"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

05 March, 2015LARANGAN BERPALING DARIPADA AGAMA ISLAM

“Berpaling daripada Agama Allah Subhanahu wa Ta’ala, tidak mempelajari dan tidak beramal dengannya”.

 Apa yang dimaksud dengan “Berpaling…” yang menjadi pembatal keislaman? Dan perbuatan seperti apa yang boleh dikatakan berpaling?

Kita mendapati bahawa golongan manusia pada zaman sekarang sering mengaku dirinya seorang muslim tetapi jauh menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Mereka sibuk dengan hiburan di dunia dan tidak menghiraukan agama Islam. Mereka tidak mahu untuk belajar tentang ajaran Islam yang sebenar dari sumbernya yang asli iatu alquran dan al Sunnah yang shahih, mereka lebih terpaut untuk menurut seseorang yang mengaku berilmu dengan membawa berbagai metos dan dongeng khurafat dan bid’ah dan cerita-cerita keramat dan yang tiada dasarnya dalam Islam.

Kalau pun mereka belajar tetapi tidak mau mengamalkannya , agama hanya di praktik pada musim-musim tertentu sahaja, Para ulama pernah menyebut bahawa salah satu penyebab terbatalnya Islam seseorang adalah apabila mereka tidak mengamalkan perintah agama yang wajib dilakukan ,malah mengingkari kefardhuan tersebut .

Firman Allah Subhanahu wa Taala :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

Maksudnya : “Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah di peringatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya (Allah), kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami (Allah) akan memberi pembalasan kepada orang-orang yang berdosa” . (Surah As-Sajdah: 22)

Sikap yang memandang remeh tentang agama Islam boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu berpaling yang menyebabkan batalnya keislaman seseorang individu dan berpaling yang  tidak menyebabkan seseorang individu untuk batal keislamannya.

Kita perlulah bijak untuk membezakan sikap berpaling ini kerana individu pada zaman era globalisasi ini sering sekali ingkar akan suruhan agama tetapi ada juga sesetengah individu yang sekadar mendengar dan tidak mengakui perkara tersebut sebagai yang benar, bahkan tidak mengamalkan suruhan agama.

Seterusnya, ada juga sesetengah individu yang mahu mendengar nasihat berkenaan dengan agama Islam dan mengakui bahawa perkara tersebut adalah benar tetapi enggan mengamalkannnya. Perkara tersebut boleh juga ditafsirkan sebagai “sami’na wa ‘ashaina” (kami mendengar tetapi kami mendurhaka ). Di samping itu, sesetengah individu yang ingin kembali ke jalan yang benar akan dapat menerima nasihat untuk berubah, percaya bahawa agama Islam ialah perkara yang benar, mengamalkan suruhan agama dan meninggalkan segala laranganNya.

Sikap berpaling daripada agama Islam yang paling serius adalah MURTAD ialah sikap yang boleh menyebabkan batalnya keislaman seseorang  yang sampai pada peringkat yang langsung  tidak mempercayai kebenarah Islam dan ajarannya .

Orang seperti ini telah di firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam al Quran surah Muhammad ayat 25:

إِنَّ الَّذينَ ارتَدّوا عَلىٰ أَدبارِهِم مِن بَعدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى ۙ الشَّيطانُ سَوَّلَ لَهُم وَأَملىٰ لَهُم

Maksudnya : “Sesungguhnya orang-orang yang berpaling sesudah datang petunjuk dengan jelas bagi mereka , syaithan membuat mereka dengan mudahnya membuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka ( untuk terus mendurhakai Allah)”.

Perkara inilah yang kita selalu berlindung darinya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala pada setiap raka’at:

اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقيمَ
صِراطَ الَّذينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم غَيرِ المَغضوبِ عَلَيهِم وَلَا الضّالّينَ

“Tunjukilah kami jalan yang lurus (iaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat .” (Surah al-Fatihah 6-7)

IMAN

Di dalam penjelasan ini, perkara yang paling penting dan wajib untuk dipelajari oleh umat manusia ialah rukun-rukun Iman dan akibat-akibatnya jika tidak mengamalkannya. Rukun iman ialah rukun yang wajib dipelajari umat Islam kerana ia secara tidak langsung dapat menghindarkan manusia tergelincir iman mereka kerana ia merupakan perkara wajib di ketahui dan di amalkan secara mendasar dalam agama.

Sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad bin Nashr al Marwazi dalam buku Pembatalan Keislaman tentang makna Iman, “Iman kepada Allah adalah, Anda mentauhidkan-Nya, membenarkan-Nya dengan hati dan lisan, Anda tunduk dan patuh untuk menjalankan perintah-Nya dengan menyiapkan keinginan kuat untuk menjalankan perintah-Nya, menjauhi sikap menolak kebenaran dengan kesombongan dan penentangan. Jika kita telah melakukan itu, berarti kita telah menjalankan apa yang Allah sukai dan menjauhi apa yang  di MurkaiNya .”

Adapun berIman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pengakuan dan kepercayaan bahawa baginda Nabi Shallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta’ala, pembenaran kita kepada beliau dan ketundukan kita kepada apa yang beliau bawa (wahyu).serta meng-Ittiba’ ( menurut dengan patuh dan mencontohi Baginda dalam ibadat dan akhlak yang mulia.

Ibnu Taimiyah berkata: “Mustahil seseorang beriman dengan iman kukuh didalam hatinya bahawa Allah mewajibkan Shalat, Zakat, Puasa dan haji, lalu seumur hidupnya dia tidak pernah bersujud kepada Allah walaupun sekali , tidak puasa Ramadhan, tidak berzakat kerana Allah, tidak menunaikan Haji ke Baitullah apabila telah mampu untuk menunaikan haji ke Makah al Mukarramah. Ini tidak mungkin terjadi kecuali kerana kemunafikan dan kezindikan (kekufuran) didalam hati bukan dengan iman yang shahih”, walaupun mereka mahu mengerjakan shalat dan sebagainya tetapi bukan mencontohi apa yang di bawa oleh Baginda nabi , tetapi mereka lebih suka mengikut ajaran yang berseberangan dengan alQuran dan al Sunnah yang shahihah.

MAKNA BERPALING DARI AGAMA:

Manusia yang berpaling agama boleh dibezakan mengikut beberapa peringkat mengikut keimanan yang ada pada diri mereka. Jika mereka mempunyai benih keimanan dalam diri mereka, mereka akan sering untuk kembali ke jalan yang benar dan sedar akan perbuatan yang telah dilakukan yang boleh menyebabkan kemungkaran pada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Jika benih keimanan di dalam diri mereka telah hilang yang disebabkan oleh perkara maksiat yang dilakukan semasa di dunia, maka mereka akan digelar sebagai golongan yang kufur atau I’radh (berpaling).

Berlaku padanya firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

قُل أَطيعُوا اللَّهَ وَالرَّسولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الكافِرينَ

Maksudnya : “Katakanlah, “Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir.” (Surah Ali- Imran: 32)

Ibnul Qayyim menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta’ala menyifatkan orang-orang yang berpaling dari wahyu yang menentang dengan akal dan pendapat mereka dengan kebodohan, kesesatan, kebingungan dan kebutaan. Jadi mereka tidak boleh disifati dengan ilmu, akal dan petunjuk.

Asal usul kesesatan mereka dari 2 perkara:

1.         Berpaling dari apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam

2.        Menentangnya, kerana bertentangan dengan pendapat dan ajaran mereka ketahui, iaitu - keyakinan yang menyelisihi al-Quran dan as-Sunnah.

Akal adalah sesuatu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan akal yang di pandu keimanan  seseorang dapat mentaati dan melaksanakan perintah larangan-Nya dengan cara yang tepat dan betul. Sebaliknya jika akal digunakan untuk mengukur logik atau tidak sesuatu perintah larangan Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka ia adalah suatu penyimpangan yang mengkhianati kurniaan akal itu sendiri.kerana wahyu tidak dapat di ukur dengan logika akal semata , harus di fahami dengan iman dan logika akal yang bersih daripada pengaruh yang menyesatkan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

أَو تَقولوا لَو أَنّا أُنزِلَ عَلَينَا الكِتابُ لَكُنّا أَهدىٰ مِنهُم ۚ فَقَد جاءَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَبِّكُم وَهُدًى وَرَحمَةٌ ۚ فَمَن أَظلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنها ۗ سَنَجزِي الَّذينَ يَصدِفونَ عَن آياتِنا سوءَ العَذابِ بِما كانوا يَصدِفونَ

 Maksudnya: "Sesungguhnya kalau diturunkan Kitab kepada kami tentulah kami mendapat petunjuk hidayah lebih daripada mereka". (Kamu tidak akan dapat berdalih lagi) kerana sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan (yang cukup) dari Tuhan kamu, dan petunjuk hidayah serta rahmatNya (yang melimpah-limpah). Oleh itu, siapakah yang lebih zalim lagi daripada orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah dan berpaling daripadanya? Kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat keterangan Kami (dengan) azab seksa yang seburuk-buruknya, disebabkan mereka sentiasa berpaling (mengingkarinya). (Surah Al-An’aam: 157)

Akan tetapi harus diketahui bahawa tidak semua sikap itu berpaling itu mengeluarkan dari Agama, ia masih memiliki dasar iman, akan tetapi dia berpaling dari kewajipan syar’i.

Maka, wajib bagi setiap Muslim untuk berhati-hati, tidak boleh melafazhkan ucapan atau menuduh seseorang dengan kafir atau fasiq kecuali apa yang telah ada dalilnya dari Al-Qur-an dan As-Sunnah. Sesungguhnya perkara takfir (menghukumi seseorang sebagai kafir) dan tafsiq (menghukumi seseorang sebagai fasiq) telah banyak membuat orang tergelincir dan mengikuti pemahaman yang sesat. Sesungguhnya ada sebahagian hamba Allah yang dengan mudahnya mengkafirkan kaum Muslimin hanya dengan suatu perbuatan dosa yang mereka lakukan atau kesalahan yang mereka terjatuh padanya,

Maka, seseorang yang zahirnya muslim hendaklah dianggap kekal atas keislamannya sehingga terbukti secara yakin bahawa telah terbatal akidahnya. Menuduh orang lain dengan tuduhan kafir atau sesat adalah dosa yang besar. Jika kita tahu bahawa seseorang tidak kafir atau sesat atau fasik, tetapi kita sengaja menuduh imannya yang sah itu sebagai kafir atau sesat, atau menuduh dirinya yang tidak fasik itu sebagai fasik, maka tuduhan itu kembali kepada yang menuduh. 

Akhirnya semuga Allah Subhanahu wa Taala menjauhkan kita daripada berpaling dari agamanya dan ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, demi untuk mencapai redha Allah subhanahu wa Taala di dunia dan di akhirat kelak  amin yarabbal aalamin.

Marilah kita bersama-sama berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar semua aktiviti-aktiviti yang kita lakukan dapat dicatat sebagai amal kebaikan dan menambahkan lagi berat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala


-Huszaini-

No comments: