"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

17 March, 2015الكعبة المشرفة
KA’ABAH AL MUSYARRAFAH


5:97Firman Allah Ta’ala yang bermaksud: “Allah telah menjadikan Kaabah, rumah suci itu sebagai pusat bagi manusia.” (Surah Maa’idah: 97).

·       Sebenarnya di dalam Al-Quran terlebih dahulu membicarakan perkara ini, sebagai hamba Allah yang diberikan akal fikiran perlulah meneliti dan berfikir disebalik rahsia-rahsia yang terkandung didalam ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim.

·       “Neil Amstrong ANGKASAWAN AMERIKA telah membuktikan bahwa kota Makkah yang terletaknya Kaabah adalah pusat kepada planet Bumi.”

Diantara Kalamullah Allah Ta’ala mengenai Makkah Pusat Bumi

Firman Allah yang bermaksud:

42:7“Demikianlah Kami wahyukan kepadamu al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Makkah) dan sekalian penduduk dunia di sekelilingnya (negeri-negeri di sekelilingnya).” (asy-Syura: 7)
.
Kata “Ummul Qura” bererti induk bagi kota-kota lain, dan kota-kota di sekelilingnya, menunjukkan Makkah adalah pusat bagi kota-kota lain, dan yang lain hanyalah berada di sekelilingnya.

Lebih dari itu, kata “ummu” (ibu) mempunyai erti yang cukup penting dan luas di dalam peradaban Islam. Sebagaimana seorang ibu adalah sumber dari keturunan, maka Makkah juga merupakan sumber dari semua negeri lain serta keunggulan di atas semua kota.

55:33

Allah berfirman lagi yang bermaksud:

“Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembusi (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusinya kecuali dengan kekuatan (ilmu pengetahuan).” (ar-Rahman: 33)
.
Kata “aqthar” adalah bentuk jamak dari kata “qutr” yang bererti diameter, dan ia mengacu pada langit dan bumi yang mempunyai banyak diameter.

Berdasarkan ayat ini dapat difahami bahawa diameter lapisan-lapisan langit itu di atas diameter bumi (tujuh lempengan bumi). Jika Makkah berada di tengah-tengah bumi, dengan itu bererti bahawa Makkah juga berada di tengah-tengah lapisan-lapisan langit.
.
Selain itu ada hadis yang menerangkan bahawa Masjidil Haram di Makkah, tempat kaabah berada itu ada di tengah-tengah tujuh lapisan langit dan tujuh lapisan yang membentuk bumi.

Nabi Muhammad SAW bersabda maksudnya: “Wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Quraisy , sesungguhnya kamu berada di bawah pertengahan langit.”

Berdasarkan penelitian di atas, bahawa Mekah berada pada tengah-tengah bumi (pusat dunia), maka benar-benar diyakini bahawa Kota Suci Makkah, bukan Greenwich, yang seharusnya dijadikan rujukan waktu dunia. – (Dipetik dari Eramuslim “Makkah Sebagai Pusat Bumi” Oleh Dr. Mohamad Daudah)
.
Neil Amstrong membuktikan bahwa kota Makkah yang terletaknya Kaabah adalah pusat kepada planet Bumi, sedangkan Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu telah berbicara mengenai kota Makkah dan kaabah adalah pusat bumi ini.
Ketika kali pertama Neil Amstrong melakukan perjalanan ke luar angkasa dan mengambil gambar planet Bumi, dia berkata, “Planet Bumi ternyata bertumpu di area yang sangat gelap, dan di manakah ia berpusat?.” Fakta ini telah diteliti melalui sebuah penelitian Ilmiah.

Para angkasawan telah menemui bahawa planet Bumi itu mengeluarkan satu radiasi.

Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, ternyatalah radiasi tersebut berpusat di kota Makkah, dan tepatnya berasal daripada Kaabah. Yang mengejutkan adalah radiasi tersebut bersifat infinite (tidak berakhir). Perkara ini terbukti ketika mereka mengambil foto planet Mars, radiasi tersebut masih berlanjutan. Para peneliti Muslim mempercayai bahawa radiasi ini memiliki karakteristik dan menghubungkan antara Kaabah di planet Bumi dengan Baitul Makmur di alam akhirat.

Di tengah-tengah antara kutub utara dan kutub selatan, terdapat suatu area yang bernama ‘Zero Magnetism Area’, di mana apabila kita mengeluarkan kompas di kawasan tersebut, maka jarum kompas tersebut tidak akan bergerak sama sekali kerana daya tarikan yang sama besar antara kedua kutub .
Itulah sebabnya jika seseorang tinggal di Makkah, maka dia akan hidup lebih lama, lebih sihat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan graviti. Oleh sebab itu lah ketika kita mengelilingi Kaabah, maka seakan-akan diri kita dicas oleh suatu tenaga misteri yang menyebabkan kita bertenaga ketika mengelilingi kaabah dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah.

Penelitian lainnya menyatakan bahawa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga boleh terapung di air. Di sebuah muzium di negara Inggeris, terdapat tiga buah potongan batu tersebut (dari Kaabah) dan pihak muzium juga mengatakan bahawa bongkahan batu-batu tersebut bukan berasal dari sistem suria kita.

Sabda Nabi Shallahu alaihi wasalam ;

“Hajar Aswad dari batu-batuan Syurga dan tidak ada suatu benda di bumi yang turunnya dari Syurga selain batu itu.” (HR. Thabrani)

Firman Allah dalam Surah al baqarah ayat 125;

2:125

“dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci itu ( baitullah) itu tempat tumpuan bagi umat manusia ( untuk ibadat haji ) dan tempat yang aman , dan jadikanlah oleh kamu maqam Ibrahim itu tempat sembahyang , dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail , " bersihkanlah rumahku (ka'abah) dan Masjidil Haram dari segala perkara ang di larang untuk orang-orang bertawaf dan beri'ktikaf dan orang-orang yang rukuk dan sujud ( shalat)”.

Ka'abah adalah kiblat bagi umat Islam dan tempat menunaikan haji dan beriktikaf , sesiapa yang menghina dan mempersendakan ka'abah , mereka mengatakan bahawa ka'abah hanya lah sesembahan kafir quraisy , tapi mereka lupa bahawa ka'bah tersebut telah ujud sebelum diturunkan manusia sebagai penghuni dunia ini kerana asas fondasi kaabah adalah fondasi bangunan pertama di bena di muka bumi ini seperti di firman Allah subhanahu wataala dalam surah aali Imran ayat 97 3:96
3:97

Erti ayat diatas : Sesungguhnya Rumah Ibadat yang mula-mula di bina untuk manusia ialah Baitullah yang di Makkah yang penuh berkat dan sebagai petunjuk hidayah kepada manusia . di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata , doantaranya ialah maqam  Nabi Ibrahim , dan sesiapa yang masuk kedalamnya aman tenteramlah dia , dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah iaiatu sesiapa yang mampu sampai kepadanya , dan sesiapa yang kufur ,maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian makhluk.

maka sesiapa yang memperlecehkan dan menghina  ka'abah dan baitullah maka sesungguhnya telah menghina kiblat umat Islam secara tak langsung mereka telah menghina Allah itu sendiri , kerana yang mewajibkan manusia berkiblat kan baitullah adalah Allah taala itu sendiri. orang yang menghina kaabah atau baitullah itu telah terbatal syahadahnya , maka di saran supaya bertaubat segera. sesungguhnya hanya Allah yang Maha memberi keampunan dan Penerima Taubat dari hambanya yang benar-benar insaf dengan kesalahan nya .

Wallahu’alam

No comments: