"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

31 December, 2014

MENJADI ORANG BAIK


Setiap manusia yang waras didunia ini tidak ada yang ingin menjadi orang jahat. Semua manusia yang memiliki jiwa kemanusian, akan selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik. Hanya masaalahnya, yang baik itu ada dua pendapat yang berbeza, iaitu yang baik bagi manusia atau yang baik bagi diri sendiri, dan yang baik disini Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Adapun yang baik menurut pandangan manusia amat relative pengertiannya, sebab manusia sendiri berbeza-beza pendapat dan pandangannya terhadap yang “baik”itu. Baik bagi diri sendiri belum tentu baik bagi orang lain. Baik menurut akal fikiran manusia, belum tentu baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tetapi yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah mutlak kebaikannya. Kebaikan menurut penilaian Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah kebaikan yang hakiki, hanya manusia yang tidak waras yang tidak mau menerima perkara ini.

Dunia terus berkembang maju mengikuti peredaran masa, sehingga segala sesuatunya mengalami perubahan menliputi segala bidang kehidupan. Cara hidup manusia sendiri selalu bergerak maju mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Perubahan zaman dan keadaan pada hakikatnya hanya terdapat dua perkara utama yang menyangkut kehidupan manusia, iaitu yang baik dan buruk. Keduanya saling berlomba merebut ruang kehidupan manusia.

Saperti telah disebut beberapa kali bahawa makhluk Allah Subhanahu wa Ta’ala yang paling baik diantara makhluk yang lain ialah manusia dan manusia sendiri mencintai yang baik. Hanya manusia tidak mempunyai pandangan yang sama terhadap yang baik, sehingga selalu salah meletakkan dasar untuk menjadi manusia yang baik kerana terlalu mementingkan kebaikan bagi diri sendiri.

Islam adalah agama yang menunjukkan jalan menuju kepada kebaikan, dan membimbing manusia menjadi manusia yang baik setelah meletakkan dasar-dasar yang mutlak untuk mencapai kebaikan yang dimaksudkan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud:

"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad atau rupa bentuk kamu tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan kamu."(Riwayat Muslim)

Dasar penilaian Allah Subhanahu wa Ta’ala tentang kebaikan bukan dilihat dari rupa lahir. Saperti kecantikan, kedudukan, kekayaan, tetapi dilihat dari hati dan amalannya. Bagi manusia yang ingin menjadi baik maka haruslah memiliki hati yang baik dan banyak beramal kepada sesama manusia dengan ikhlas dan setulus hati hanya kerana readha Allah Subhanahu wa Ta’ala semata-mata.

Hati yang baik akan memancarkan kelakuan dan amal yang baik, sebaliknya hati yang tidak baik akan melahirkan kelakuan yang buruk, menjadi racun dalam hidupnya dan membahayakan masyarakat. Masaalah hati memang tiada siapapun yang tahu. Saperti kata pepatah: “Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu”. Namun begitu pancaran hati dapat dilihat dari sikap dan tingkah laku lahiriah yang dapat dirasakan dengan hati. Bagaimanapun pandainya manusia menutupi kejahatan hati, tetapi lambat laun akhirnya Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menampakkan juga apa yang tersimpan didalam hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ
Man 'amila shaalihan falinafsihi waman asaa-a fa'alayhaa wamaa rabbuka bizhallaamin lil'abiidi 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambaNya”. (Surah Fussilat: 46)

Ayat ini menegaskan bahawa kebaikan dan kejahatan akan kembali pada dirinya sendiri. Selanjutnya jika kita ingin merenungkan ayat ini, tentu kita tidak akan berbuat kejahatan walaupun kepada sesiapa pun. Sebab akhirnya akan menimpa diri sendiri. Misalnya: Memfitnah untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan merosak dan merugikan orang lain.

Menurut ayat Allah Subhanahu wa Ta’ala ini akibat buruknya akan menimpa diri si-pembuat fitnah tersebut. Siapa sahaja yang berbuat baik dengan ikhlas dan jujur maka Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memberikan kesenangan hidup didunia, tenteram dan damai hatinya serta mendapat kesenangan pada waktu menghadap Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan limpahan pahala yang berlipat ganda dan bahagia yang berkekalan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa menyeru kejalan petunjuk (kebaikan), maka baginya pahala saperti pahala orang-orang yang mengikutinya, yang tidak dikurangi sedikitpun dari pahala-pahala amal mereka sama sekali. Barangsiapa menyeru kepada jalan yang menyesatkan, maka baginya dosa sama dengan dosa orang-orang yang mengikutinya, yang tidak dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka sama sekali.” (Sahih Ibnu Majah)

Bagi ummat Islam, tidak ada alternative lain kecuali ingin menjadi manusia yang baik dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Memang banyak godaan dan pujukan dari syaitan supaya ummat Islam sesat dan melupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta’ala. Oleh sebab itu kita harus memperkuatkan benteng Iman dan Taqwa, berbuat baik supaya syaitan tidak berani memasuki hati kita.

Pujukan syaitan akan berjaya apabila kita tersalah pandangan terhadap makna kebaikan kerana lebih mengutamakan diri, terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat sehingga berani menghalalkan semua perkara untuk mencapai cita-cita keduniaan.

Memang sebagai manusia biasa, tidak luput dari kekhilafan dan kealpaan hanya bagi kita yang selalu menghadap dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Betul-betul menghadapkan hati dan wajah sepenuhnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala agar peujukan syaitan dan iblis tidak melemahkan Iman kita.

Marilah kita berniat menjadi orang yang baik sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya. Baik dari segi amal dan kelakuan, baik hati dan baik tutur bahasa. Membina watak dan perangai yang baik sesuai dengan keperibadian Islam. Menghapuskan penyakit dengki hati yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Beramal untuk mengharap  kereadhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala bukan untuk riya’ dan sombong (congkak).

Berutur kata yang halus dan menyenangkan hati, jangan mengucapkan kata-kata yang dapat melukai hati sesama muslim, tutur kata yang mengandung racun saperti membuat fitnah dan mencari-cari kekhilafan orang lain untuk dijadikan bahan yang membuat dirinya dapat mengambil keuntungan, mesti dijauhi.

Marilah kita menghitung kembali langkah kaki yang telah kita jalani, yang terus berjalan menuju kepada batas terakhir dialam dunia ini, iaitu “maut”. Dengan demikian kita mendapat gambaran tentang amal dan masa yang sangat singkat ini supaya diri tidak lagi menambah dosa. Menjadi manusia yang baik adalah tujuan hidup kita. Mengamati diri dan meneliti kembali hidupnya disempurnakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Wallahu a’lam
Posted by: Huszaini

No comments: