yang paling besar yang Allah berikan pada hamba-Nya adalah Syurga (jannah). Inilah yang Allah janjikan pada hamba-hamba-Nya yang sholeh.

Posted by: HAR

10 December, 2016

Dialog Seputar Cinta Rasul dan Maulid Nabi
Oleh: Ustadz Sufyan Fuad Baswedan
Sebenarnya adakah kaitan antara cinta Rasul dan perayaan maulid, alias hari kelahiran beliau? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh bagi mereka yang kerap merayakannya. Bagaimana tidak, sedang disana dibacakan sejarah hidup beliau, diiringi dengan syair-syair pujian dalam bahasa Arab untuk beliau (yang dikenal dengan nama burdah), yang kesemuanya tak lain demi mengenang jasa beliau dan memupuk cinta kita kepadanya…?

Dalam sebuah muktamar negara-negara Islam sedunia, salah seorang dai kondang dari Saudi yang bernama Dr. Said bin Misfir Al Qahthani, berjumpa dengan seorang tokoh Islam (syaikh) dari negara tetangga. Melihat pakaiannya yang khas ala Saudi, Syaikh tadi memulai pembicaraan. (Sebagaimana yang dituturkan sendiri oleh Dr. Said Al Qahthani ketika berkunjung ke kampus kami, Universitas Islam Madinah dan memberikan ceramah di sana).

Syaikh :          “Assalaamu ‘alaikum…”

Dr. Said :        “Wa’alaikumussalaam warahmatullah wabaraatuh”

Syaikh :          “Nampaknya Anda dari Saudi ya?”

Dr. Said :        “Ya, benar”

Syaikh :           “Oo, kalau begitu Anda termasuk mereka yang tidak cinta kepada
                       Rasul…!”

(Terkejut bukan kepalang dengan ucapan Syaikh ini, ia berusaha menahan emosinya sambil bertanya):

Dr. Said :        “Lho, mengapa boleh demikian?”

Syaikh :          “Ya, sebab seluruh negara di dunia merayakan maulid Nabi  kecuali
                        negara Anda; Saudi Arabia… ini bukti bahawa kalian orang-orang Saudi
                        tidak mencintai Rasulullah ”.

Dr. Said :        “Demi Allah… tidak ada satu hal pun yang menghalangi kami dari
                       merayakan maulid Beliau, kecuali kerana kecintaan kami kepadanya!”

Syaikh :          “Bagaimana boleh begitu??”

Dr. Said :        “Anda bersedia diajak diskusi…?”

Syaikh :          “Ya, silakan saja..”

Dr. Said :        “Menurut Anda, perayaan Maulid merupakan ibadah ataukah maksiat?”

Syaikh :          “Ibadah tentunya!” (dengan nada yakin).

Dr. Said :        “Oke… apakah ibadah ini diketahui oleh Rasul , ataukah tidak?”

Syaikh :          “Tentu beliau tahu akan hal ini”

Dr. Said :        “Jika beliau tahu akan hal ini, lantas beliau sembunyikan ataukah beliau
                        ajarkan kepada umatnya?”

(…. Sejenak syaikh ini terdiam. Ia sedar bahawa jika ia mengatakan: ya, maka pertanyaan berikutnya ialah: Mana dalilnya? Namun ia juga tidak mungkin mengatakan tidak, sebab konsekuensinya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam masih menyembunyikan sebahgian ajaran Islam. Akhirnya dengan terpaksa ia menjawab )

Syaikh :          “Iya… beliau ajarkan kepada umatnya..”

Dr. Said :        “Bisakah Anda mendatangkan dalil atas hal ini?”

(Syaikh pun terdiam seribu bahasa… ia tahu bahwa tidak ada satu dalil pun yang boleh dijadikan pegangan dalam hal ini…)

Syaikh :          “Maaf, tidak boleh…”

Dr. Said :        “Kalau begitu ia bukan ibadah, tapi maksiat”

Syaikh :          “Oo tidak, ia bukan ibadah dan bukan juga maksiat, tapi bidáh hasanah”

Dr. Said :        “Bagaimana Anda boleh menyebutnya sebagai bid’ah hasanah, padahal
                       Rasul  mengatakan bahawa setiap bid’ah itu sesat??”

Setelah berdialog cukup lama, akhirnya syaikh tadi mengakui bahawa sikap sahabatnyalah yang benar, dan bahawa maulid Nabi yang selama ini dirayakan memang tidak berdasar kepada dalil yang shahih sama sekali.

Ini merupakan sepenggal dialog yang menggambarkan apa yang ada di benak sebahgian kaum muslimin terhadap sikap sebahgian kalangan yang enggan merayakan maulid Nabi . Dialog singkat di atas tentunya tidak mewakili sikap seluruh kaum muslimin terhadap mereka yang tidak mau ikut maulidan. Kami yakin bahawa di sana masih ada orang-orang yang berpikiran terbuka dan objektif, yang siap diajak berdiskusi untuk mencapai kebenaran sesungguhnya tentang hal ini.

Namun demikian, ada juga kalangan yang bersikap sebaliknya. Alias menutup mata, telinga, dan fikiran mereka untuk mendengar argumentasi pihak lain. Kerananya kartu truf terakhir mereka ialah memvonis (menuduh melakukan perbuatan melanggar hukum) pihak lain sebagai ‘wahhabi’ yang selalu dicitrakan sebagai ‘kelompok Islam serpihan’, yang konon diisukan sebagai kelompok yang gampang membid’ahkan, mengkafirkan, mengingkari karomah para wali, dan sederet tuduhan lainnya.

Cara seperti ini bukanlah hal baru. Sejak dahulu pun mereka yang tidak senang kepada dakwah tauhid, selalu berusaha memberikan gelar-gelar buruk kepada para dai’nya. Tujuannya tak lain ialah agar masyarakat awam antipati terhadap mereka. Semaklah bagaimana Fir’aun dan kaumnya menggelari Musa dan Harun :

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى
Berkata Firaun: "Adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami (ini) dengan sihirmu, hai Musa?

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى
Dan kami pun pasti akan mendatangkan (pula) kepadamu sihir semacam itu, maka buatlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidakakan menyalahinya dan tidak (pula) kamu di suatu tempat yang pertengahan (letaknya)"

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى
Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggal akan naik".

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى
Maka Firaun meninggalkan (tempat itu), lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang.

قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى
Berkata Musa kepada mereka: "Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah, maka Dia membinasakan kamu dengan siksa". Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan.

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى
Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka merahasiakan percakapan (mereka).

قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى
Mereka berkata: "Sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusirkamu dari negeri kamu dengan sihirnya dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama.

(QS Thaha: 57-63).

Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ
Dan sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata,

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
kepada Fir'aun, Haman dan Qarun; maka mereka berkata: "(Ia) adalah seorang ahli sihir yang pendusta".

(QS Ghafir: 23-24).

Simak pula bagaimana kaum Nabi Luth  hendak mengusir beliau dan para pengikutnya dengan tuduhan ‘orang-orang yang sok menyucikan diri’:

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ
Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang (mendakwakan dirinya) bersih". (QS An Naml: 56)

Atau Nabi Shalih ‘alaihissalaam yang dianggap sombong dan pembohong oleh kaumnya… Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ
Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ
Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia (biasa) di antara kita?" Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila".

أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ
Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ
Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.

(QS Al Qamar: 23-26).

Sampai junjungan kita Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pun tak luput dari julukan-julukan buruk kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ص ۚ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ
كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ
وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ ۖ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ
Shaad, demi Al Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, lalu mereka meminta tolong padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata: "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta". (QS Shaad: 1-4).

Jadi, banyaknya tuduhan-tuduhan jelek terhadap suatu golongan, mestinya tidak menghalangi kita untuk bersikap adil dan objektif terhadap mereka. Kerana boleh jadi kebenaran justeru berpihak kepada mereka, dan dalam hal ini yang menjadi patokan (dasar) adalah dalil-dalil dari Al Qur’an dan Hadits yang shahih.

Berangkat dari sini, penulis ingin mengajak para pembaca yang budiman untuk mendudukkan masalah perayaan maulid Nabi, benarkah ia merupakan bid’ah hasanah? Benarkah ia merupakan perwujudan cinta kepada Rasul yang dibenarkan? Apakah asal muasal perayaan ini? dan berbagai masalah lainnya seputar maulid Nabi . Tentunya semua akan disajikan secara ilmiah dengan merujuk kepada Al Qur’an dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman As Salafus shaleh.

Artikel: Basweidan.Wordpress.com

Nasehat Bagi Yang Mencintai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam Dengan Merayakan Maulid
Oleh: Ustadz Abu Abdillah Ahmad Zain

و آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
Kadang-kadang sebahagian kaum muslim yang berpendapat diperbolehkannya memperingati maulid Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersandarkan pada beberapa syubuhat (alasan-alasan rancu), diantaranya:

1. Anggapan mereka bahawa peringatan tersebut merupakan bentuk pengagungan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Jawaban: “Sesungguhnya pengagungan terhadap beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam dengan cara menta’ati beliau shallallahu ‘alaihi wasallam, mengerjakan perintah beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam, menjauhi larangan beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam, bukan pengagungan beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam dengan perbuatan bid’ah atau khurafat atau maksiat.

Para shahabat Nabi Muhammad radhiyallahu ‘anhum adalah manusia-manusia yang paling mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam dari seluruh manusia.

Sebagaimana perkataan ‘Urwah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu kepada orang-orang Quraisy:

أَىْ قَوْمِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِىِّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ ، يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ – صلى الله عليه وسلم – مُحَمَّدًا ، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلاَّ وَقَعَتْ فِى كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ،
Artinya: “Wahai Kaum, demi Allah, aku telah mendatangi para raja, Kaisar Romawi dan Kisra serta An Najasyi, demi Allah tidak pernah aku lihat seorangpun dari raja diagungkan oleh para pengikutnya lebih daripada pengagungan para shahabat Muhammad kepada Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, demi Allah, tidaklah beliau meludah kecuali ludah itu ditelapak tangan salah satu diantara mereka (para shahabat), lalu dengan ludah tersebut ia mengusap wajah dan tubuhnya. Dan jika beliau perintahkan mereka maka langsung bergegas mereka kerjakan perintah beliau tersebut. Jika beliau berwudhu’- mereka hampir-hampir saling membunuh agar boleh berwudhu‘- dari bekas air wudhu’- beliau. Jika berbicara, mereka merendahkan suara dihadapan beliau. Dan mereka tidak memandang beliau dengan leluasa kerana penghormatan kepada beliau”. HR. Bukhari, no. 2731.

TETAPI, DENGAN PENGAGUNGAN SEDEMIKIAN RUPA MEREKA (PARA SHAHABAT radhiyallahu ‘anhum) TIDAK MEMPERINGATI HARI KELAHIRAN BELIAU shallallahu ‘alaihi wasallam DAN TIDAK BERKUMPUL ATASNYA.

2. Beralasan bahawa memperingati maulid Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah amalan mayoriti kaum muslim di kebanyakan negara.

Jawaban: “Bahawa hujjah (landasan untuk beramal) adalah berdasarkan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, dan yang telah datang dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah pelarangan berbuat bid’ah secara umum, dan peringatan maulid ini termasuk dari bid’ah tersebut.

Dan amalan manusia jika berselisihan dengan dalil maka bukanlah sebagai landasan dari sebuah amal shalih, meskipun mereka yang melakukannya jumlahnya banyak, Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
Artinya: “Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan-Nya dan mereka tidak lain hanyalah mengikuti perasangka belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)”. QS. Al An’am: 116.

3. Mereka mengatakan: “Peringatan maulid menumbuhkan perasaan untuk selalu mengingat Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Jawaban: “Bagi seorang muslim mengingat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam selalu berulang, dan selalu ingat dengan baginda setiap kali disebutkan nama baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam, baik ketika adzan, iqamah, khotbah, setiap kali seorang muslim mengucapkannya setelah berwudhu’, di dalam shalat, setiap kali bershalawat, setiap kali mengerjakan amal shalih yang wajib ataupun yang sunnah yang disyari’atkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, jadi ia selalu mengingat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Demikianlah seorang muslim selalu memperbarahui ingatannya terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, dan selalu berkaitan dengan Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam sepanjang siang dan malam, selama hidupnya dengan cara yang disyari’atkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, tidak mengingatnya hanya pada hari kelahiran beliau saja.

Dan jika hal tersebut termasuk perbuatan bid’ah dan menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam maka hal tersebutpun menjauhkannya dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan beliaupun berlepas diri darinya.

Dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak memerlukan peringatan yang bid’ah ini, kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala sudah mensyari’atkan untuk mengagungkan Baginda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam  dan memuliakan Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
Artinya: “Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu?”. QS. Asy Syarh: 4.

Jadi, tidaklah disebut nama Allah Subhanahu wa Ta’ala ketika adzan, iqamah atau khuthbah kecuali disebutkan nama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam setelahnya dan cukuplah itu sebagai pengagungan dan kecintaan dan pembaharuan untuk selalu mengingatnya dan perintah untuk selalu mengikutinya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala di dalam Al Quran tidak memuji beliau Shallalahu ‘alaihi wasallam dengan menyebutkan hari kelahiran beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam, tetapi Allah Subhanahu wa Ta’ala memuji Baginda Shallallahu ‘alihi wasallam dengan menyebutkan pengutusan beliau (sebagai Nabi dan Rasul). Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤمِنينَ إِذ بَعَثَ فيهِم رَسولًا مِن أَنفُسِهِم يَتلو عَلَيهِم آياتِهِ وَيُزَكّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَالحِكمَةَ وَإِن كانوا مِن قَبلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ
Artinya: “Sungguh Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri”. QS. Ali Imran: 164.

هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الأُمِّيّينَ رَسولًا مِنهُم يَتلو عَلَيهِم آياتِهِ وَيُزَكّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَالحِكمَةَ وَإِن كانوا مِن قَبلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ
Artinya: “Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka”. QS. Al Jumah: 2.

4. Anggapan bahwa memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam telah diprakarsai oleh raja yang adil dan alim yang bermaksud dengannya mendekatkan diri kepada Allah  Subhanahu wa Ta’ala.

Jawaban: “Sebuah perbuatan bid’ah tidak diterima walau dari siapapun. Baiknya niat tidak boleh menjadikan amalan buruk menjadi amalan shalih, dan keberadaan ia sebagai seorang raja yang alim dan adil tidak menunjukkan akan lepasnya ia dari sebuah kesalahan, artinya ia tidak ma’shum.

5. Anggapan bahawa perayaan maulid termasuk dari bid’ah hasanah kerana menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala atas keberadaan seorang Nabi yang mulia ini!

Jawaban: “Tidak ada di dalam sebuah perbuatan bid’ah sesuatu yang hasanah, kerana Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ
Artinya: “Barangsiapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam perkara kami ini yang bukan darinya maka ia (amalan tersebut) tertolak”. HR. Bukhari, no. 2697.

إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ
Artinya: “Sesungguhnya setiap bid’ah itu sesat.” HR. Ahmad, 4/126 dan Tirmidzi, no. 2676.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menghukumi atas seluruh bid’ah bahawasanya ia adalah sesat lalu datang si fulan dengan enaknya ia mengatakan: “Tidak semua bid’ah itu sesat, tapi ada bid’ah hasanah!”

Berkata Al Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah di dalam Syarah Al Arba’in: “Dan sabda Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam: “Setiap bid’ah itu adalah sesat” adalah termasuk dari jawami’ul kalim (perkataan yang sedikit dan luas makna), tidak ada sesuatu apapun yang mengeluarkannya dan ia adalah asas yang agung daripada dasar-dasar pokok agama.

Dan sabda Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam ini sama persis dengan sabda Baginda yang berbunyi, artinya:

مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ
Artinya: “Barangsiapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam perkara kami ini yang bukan darinya maka ia (amalan tersebut) tertolak”. HR. Bukhari: 2697.

Oleh kerananya, setiap orang yang membuat sesuatu yang baru dan diatas namakan kepada agama, padahal tidak ada asal hukumnya dari agama Islam yang boleh dijadikan sandaran atasnya, maka hal tersebut adalah sesat dan agama Islam berlepas diri darinya, baik itu di dalam permaslahan akidah (kepercayaan), amalan atau perkataan baik yang zhahir ataupun yang batin. Lihat kitab Jami’ Al Ulum wa Al Hikam, hal:233.

Jawaban lain: “Kenapa rasa syukur ini – sesuai dengan pendapat kalian - terlambat, kerana tidak ada satu orang pun dari masa-masa yang mulia seperti masanya para shahabat radhiyallahu ‘anhum, para tabi’in rahimahumullah yang mengerjakan seperti ini.

Padahal mereka adalah orang-orang yang paling mencintai Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam dan mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk melakukan amal shalih dan mengerjakan kesyukuran, apakah orang yang membuat peringatan maulid yang bid’ah ini lebih mendapat petunjuk dan lebih tinggi rasa syukurnya dari mereka (para shahabat dan para tabi’ain rahimahumullah)? Sungguh tidak akan pernah, sama sekali!”

6. Alasan bahawa memperingati maulid Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam menumbuhkan rasa cinta kepada Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam dan peringatan ini adalah salah satu realisasinya dan mencintai nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah sesuatu yang disyari’atkan di dalam agama Islam.

Jawaban: “Tidak diragukan lagi bahwa kecintaan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, dan kecintaan itu harus lebih besar daripada kecintaan kepada diri sendiri, anak, orangtua dan seluruh manusia,

Sungguh bapakku dan ibuku sebagai jaminan untuk Baginda Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam, tetapi bukan berarti kita membuat bid’ah di dalam perkara kecintaan ini, dengan suatu yang tidak pernah disyari’atkan oleh Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam kepada kita.

Akan tetapi kecintaan kepada Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam melazimkan keta’atan dan pengikutan diri kepada Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam kerana sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal yang paling agung dari perealisasian kecintaan kepada Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan:

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع
“Jikalau kecintaanmu benar maka sungguh anda akan menta’atinya”#

Jadi, kecintaan kepada Baginda Rasul Shallallahu ‘alaihi wasallam mengharuskan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Naginda Shallallahu ‘alaihi wasallam, berpegang teguh seerat-eratnya dengannya dan menjauhi hal-hal yang menyelisihinya baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

Tidak diragukan lagi bahawa setiap yang menyelisihi sunnah Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah termasuk dari perbuatan bid’ah yang tercela dan maksiat yang nyata, termasuk di dalamnya berkumpul memperingati maulid Baginda Rasul Shallallahu ‘alaihi wasalam dan yang lainnya dari bentuk-bentuk perbuatan bid’ah.

Niat yang baik tidak menjadikan kita membuat bid’ah di dalam agama Islam ini, karena agama ini dibangun di atas dua pondasi: ikhlash dan mutaba’ah (mencontoh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam),

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
Artinya: “(Tidak demikian) dan bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia berbuat ihsan, maka baginya pahala pada sisi Rabb-nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. QS. Al Baqarah: 112.

Disini, penyerahan diri adalah ikhlash kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan perbuatan ihsan adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan sesuai dengan sunnah.

7. Anggapan bahawa di dalam perayaan maulid dan pembacaan sejarah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam terdapat ajakan untuk menyusuri tauladani Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam!

Jawaban: “Sesungguhnya pembacaan sejarah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan mencontoh beliau adalah perkara yang diminta dari seorang muslim selalu, sepanjang tahun dan sepanjang umur, sedangkan pengkhususan pembacaan sirah Baginda Rasul Shallallahu ‘alaihi wasallam dan mencontoh Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam pada hari yang tertentu tanpa ada dalil yang menunjukkan akan pengkhususan hal tersebut maka ia akan menjadi suatu perbuatan bid’ah, “Dan setiap bid’ah adalah sesat”. HR. Ahmad, 4/164 dan Tirmidzi, no. 2676.

Dan bid’ah tidak menghasilkan kecuali keburukan dan menjauhkan dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Akhirnya: bahawa berkumpul untuk memperingati maulid nabawi dengan segala macam bentuknya dan perbezaan caranya, adalah sebuah perbuatan bid’ah yang mungkar wajib atas kaum muslimin melarangnya dan melarang bid’ah-bid’ah lainnya.

Dan hendaklah menyibukkan diri dengan menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya. Dan janganlah tertipu dengan orang yang menyebarkan bid’ah ini dan membelanya. Sesungguhnya orang-orang separti ini perhatiannya hanyalah menghidupkan perbuatan-perbuatan bid’ah lebih besar daripada menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, atau mungkin tidak memperhatikan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sama sekali.

Dan barangsiapa yang golongannya separti ini maka tidak pantas untuk diikuti dan dijadikan contoh meskipun mereka adalah kebanyakan dari manusia. Sesungguhnya pengikutan hanya kepada orang yang berjalan di atas sunnah dari para ulama Salaf Ash Shalih dan para pengikut mereka meskipun jumlah mereka sedikit.


KERANA KEBENARAN ITU TIDAK DIKENAL KARENA ORANG-ORANGNYA, AKAN TETAPI ORANG-ORANG DIKENAL KARENA KEBENARAN YANG ADA DI DALAM DIRI MEREKA.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلاَلَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ
Artinya: “Sesungguhnya yang hidup dari kalian (sepeninggalku) akan melihat perselisihan yang sangat banyak, maka hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah khalifah rasyidah yang diberi petunjuk setelahku dan gigitlah ia dengan gigi graham kalian dan jauhilah kalian perkara-perkara yang baru kerana setiap yang bid’ah itu sesat.” HR. Ahmad dan Timidzi.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita di dalam hadits yang mulia ini kepada siapa kita bersuri tauladan ketika terjadi perselisihan, sebagaimana Baginda Shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan bahawa setiap apa saja yang menyelisihi sunnah baik itu berupa perkataan, perbuatan maka hal tersebut adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.

Dan jika kita perhatikan dengan teliti, memperingati maulid Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak kita dapatkan landasan hukumnya di dalam sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan juga tidak kita dapatkan di dalam sunnah para Khalifah Rasyidah, kalau begitu, ia adalah termasuk dari perkara-perkara yang baru dan termasuk dari perbuatan-perbuatan bid’ah yang menyesatkan. Dan asas inilah yang terdapat dalam hadits ini telah ditunjukkan oleh Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
Artinya: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. QS. An Nisa:59.

Maksud dari kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah kembali kepada kitab-Nya yang mulia dan maksud dari kembali kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam adalah kembali kepada sunnah-sunnah beliau setelah wafatnya beliau, jadi Al Quran dan As Sunnah keduanya adalah referensi (tempat rujukan) ketika ada perbezaan pendapat. Dan dimanakah di dalam Al Quran dan As Sunanh yang menunjukkan atas disyari’atkannya memperingati maulid Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam? Oleh sebab itu, merupakan kewajiban bagi yang mengerjakannya atau yang menganggap baik perbuatan tersebut untuk bertaubat kepada Allah Shallallahu ‘alaihi wasallam dari perbuatan tersebut dan dari perbuatan-perbuatan bid’ah lainnya.

Demikianlah sikap seorang yang beriman yang mencari kebenaran, sedangkan orang yang sombong dan congkak setelah ditegakkan hujjah maka perhitungannya (atas perbuatannya) dihadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Demikianlah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar memberikan anugerah kepada kita, untuk selalu berpegang teguh dengan Kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya sampai hari kita bertemu dengan-Nya. Dan semoga shalawat dan salam serta berkah atas Nabi kita Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, para kerabat beliau dan para shahabatnya.

Wallahu a’lam.

Diterjemahkan dari tulisan Syeikh Al ‘Allamah Dr. Shalih bin Fauzan Al Fauzan hafizhahullah (Anggota Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi).

Judul Asli: حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي
Artikel: Moslemsunnah.Wordpress.com
Posted: HAR