"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

08 December, 2014

Kenalilah Tuhanmu, Nabimu, Dan Agamamu


Kebanyakan umat Islam mungkin tidak asing dengan perbincangan ‘Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa Agamamu?’ Banyak kajian islam yang selalu membincangkan isu ini,  kerana ketiga-tiganya adalah tiga perkara utama yang akan ditanyakan kepada seorang hamba ketika di alam kubur nanti. Sesiapa yang terselamat darinya maka selamatlah dia dari siksaan kubur. Tetapi bila anda tidak mampu menjawabnya, maka azab kubur pun menantinya. Termasuk di manakah kita?

Mengetahui Tiga Landasan Utama

Mengenal Allah Subhanahu wa Ta’ala, Rasul-Nya, dan agama Islam adalah tiga landasan utama yang wajib diketahui seorang hamba. Jika seseorang mengetahui tiga perkara ini serta melaksanakan segala akibatnya, maka baginya keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Mengapa ini penting bagi seorang hamba? Bagi seorang hamba ketika di alam kubur akan ditanya, “siapa Rabbmu? siapa nabimu? dan apa agamamu?” Jika dia diberi taufik untuk menjawab tiga perkara di atas maka selamatlah dia dari siksaan kubur di mana ia merupakan penunjuk keselamatannya di akhirat. Begitu pun sebaliknya, seorang hamba yang tidak boleh menjawab tiga perkara tersebut maka sengsaralah nasibnya di akhirat kelak. Wal-‘iyadzubillah.

Dalam pembahasan ini penulis hanya akan menyampaikan secara global masalah tiga landasan utama tanpa menjelaskannya secara terperinci. Berikut ini penjelasan ketiga landasan tersebut.

Landasan Pertama: Mengenal Allah Sebagai Rabb

Secara bahasa, kata Ar-Rabb bermakna pemelihara. Dari kata Ar-Rabb ini terkandung beberapa makna yang lain misal Al-Malik (penguasa), Al-Mudabbir (pengatur), Al-Mutasharrif (pengatur) dan Al-Muta’ahhid (pemelihara). Penulis kitab Ushul Tsalatsah, Syaikh Muhammad At-Tamimi lebih memilih makna Ar-Rabb sebagai pemelihara. Sebagaimana beliau nyatakan dalam kitab beliau:

ربي الله الذي رباني، وربى جميع العالمين بنعمه

“Rabbku adalah Allah yang memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-Nya…”

Kata Ar-Rabb juga bermakna ma’bud (sesembahan). Dalilnya adalah firman AllahSubhanahu wa Ta’ala:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

” Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang-orang yang) bertaqwa.” ( Surah: Al-Baqarah: 21)

Mengenai makna Rabb dari ayat di atas, Imam Ibnu Katsir mengatakan:

الخالقُ لهذه الأشياء هو المُسْتَحِقُّ للعبادةِ

“Sang Pencipta segala sesuatu adalah Dzat yang berhak disembah.” Hal ini selaras dengan tujuan diutusnya para Rasul iaitu untuk menyeru kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta’ala saja dan tidak menyembah selain-Nya, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta’ala:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut".(Surah: An-Nahl: 36)

Mengapa penting bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai Rabb? Seorang hamba harus mengenal Rabbnya yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang diperoleh melalui kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya, baik itu berupa keesaan, nama-nama, maupun sifat-sifat-Nya. Dia adalah Rabb dari segala sesuatu dan Penguasanya, tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Dia, dan tidak ada Rabb yang berhak diibadahi, melainkan Dia semata-mata. Oleh itu, kita wajib mengetahuinya agar kita benar-benar boleh mengabdikan kepada-Nya dan dengan pengetahuan yang benar.

Adapun mengenal Allah Subhanahu wa Ta’ala boleh dicapai dengan memperhatikan ayat-ayat-Nya dan makhluk-makhluk-Nya. Dari segi bahasa al-aayah [arab: الأية ] mempunyai banyak makna, di antaranya bermakna burhan [arab: برهان ] (keterangan) dan dalil. Ayat Allah Subhanahu wa Ta’ala sendiri dibagi dua macam:

1.  Ayat-ayat syar’iyyah: maksudnya adalah wahyu yang dibawa para Rasul, yang demikian
     itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

“Dia lah yang menurunkan kepada hambaNya (Nabi Muhammad) keterangan-keterangan Al-Quran yang terang.” (QS. Al-Hadid: 9)

Bagaimana wahyu boleh dijadikan dalil tentang kewujudan Allah subhanahu wa Ta’ala? Alasannya kerana wahyu yang dibawa para Rasul adalah wahyu yang sudah tersusun rapi dan sempurna serta tidak bercanggah.

Allah Subhanahu wa Ta’ala menegaskan hal ini dalam Al-Qur’anul Karim:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Kalau kiranya Al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan adanya perselisihan yang banyak di dalamnya” (QS. An-Nisa’: 82)

Oleh itu adalah jelaslah bahawa Al-Qur’anul Karim merupakan dalil tentang kewujudan Rabb yang Maha Agung.

2.  Ayat-ayat kauniyah: iaitu para makhluk, seperti langit, bumi, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain.

Memahami Tauhid Sebagai Perintah Allah

Berkaitan dengan wajibnya seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta’ala—yakni untuk boleh benar-benar beribadah dengan pemahaman yang benar—maka seorang hamba pun harus mengetahui ibadah apa yang sangat diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada hamba-Nya. Perkara tersebut adalah tauhid.

Syaikh At-Tamimi, penulis kitab Ushul Tsalatsah, mendefinisikan tauhid sebagai pengesaan Allah adalah hal ibadah. Makna tauhid sendiri secara umum adalah pengesaan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam rububiyah, uluhiyah, dan nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala. Untuk itu sebahgian ulama membagi tauhid menjadi tiga perkara, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma’ wa shifat. Adapun penjelasan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

1.    Tauhid rububiyah adalah kepercayaan keesaan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam perbuatan-perbuatan-Nya. Iaitu beriman bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai  Pencipta yang tunggal bagi seluruh makhluk, Penguasa dan Pengatur segala urusan alam, Yang memuliakan dan menghinakan, Yang menghidupkan dan mematikan, Yang menjalankan malam dan siang, serta Yang maha kuasa atas segala sesuatu.

Dengan demikian, tauhid rububiyah meliputi keimanan kepada tiga perkara iaitu: (1) beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa  Ta’ala secara umum, saperti menciptakan, memberikan rezki, menghidupkan, mematikan, dan lain-lain; (2) beriman kepada qadha dan qadar Allah Ta’ala; (3) beriman kepada keesaan Dzat-Nya.

2.    Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam tujuan perbuatan-perbuatan hamba yang dilakukan dalam rangka taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Saperti, berdo’a, bernadzar, menyembelih kurban, bertawakkal, bertaubat, dan lain-lain.

Kemurnian tauhid uluhiyah hanya akan diperolehi dengan mewujudkan dua perkara asas, iaitu: (1) seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala saja, bukan kepada yang lainnya; (2) dalam pelaksanaan ibadah tersebut harus sesuai dengan syari’at Allah Subhanahu wa Ta’ala.

3.    Tauhid asma’ wa shifat adalah keyakinan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta’ala
dalam nama dan sifat-Nya yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, diserati dengan hal nama dan sifat-Nya yang terdapat di Al-Qur’an dan As-Sunnah, disertai dengan meningimani makna-makna dan hukum-hukumnya (akibat-akibatnya)

Perkara-perkara  yang harus diperhatikan dalam tauhid asma’ wa shifat adalah seperti berikut: (1) Mesti nyatakan semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala, tidak menafikan (meniadakan) dan tidak pula menolaknya; (2) tidak boleh melampaui batas dengan menamai dan mensifati Allah Subhanahu wa Ta’ala di luar nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya; (3) tidak menyerupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan nama dan sifat para makhluk-Nya; (4) tidak boleh (dan tidak memungkinkan) untuk mengetahui kaifiyah (bagaimananya) dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala tersebut; (5) beribadah kepada Allah Subhanahu wa  Ta’ala sesuai dengan akibat nama dan sifat-Nya.

Seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak akan utuh sehingga berkumpul pada diri-Nya ketiga macam tauhid di atas. Tauhid rububiyah seseorang tidak akan berguna sehingga dia ber-tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid uluhiyah seseorang tidak akan lurus sehingga dia bertauhid asma’ wa shifat. Pendek kata, mengenal Allah Subhanahu wa Ta’ala saja tidaklah cukup kecuali seseorang tersebut benar-benar beribadah hanya kepada-Nya. Sedangkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak akan terwujud dengan sempurna  tanpa mengenal Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Landasan Kedua: Mengenal Nabi Muhammadshallallahu ‘alaihi wasallam

Mengenal Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam termasuk suatu kewajiban setelah seorang hamba mengenal Allah subhanahu wa ta’ala. Para ulama mengatakan wajib kerana Rasulullah menjadi perantara seorang hamba dengan Rabbnya. Kerana hanya melalui Nabi, kita boleh mengetahui dan mengenal syari’at dan hukum-hukum yang telah Allah ciptakan. Malah seorang hamba tidak akan mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala kecuali melalui wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta’ala turunkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Ibadah itu sendiri boleh diterima jika telah memenuhi dua syarat, iaitu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa  ta’ala dan mengikuti sunnah Rasulullah.

Nama dan nasab beliau shallallahu ‘alaihi wasallam

Beliau adalah Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muthalib Bin Hasyim. Hasyim berasal dari suku Quraisy dari Arab. Negeri Arab sendiri berasal dari keturunan nabi Isma’il bin Ibrahim Al-Khalil ‘alaihima as-salam.

Selain Muhammad, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memiliki banyak nama lain, sebagaimana sabda beliau shallahu ‘alaihi wasallam dalam hadits yang diriwayatkan dari Jubair Bin Muth’im.

إِنَّ لِى أَسْمَاءً ، أَنَا مُحَمَّد ، وَأَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاحِى الَّذِى يَمْحُو اللَّهُ بِىَ الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ
الَّذِى يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى ، وَأَنَا الْعَاقِبُ

“Sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Aku Muhammad dan aku Ahmad, aku Al-Maahi (sang penghapus) karena Allah menghapuskan kekafiran dengan diriku. Aku adalah Al-Haasyir karena manusia digiring ke hadapanku dan aku adalah Al-‘Aaqib (sang penghujung).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Al-‘Aaqib adalah yang tiada lagi nabi setelah beliau. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain di shahih Bukhari.

Nabi
 shallallahu’alaihi wasallam dilahirkan di Makkah dan tinggal di sana selama 53 tahun, sebelum dan sesudah diutus menjadi nabi. Kemudian hijrah ke Madinah dan menetap selama 10 tahun sehingga beliau wafat pada tahun 11 Hijriah.

Turunnya wahyu pertama dan pengangkatan beliau menjadi nabi

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun dengan diturunkannya wahyu pertama yaitu firman Allah:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5

“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk); Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah; Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan; Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (Surah: Al-‘Alaq: 1-5)

Beliau shallallahu ’alaihi wasallam kemudian diangkat menjadi rasul dengan turunnya wahyu,

أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7

Wahai orang yang berselimut, Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia); Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesaranNya! dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan; dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak, dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu bersabarlah.” (Surah:  Al-Muddaththir: 1-7)

Sejak saat itu mulailah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berdakwah dimulai dari lingkungan keluarganya sehingga akhirnya dakwah beliau tersebar di kalangan masyarakat kota Makkah.

Sebaiknya tugas rasul-rasul sebelumnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun diutus dengan membawa ajaran tauhid iaitu untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan membawa syari’at-Nya yang meliputi melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Beliau juga diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kemusyrikan, kekafiran dan kebodohan kepada cahaya ilmu, iman dan tauhid, sehingga mereka mendapatkan pengampunan dan keredhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala, diselamatkan dari siksa dan azab-Nya serta selamat dari kemurkaan-Nya.

Wafatnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam

Setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berhijrah ke Madinah serta menyebarkan dakwah tauhid di sana selama 10 tahun, dan tatkala Allah Subhanahu wa Ta’ala menyempurnakan agama Islam dan mencukupkan nikmat-Nya kepada orang-orang mukmin, beliau akhirnya dipanggil menghadap Allah subhanahu wa ta’ala. Beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam mulai sakit pada akhir bulan Shafar dan awal bulan Rabi’ul Awwal.

Suatu hari beliau shallallahu ‘alaihi wasallam keluar ke hadapan para sahabat dalam keadaan kepala dibalut lalu beliau naik mimbar. Setelah membaca syahadat, yang pertama kali beliau ucapkan adalah istighfar dan memohon keampunan bagi para syuhada perang Uhud, kemudian beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ

Sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah disuruh memilih di antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah, maka ia memilih apa yang ada di sisi Allah.”

Abu Bakar radhiyallahu ’anhu segera memahami maksud ucapan beliau sehingga Abu Bakar pun menangis dan berkata, “Bapak dan ibuku sebagai tebusan, aku jadikan bapak kami, ibu kami, anak-anak kami, jiwa kami dan harta kami sebagai tebusanmu.” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

يَا أَبَا بَكْرٍ لاَ تَبْكِ ، إِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِى صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا
خَلِيلاً مِنْ أُمَّتِى لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ

Jangan menangis wahai Abu Bakar!” Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya orang-orang yang paling terpercaya dalam persahabatan dan hartanya bagiku adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Tuhanku, maka aku akan menjadikan Abu Bakar (sebagai kekasihku), tetapi ia adalah kekasih dan teman karib dalam Islam.” (HR. Bukhari)

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kemudian memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami shalat kaum muslimin. Dan pada hari Isnin, dua belas atau tiga belas Rabi’ul Awwal tahun kesebelas hijriah, panggilan Allah Subhanahu wa Ta’ala pun tiba. Beliau akhirnya meninggal pada hari itu. Kaum muslimin telah dilanda kejutan dan kebimbangan.

Abu Bakar kemudian naik mimbar lalu memuji Allah Subhanahu wa Ta’ala dan berkhutbah,

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

“Barangsiapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barangsiapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah selalu hidup, tidak mengalami kematian.” Kemudian Abu Bakar pun membacakan ayat,

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?”(QS. Ali Imran: 144)

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

“Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. (Surah: Az-Zumar: 30)

Kemudian tangisan kaum muslimin semakin menjadi-jadi, kerana mereka sedar bahawa beliau shallallahu ‘alaihi wasallam benar-benar telah meninggal dunia. Jenazah beliau kemudian dimandikan bersama pakaian yang dipakainya untuk menghormatinya. Kemudian dikafani dengan tiga helai kain kafan putih suhuli tanpa disertakan di dalamnya baju dan serbannya.

Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam dishalatkan tanpa imam dan dikebumikan pada hari Rabu setelah selesai pemilihan khalifah sebagai pengganti beliau. Semoga shalawat dan salam dari Allah Subhanahu wa Ta’ala dicurahkan kepada beliau.

Landasan Ketiga: Mengenal Agama Islam

Setelah membahaskan pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya dan kepada Nabinya, kini kita mula pembahasan seterusnya, iaitu pengenalan seorang hamba atas agama Islam beserta dalil-dalilnya. Termasuk perkara yang sangat penting bagi seseorang untuk beragama menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah agar seorang hamba benar-benar mendapatkan cahaya dan petunjuk serta penerang dari agamanya.

Memahami Islam dengan segala akibatnya            

Agama Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus Nabi-Nya Shallallahu ‘alaihi wasallam. Dia menjadikan Islam sebagai agama terakhir, yang telah Dia sempurnakan untuk para hamba-Nya sekalian dan sebagai penyempurna nikmat-Nya kepada hamba. Hal ini sebagaimana firman Allah ta’ala:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

…Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah Aku cukupkan untukmu nikmat-Ku dan telah Aku redhai Islam sebagai agamamu…” (QS. Al-Ma’idah: 3)

Dalam surat yang lain Allah ta’ala juga berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

“Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam” (QS. Ali ‘Imran: 19)

Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mendefinisikan Islam sebagai penyerahan diri, iaitu perasaan hina dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa  ta’ala  semata-mata, dengan mengesakannya sepenuhnya, iaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai satu-satunya tujuan ibadah.

Tetapi ta’at kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan ketaatan tidaklah cukup sekedar menyerahkan diri dan tertakluk semata-mata, tetapi hendaklah disertakan pula dengan kepatuhan kepada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala  dan Rasulnya shallallahu ‘alaihi wasallam dan menjauhi segala bentuk larangan, sebagai satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan dalam rangka mencari keredhaan-Nya, mengejar apa yang ada di sisi-Nya, dan takut akan azab-Nya.

Berkaitan dengan Islam itu sendiri, terdapat hadits dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu bahawasanya Jibril ‘alaihissalam bertanya tentang Islam, maka Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam menjawabnya,

الإسلام أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم
رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

…Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, manunaikan zakat, mengerjakan hai ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan menuju ke sana…” (HR. Muslim)

Agama Islam berdiri di atas tiga landasan:

1.    Tunduk kepada Allah dengan cara mentauhidkan-Nya.
  1. Patuh kepada Allah dengan mentaatinya.
  2. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya
Agama Islam juga terdiri daripada tiga peringkat, iaitu islam, iman, dan ihsan, di mana setiap peringkat memiliki rukun-rukun tersendiri. Walau bagaimanapun penulis hanya menyebutkan rukun-rukunnya tanpa memberikan penjelasan bagi setiap rukun tersebut secara terperinci.

Pertama: Rukun Islam iaitu bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah.

Kedua: Iman. iaitu pembenaran yang kuat terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta’ala dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, yang disertai dengan ikrar lisan dan amal perbuatan, yang merupakan wujud dari Islam. Iman memiliki lebih dari tujuh puluh cabang. Yang tertinggi adalah ucapan laa ilaaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan.

Rukun iman ada enam perkara, iaitu: beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, beriman kepada malaikat-malaikat-Nya, beriman kepada kitab-kitab-Nya, beriman kepada rasul-rasul-Nya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Qada dan Qadar.

Ketiga: Ihsan. Rukun ihsan hanya ada satu, iaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta’ala seakan-akan engkau melihat-Nya. Namun jika engkau tidak melihat-Nya sesungguhnya Dia melihatmu.

Penutup

Demikianlah sedikit pembahasan mengenai pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya, Nabi-Nya, dan agama-Nya. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala atas segala kemudahan yang telah Dia berikan hingga risalah ini dapat terselesaikan.

Sesungguhnya tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala. Begitupun tulisan ini. Untuk itu, jika ditemukan banyak sekali kesalahan di dalamnya, maka hal itu muncul karena kebodohan penulis dan kerena godaan syaitan yang terkutuk. Adapun yang baik maka semua itu datangnya dari Allah ‘azza wa jalla semata.

Risalah ini secara khusus adalah nasihat untuk diri pribadi penulis agar lebih bersemangat untuk mempelajari dan mendalami perkara-perkara yang berkaitan dengan tiga landasan yang telah dibahas sebelumnya. Semoga risalah ini pun dapat bermanfaat untuk yang membacanya.

Betapa indahnya do’a Nabi shallallahu’alaihi wasallam:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِى عَلَى دِينِكَ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

Wahat Dzat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu. Wahat Dzat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk selalu taat kepada-Mu.”

Semoga Allah ‘Azza wa Jalla menetapkan hati kita di atas agama-Nya dan kita dianugerahi nikmat menjadi hamba yang bisa mengenal-Nya, mengenal Nabi-Nya dan agama-Nya. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabat, serta mereka yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin.

Rujukan:

·         Hushulul Ma’mul Bi Syarhi Tsalatsatil Ushuul, Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, Maktabah Ar-Rusydi, thn. 1430 H.
  • Mutiara Faidah Kitab At-Tauhid Syaikh At-Tamimi, Al-Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam, Pustaka Muslim, thn. 1428 H.
  • Syarh Al-Ushul Tsalatsah, Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, Daarul Imam Ahmad, thn. 1427 H.
  • Syarh Tsalatsatil Ushul, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Daar Ats-Tsurayya, thn. 1426 H.
  • Tanbiihaat Al-Mukhtasharah Syarh Al-Wajibaat Al-Mutahattimaat Al-Ma’rifah ‘alaa Kulli Muslim wa Muslimah, Syaikh Ibrahim bin Asy-Syaikh Shalih bin Ahmad Al-Khuraishi, Daar Ash-Shuma’i, thn. 1468 H.
Di-petik dari: muslimah.or.id dan ditulis oleh Um Rumman Verawaty Lihawa
Diedit oleh: HAR

No comments: