"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

17 January, 2015السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

BERBAKTI KEPADA ORANG TUA YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA

Bagaimana berbakti kepada ibubapa yang telah meninggal dunia :

TIGA perkara yang dapat menyelamatkan kita selepas kita mati. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kita.

Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

'Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali tiga perkara:1. Sedekah jariahnya,2. ilmu yang memberi manfaat dan juga . 3. doa dari anak yang salih. (Hadith riwayat Imam Ahmad).

Apabila seseorang meninggal dunia, tidaklah dapat ia melakukan apa-apa amal lagi. Kita sebagai anak dan cucu yang masih hidup ini lah meneruskan kebaikan mereka .
Selain dari yang tersebut , ada lagi amalan yang di gariskan Islam untuk dilakukan bagi pehak orang yang telah meninggal dunia :

Berbakti kepada orang tua , tidak hanya ketika mereka masih hidup, tetapi kita masih boleh berbakti kepada keduanya meskipun keduanya telah meninggal dunia yang fana ini , Sesungguhnya Rasullulullah telah mengggariskan hal ini melalui hadis yang diriwayatkan dari jalur Anas bin Malik As Sa'idi, ia berkata:

Ketika aku duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang lelaki dari kaum Anshar yang datang dan bertanya:

"Wahai, Rasulullah! Apakah masih ada perkara yang menjadi tanggung jawabku berkaitan dengan bakti kepada orang tuaku setelah mereka berdua meninggal dunia apa kah perkara yang masih boleh aku lakukan?”

Nabi Muhammad shallahu alaihi wasalam menjawab: "memang benar, ada empat perkara:1. engkau do’akan dan mintakan ampunan bagi mereka, 2. melaksanakan janji(nazar) mereka,4. serta memuliakan sahabat-sahabat mereka, 4 . juga menyambung tali silaturahim dengan orang kaum kerabat mereka (ayah ibu). Inilah kewajiban yang masih berbaki dalam berbakti kepada orang tuamu setelah mereka meninggal dunia ".[HR Abu Dawud dan Ahmad].

Allah meninggikan kedudukan orang tua , di sebabkan istighfar anak untuk mereka. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Ada seorang lelaki yang kedudukannya diangkat didalam syurga kelak.” Ia pun bertanya,”Mengapa ini boleh terjadi?” Maka dijawab: "di sebabkan istighfar anakmu."

Maka didiklah anak dengan sebaik-baik didikan dengan menuruti sunnah Rasulullah shallahu alaihi wasalam yang benar .

Selain daripada yang tersebut dalam hadith diatas , ada lagi perkara atau amalan yang dapat membantu orang tua setelah meninggal dunia ,diantara nya adalah  dengan bersedekah.

Mungkin diantara kita ada yang bertanya, “Apakah Sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal dunia” dapat sampai? Pertanyaan ini setidaknya dapat dijawab dengan beberapa hadith dan keterangan atau penjelasan mengenai perkara ini sebagai berikut:

Sampaikah Sedekah untuk Orang Tua?
  
Seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara mengejut Saya merasa, jika beliau masih boleh bercakap, beliau akan bersedekah. Apakah beliau boleh mendapatkan pahala jika saya bersedekah untuknya?” Beliau menjawab, “Ya.” (Hadits Riwayat: Bukhari).

Ibnu Abbas memberitakan kepada kami bahawa Sa’ad bin Ubadah r.a. sedang tidak berada di tempat ketika ibunya meninggal. Ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat, sedang saya tidak berada di sana. Apakah sesuatu berguna untuknya, jika ku bersedekah untuknya?” Beliau menjawab, “Ya.” Ia berkata, “Sesungguhnya saya persaksikan kepadamu bahawa kebun ku Al Mikhraf menjadi sedekah untuk ibuku.” (HR. Bukhari).

Seseorang berkata kepada Nabi, “Sesungguhnya ayahku meninggal dunia dan tidak berwasiat, apakah sedekahku boleh menebus (kesalahan) nya?” Beliau menjawab, “Ya” (HR. Muslim)

Hadits tentang sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal diatas menjelaskan kepada kita bahawasanya, sedekah untuk ibu bapak kita tatkala mereka telah tiada, dapat sampai kepada mereka dengan izin Allah subhanahu wataala , Insya Allah .

Di akhir tulisan ini, saya mengajak pembaca sekalian untuk melakukan beberapa perkara yang tersebut diatas ,sebagai bakti kita terhadap orang tua kita yang sudah banyak budi  kepada kita diwaktu kita masih kecil dan sampai dewasa semasa mereka masih hidup.. Janganlah kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tersiksa di alam sana ,semoga Allah balas dengan kebaikan dan limpahan pahala untuk ibu bapa  dan kita semua .

Sekian,  semuga bermanfaat kepada kita semua .

والله ولي التوفيق
Saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Wan Habib diatas segala tunjuk ajarnya sehingga artikel ini dapat diselesaikan. - HUSZAINI RAHMAN

No comments: