"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

01 April, 2015Al Quran Dan Sunnah Sebagai pedoman

Alquran dan as Sunnah adalah pedoman hidup kita dalam beragama dan kunci keselamatan di dunia dan akhirat. Keduanya adalah jalan untuk meraih kebahagiaan yang abadi.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Sesungguhnya aku telah tinggalkan pada kamu apabila kamu berpegang teguh dengannya, maka kamu tidak akan tersesat selamanya; Kitâbullah dan Sunnah Nabi-Nya”. [HR Hâkim].

Perintah untuk mengikut Sunnah

Kita diperintahkan untuk menuruti sunnah Rasulullah Shallalahu alaihi wassalam dalam mengamalkan syariat agama ini. Kerana akan muncul berbagai-bagai fikrah yang mengamalkan agama ini dari pemahaman dasar tauhid, ibadah, penafsiran Alquran dan penafsiran hadis yang berbeza dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah saw dan pemahaman para sahabat. Ditambah lagi dengan penyebaran hadis palsu yang menjadikan pengikut hadis palsu ini tersesat.

‘Abdullah bin Mas‘ud Radhiyallahu anhu berkata :

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam membuat garis dengan tangannya kemudian bersabda:

‘Ini jalan Allah yang lurus.’

Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian bersabda:

‘Ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai (sesat) tidak satupun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya terdapat syaithan yang menyeru kepadanya.’ Selanjutnya beliau membaca firman Allah Azza wa Jalla:

وَأَنَّ هٰذا صِراطي مُستَقيمًا فَاتَّبِعوهُ ۖ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبيلِهِ ۚ ذٰلِكُم وَصّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَتَّقونَ

Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) karena jalan-jalan itu mencerai-berai-kan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertaqwa.’” [Al-An’aam: 153]

Hadits shahih riwayat Ahmad (I/435, 465), ad-Darimy (I/67-68), al-Hakim (II/318), Syarhus Sunnah lil Imaam al-Baghawy (no. 97), dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam As-Sunnah libni Abi ‘Ashim no. 17. Tafsir an-Nasa-i (no. 194). Adapun tambahan (mutafarriqatun) diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/435).

PENGAJARAN DARI HADIS

Hadis diatas menjadi dalil untuk sentiasa ittiba atau menurut sunnah Rasulullah saw dalam mengamalkan agama ini. Rasulullah saw menegaskan bahawa jalan menuju kebaikan itu hanya satu dan jalan lain adalah kesesatan dalam agama. Jalan atau maksudnya sunnah adalah kaedah dalam mengamalkan agama ini hanya satu sahaja. Tidak ada bentuk pemahaman tauhid yang berbeza, tidak ada bentuk rukun asas solat yang berbeza dan apa jua bentuk cara peribadatan yang berbeza dari zaman para sahabat hingga zaman sekarang.

Kayu ukur dalam mengikuti sunnah adalah para sahabat kerana para sahabat adalah muridnya Rasulullah saw. Jika ada amalan kita dizaman ini yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dan tidak pernah difatwakan oleh ulama terdahulu yang menuruti sunnah maka harus diselidiki dari sumber manakah amalan atau bentuk pemahaman ini. Terkecuali adalah perkara khilaf kerana ia hanya menyentuh perkara furu' dan tidak perkara asas.

Empat wasiat Rasulullah untuk umatnya

Di hari-hari terakhir Rasulullah Shallalahu alaihi wassalam, beliau banyak meninggalkan pesanan-pesanan yang berupa nasihat kepada para sahabat. Diantara wasiat itu adalah empat wasiat Rasulullah tentang keutamaan sentiada bertakwa, pentingnya bersatu didalam sunnah agama yang benar dan taat kepada pemerintah yang sah. Beliau juga memerintahkan para sahabat meninggalkan perkara-perkara bidaah dalam agama.

Berkata al-‘Irbadh bin Sariyah Radhiyallahu anhu : “Suatu hari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah shalat bersama kami kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati bergetar, maka seseorang berkata: ‘Wahai Rasulullah nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah kami wasiat.’ Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Aku wasiatkan kepada kamu agar tetap bertaqwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh, orang yang masih hidup di antara kamu setelahku akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kamu berpegang teguh kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Dan jauhilah oleh kamu perkara-perkara yang baru (dalam agama), karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid‘ah. Dan setiap bid‘ah itu adalah sesat.”

HR. Ahmad (IV/126-127), Abu Dawud (no. 4607) dan at-Tirmidzi (no. 2676), ad-Darimy (I/44), al-Baghawy dalam kitabnya Syarhus Sunnah (I/205), al-Hakim (I/95), dishahihkan dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi. Syaikh al-Albani juga menshahihkan hadits ini dalam Irwaa-ul Ghaliil (no. 2455).

 PENGAJARAN DARI HADIS

Rasulullah mewasiatkan kepada kita sebagai umatnya untuk tetap Istiqamah kepad 4 perkara iaitu:

KEKAL SENTIASA BERTAKWA

Takwa adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah subhana wa taala dengan penuh keiklasan dan mengharap kepada pengampunan dan balasan syurga dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Dan untuk menjadi orang yang bertakwa harus di pelajari ilmu yang benar dari para ilmuan yang meniti di jalan sunnah yang benar.

TAAT KEPADA PEMIMPIN YANG SAH

Rasulullah saw memerintahkan kita untuk kekal taat kepada pemimpin yang sah walaupun yang meminpin itu seorang hamba kulit hitam. Memang tidak ada seorang pun yang suka seorang hamba sebagai pemimpin tetapi Rasulullah saw memerintahkan kita untuk taat jika itulah pemimpin kita selagi mana pemimpin itu tidak mengajak kepada perkara larangan Allah kerana ketàatan kepada Allah adalah suatu yang mutlak.

TETAP BERPEGANG KEPADA SUNNAH YANG HAQ

Sentiasa ittiba atau menurut sunnah Rasulullah saw dalam perkara syariat. Kaedahnya adalah berpegang kepada dalil dari hadis sahih. Dan telah muncul berbagai kelompok seperti muktazilah dan pecahannya yang mendahulukan logik akal dari hadis, khawarij yang mengkafirkan kepimpinan muslimin dan pelaku dosa, jabarriah, qadarriah, antihadis, plurisme, sekularisme dan sebagainya. Namun nabi saw berpesan untuk berpegang dengan sunnahnya walaupin bersendirian.

HINDARI PERKARA BAHARU ATAU BIDAAH

Bidaah adalah bentuk pemahaman aqidah tauhid dan amalan ibadat yang baharu dan tidak pernah diajar dan dilakukan oleh nabi saw dan sahabatnya.

Umat Islam ditindas oleh musuhnya

Umat ini akan dan telah ditindas. Contoh yang paling nyata adalah penindasan umat Palestin oleh rejim zionis. Meskipun dibantah oleh dunia antarabangsa tetapi Rejim Zionis tidak pernah berundur dari menindas Palestine. Sejarah juga telah menunjukkan betapa penjajahan berterusan kaum kuffar dan tekanan yang diberi kepada negara-negara kaum muslimin sehingga mereka menjadi semakin lemah.

Hadis Nabi tentang penindasan keatas kaum muslimin

Rasulullah saw telah meyebut tentang perkara ini berdasarkan hadis seperti di bawah:

"Ertinya : 'Telah berkumpul umat-umat untuk menghadapi kamu, sebagaimana orang-orang yang makan berkumpul menghadapi hidangannya'.

Mereka berkata : "Apakah pada ketika itu kami sedikit wahai Rasulullah ?

Beliau menjawab : 'Tidak, pada saat itu kamu banyak, tetapi kamu seperti buih di lautan, dan Allah akan menghilangkan rasa takut dari dada-dada musuh kamu kepada kamu, dan Allah akan menimpakan pada hati kamu penyakit Al-Wahn'.

Mereka berkata : Apakah penyakit Al-Wahn itu wahai Rasulullah?.

Beliau menjawab :'Cinta dunia dan takut akan mati".

Haadits Shahih, diriwayatkan oleh Abu Daud (4297), Ahmad (5/287), dari hadits Tsaubah Radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Al-Albani dengan dua jalannya tersebut dalam As-Shahihah (958)]

PUNCA-PUNCA UMAT ISLAM DITINDAS

Sekitar permulaan abad ke 14 dimana bangkitnya penentangan orang kristian di sepanyol atau Wilayah Cordova yang merupakan pusat pemerintahan Islam di Eropah. Umat Islam menjadi umat yang maju dan berilmu dan memiliki ketamadunan hingga mampu kekal sebagai empayar di Eropah selama ratusan tahun. Tetapi kini azan sudah hampir tidak lagi kedengaran di Sepanyol. Hanya segelintir umat Islam yang ada di sana, itupun mungkin pendatang. Sejarah ada menyebut ketika kekalahan khalifah Cordova, jutaan kaum muslimin telah dibunuh sama seperti penaklukan syiah di Iran dari pemerintahan Turki.

Penjajahan Kaum Kuffar berterusan hingga ke tanah air kita. Selepas kekalahan Melaka kepada Portugis kita mula di jajah oleh Belanda dan British. herannya, British yang menjajah bukanlah sebuah negara tetapi hanya sebuah Syarikat iaitu Syarikat Hindia Timur British. Penjajahan yang cukup mudah kerana tanpa melibatkan banyak peperangan tetapi kita serahkan tanah kita untuk ditadbir oleh mereka. Betapa lemahnya kaum muslimin.

Hadis diatas menunjukkan sesuatu perkara yang pasti terjadi kepada kaum muslimin dan sekarang telah terjadi. Justeru itu harus diteliti dan dipelajari puncanya untuk mengembalikan kegelimangan kita di mata kaum kuffar. Apa yang difahami dari penjelasan para Ulama dan pembacaan dapat disimpulkan bahawa kaum kuffar mengetahui bila masa kita lemah.

Kerana sejarah menunjukkan kaum muslimin tidak pernah terkalah dalam apa jua medan pun samada medan tempur atau medan hujah. Contohnya perang Yarmuk betapa jumlah yang besar tentera Rom masih tidak mampu menewaskan tentera muslimin yang berskala sederhana. Malah Parsi sendiri tidak mampu mengalahkannya. Ketika berlaku peperangan antara bani Umaiyah dan Abbassiah, masih tidak ada kuasa kuffar yang mampu mengalahkannya.

Sebahagian para ulama berpendapat kelemahan umat Islam adalah kerana meninggalkan sunnah dan meratanya amalan dan pemahaman bidaah. Bercampuraduk agama dengan kesyirikan. Sehingga kini ramai yang melakukan suatu amalan tanpa mengambilkira dalil iaitu iaitu hadis samada dari sumber sahih atau daif. Malahan berlakunya amalan kesyirikanyang dikaitkan dengan agama.

Diantara nya lagi , ada umat Islam yang hanya berpegang dengan alquranul karim tanpa berpegang dengan alhadith , mereka hanya membaca alquran terjemahan dari para ulama – ulama , sedangkan diri mereka tidak mengerti Bahasa arab dan tata Bahasa tersebut ,dan tidak mempunyai latar belakang mempelajari agama samada secara formal atau tidak formal , atau mereka hanya belajar tentang agama islam dan perbandingan agama-agama , hanya dengan Bahasa inggeris dan Bahasa-bahasa lainnya ,tetapi jahil Bahasa arab,lalu mendabik dada mendakwa diri mereka telah setaraf dan sebanding dengan para ulama dan merasa diri serba benar selain mereka adalah salah !!

Mereka ini membaca terjemahan alquran kemudian memahaminya menurut lintasan otak sendiri dan tanpa berpandu dengan ilmu ilmu lain sebagai mekanisme untuk memahami alquran seperti alhadith-alhadith yang sahih samada melalui perkataan , perbuatan dan ikrar dari pembawa wahyu iaitu Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasalam.dan tanpa pernah mempelajari ulumul quran dan ulumul hadith , mereka terus sahaja memahami alquran dengan pemikiran mereka yang cetek dan penuh emosi. Merasa diri telah menguasai makna dan tafsir alquran walaupun sebenarnya orang sebegini hanya memahami dan menghayati makna-makna alquran menurut apa yang terlintas di benak mereka sahaja.beralasan bahawa alquran tak perlu di pelajari daripada para ulama , kerana para ulama dalam anggapan mereka tidak perlu dan akan masuk neraka kesemuanya, seolah mereka ini adalah tuhan yang menentukan sesiapa yang patut ke neraka dan ke syurga .

Semoga kita minta di jauhi dari mereka ini , kerana kesesatan telah menguasai fikiran dan diri mereka , waspadalah selalu dari mereka ini , mereka sering menggunakan ayat-ayat alquran dengan pemahaman mereka sendiri tanpa tunjuk ajar dari petunjuk Rasulullah shallahu alaihi wasalam dan para ulama muktabar.

والعياذ بالله من ذالك ونسئل الله التوفيق والثبات والهداية
آمين يا رب العالمين

No comments: