"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

20 December, 2016

SEMUA SUDAH DITENTUKAN OLEH ALLAH?
Sampai di manakah manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta’ala bergantung pada kehendak dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam menentukan perjalanan hidupnya? Apakah Allah Subhanahu wa Ta’ala memberi kebebasan terhadap manusia untuk mengatur hidupnya? Ataukah manusia terikat seluruhnya pada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta’ala yang absolut? Dan bagaimanakah orang Islam menerima nasib dan ketentuan Allah (takdir)

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut maka muncullah dua golongan yang saling bertolak belakang berkaitan dalam memahami takdir (Qadr).

Pertama:
Golongan jabariyyah, mereka mengatakan, seorang hamba terpaksa (dikendalikan) dalam perbuatan dan tindakannya, manusia tidak memiliki kehendak dan kemampuan.

Kedua:
Golongan Qadariyah, mereka mengatakan, seorang hamba mempunyai kehendak, kemauan dan keinginan tanpa ada campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah. Hamba itu sendirilah yang menciptakan perbuatan tersebut

Memang nasib seseorang itu ada kaitan dengan Qadah dan Qadr yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah telah menetapkan dalam setiap perkara umum yang akan berlaku sehingga akhir zaman. Lebih jelas dikatakan di sini bahawa setiap sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala terlebih dahulu.

Secara umum, semua perkara yang telah ditulis pada Umm al-kitab (al-Lauh al-mahfuz) dan semua ini tidak  akan berubah. Al- Lauh Mahfuzh (لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) adalah kitab tempat Allah menuliskan segala seluruh catatan kejadian di alam semesta.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

إِنَّ‍‍ا‌ كُلَّ شَ‍‍يْءٍ‌ خَ‍‍لَ‍‍‍قْ‍‍‍ن‍‍َ‍اهُ بِ‍‍قَ‍‍‍د‍َ‍‌رٍ
“Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan)”. (Surah Al-Qamar: 49)

Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman lagi:

إِنَّ‍‍ا‌ نَحْنُ نُحْيِ ‌الْمَوْتَى‌ ‌وَنَكْتُبُ مَا‌ قَ‍‍دَّمُو‌ا‌ ‌وَ‌آثَا‌‍رَهُمْ ۚ ‌وَكُلَّ شَ‍‍يْءٍ‌ ‌أحْ‍‍صَ‍‍يْن‍‍َ‍اهُ فِ‍‍ي ‌إِم‍‍َ‍امٍ‌ مُبِينٍ
“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang yang mati, dan Kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan (ingatlah) tiap-tiap sesuatu kami catitkan satu persatu dalam Kitab (ibu Suratan) yang jelas nyata”. (Surah Ya-Sin: 12)

Daripada Abu al-'Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiallahu ‘anhu beliau berkata Aku pernah duduk dibelakang Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Wassalam pada suatu hari, lalu Baginda bersabda kepadaku:

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ
“Ketahuilah bahawa kalau umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan mu manfaat kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukan untukmu. Sekiranya mereka berkumpul untuk memudharatkan kamu dengan suatu mudharat, nescaya mereka tidak mampu memudharatkan kamu kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukannya untukmu. Pena-pena telah diangkatkan dan lembaran lembaran telah kering” (dakwatnya) (Hadis riwayat al-lmam al-Tirmizi. Beliau berkata: la adalah Hadis Hasan Sahih)

Terdapat banyak ayat-ayat dan hadith yang menyampaikan maksud ini, bahawa semua perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal masa sehingga akhir. Kita harus faham dari ini bahawa kita boleh berbuat apa-apa dan mencapai apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala , maka kita harus meletakkan kepercayaan dan kebergantungan (tawakkal) kepada-Nya.

Tawakkal atau menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala bersandarkan ilmu dan kepercayaan seseorang dalam Yang Maha Agung dan nilai kekuasaannya atas segala yang dicipta. Tetapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam hal duniawi dan ukhrawi tidak bermaksud seseorang itu tidak perlu berusaha. Sebaliknya, seseorang itu harus berusaha dengan baik dan bersandar kepada keadilan, pertolongan dan pemberianNya.

Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala  berhak untuk menghapuskan apa yang dikehendaki-Nya dari takdir tertentu seseorang individu kerana pilihan mereka, tindakan, dan doa. Allah berbuat demikian kerana pengetahuan-Nya yang sempurna dan kebijaksanaan, bukan kerana lupa atau kejahilan, kerana Dia tahu bagaimana orang akan bertindak sebelum diciptakan-Nya. Kita harus faham bahawa nasib kita ditentukan oleh cara kita menggunakan kehendak bebas Allah Subhanahu wa Ta’ala berikan kepada kita.

Dengan mendasarkan diri pada keyakinan bahawa hanya Allah Subhanahu wa Ta’ala saja yang dapat memberikan kemudharatan maka seorang mukmin tidak akan gentar dan takut terhadap tantangan dan ujian yang melanda, seberapapun besarnya, kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menolong hambaNya yang berusaha dan menyandarkan hatinya hanya kepada Allah.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan disisi-Nya-lah terdapat Umulkitab (Lohmahfuz)". (Surah Ar-Rad: 39)

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman lagi:

كل يوم هو في شأن
“Setiap masa Ia di dalam urusan (mencipta dan mentadbirkan makhlukmakhlukNya)!"
(Surah Ar-Rahman: 29)

Kita harus yakin, bahawa dibalik musibah itu ada hikmah yang kadangkala kita belum mengetahui. Allah Maha mengetahui atas apa yang diperbuat-Nya.

Jadi, jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha. Seburuk apa pun keadaan saat ini, semuanya masih boleh berubah. Bagaimana pun pahitnya pengalaman kita dimasa lalu, masih boleh berubah.

Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah takdir kita menjadi baik didunia dan mengharapkan kebaikan juga diakhirat. Berdoa lah dan teruslah berdoa. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu 'alaih wa sallam menjelaskan bahawa takdir yang Allah Subhanahu wa  Ta'ala telah tentukan boleh berubah.

Bersabda Rasulullah shallallahu ’alaih wa sallam:

إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ
“Tidak ada yang dapat menolak taqdir (ketentuan) Allah Subhanahu wa Ta'ala selain do’a. Dan Tidak ada yang dapat menambah (memperpanjang) umur seseorang selain (perbuatan) baik.” (HR Tirmidzi 2065)

Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya sama ada rezeki yang telah ditakdirkan boleh bertambah dan berkurang, beliau rahimahullah menjawab, "Rezeki itu ada dua macam. Pertama, rezeki yang Allah ilmui bahawasanya Allah akan memberi rizki pada hamba sekian dan sekian. Rizki semacam ini tidak mungkin berubah. Kedua, rizki yang dicatat dan diketahui oleh Malaikat. Ketetapan rezeki semacam ini bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan sebab yang dilakukan oleh hamba. Allah akan menyuruh malaikat untuk mencatat rizki baginya. Jika ia menjalin hubungan silaturahmi, Allah pun akan menambah rezeki baginya. " (Majmu’ Al Fatawa, Ibnu Taimiyah, Darul Wafa’, cetakan ketiga, 1426 H, 8/540.)

Justeru, Omar Ibn Al-Khattab radhiyallahu`anhu  pada suatu ketika, telah melafazkan doa-doa ini ketika bertawaf:

اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي شَقِيًّا فَامْحُنِي وَاكْتُبْنِي سَعِيدًا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ
“Ya Allah, jika Engkau telah mentakdirkan aku tergolong di dalam golongan orang-orang yang bahagia, tetaplah aku di dalam keadaan aku. Sebaliknya jika Engkau telah tetapkan aku di dalam golongan orang-orang yang celaka dan berdosa, hapuskanlah takdir itu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang mendapat kebahagiaan dan keampunan.” (Majmu’ Al-Fatawa 8/540)

Ibn Kathir katanya: Mansur mengatakan bahawa ia pernah bertanya kepada Mujahid tentang doa sesorang seperti berikut:

اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم واجعله في السعداء
“Ya Allah, jika nama ku berada dalam golongan orang-orang yang berbahagia, maka tetapkanlah nama ku itu diantara mereka. Dan jika nam ku berada dalam golongan  orang-orang yang celaka, maka hapuskanlah nama ku dari golongan mereka , dan jadikanlah nama ku termasuk kedalam golongan orang-orang yang berbahagia".

Maka Mujahid menjawab. "Baik". Kemudian Mansur menjumpainya lagi setahun kemudian atau lebih, dan ia menanyakan pertanyaan yang sama kepada Mujahid. Maka Mujahid membaca firman-Nya: Sesungguhnya kami menurukankannya pada suatu malam yang diberkati. (Surah Ad-Dukhan: 3), hingga akhir dua ayat berikut. Kemudian Mujahid berkata bahawa Allah memberi ketetapan dalam malam yand diberkati segala sesuatu yang akan terjadi dalam masa satu tahun menyangkut masalah rezeki atau musibah. Kemudian Dia mendahulukan apa yang Dia kehendaki dan menanggung apa yang Dia kehendaki. Adapun mengenai ketetapan-Nya tentang kebahagian dan kecelakaan, maka hal ini ditetapkan-Nya dan tidak akan diubah lagi.

Al-A'masy telah meriwaykan dari Abu Wa'il (iaitu Syaqiq ibnu Salamah) bahawa dia sering sekali mengucapkan doa berikut:

اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب
"Ya Allah, Jikalau Engkau telah mencatat kami termasuk orang-orang yang celaka, maka sudilah kiranya Engkau menghapusnya, dan catatlah kami dalam golongan orang-orang yang bahagia. Dan Jika Engkau telah mencatatkan kami dalam golongan orang-orang yang berbahagia, maka tetapkanlah keputusan itu. Kerana sesungguhnya Engkau menghapuskan apa yang Engkau kehendaki dan menetapkan apa yang kehendaki, disisi-Mu terdapat Ummul Kitab (Lauh Mahfuz)”. (Tafsir Ibn Kathir 13:39)

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ
“Barangsiapa yang senang untuk dilapangkan (atau diberkahi) rizkinya, atau ditunda (dipanjangkan) umurnya, maka hendaknya ia bersilaturrahim” (Muttafaqun ‘alaih)

Diantara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalihkan keperluan dunia yang dimohon seorang hamba dari hamba tersebut dan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, misalnya dengan menyelamatkannya dari keburukan atau pengabulannya (permintaannya) ditunda di akhirat atau dosanya diampunkan.

Bahawa ‘Ubadah bin Ash Shamit telah menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ” فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إِذًا نُكْثِرُ قَالَ: “اللَّهُ أَكْثَرُ” (رواه الترمذي، وقَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).
“Tidak ada seorang muslimpun di muka bumi yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa, melainkan Allah akan memberikan kepadanya (sesuai doanya), atau memalingkan darinya keburukan yang setara dengan nilai doanya, selama ia tidak berdoa dengan doa dosa atau pemutusan tali silaturrahim” Kemudian ada seorang laki-laki dari orang-orang yang ada (di tempat) berkata: jika demikian kita perbanyak (berdoa yang banyak) saja. Beliaupun bersabda: “Allah lebih banyak pemberiannya.” (HR. At-Tirmidzi, dan beliau berkata; Ini adalah hadits hasan shahih).

Dari Hasan bin Ali radiallahu Anhu katanya: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengajariku beberapa kalimat yang saya ucapkan dalam sholat witir iaitu:

اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِى فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِى فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِى فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِى وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan, uruslah diriku di antara orang-orang yang telah Engkau urus, berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan, sesungguhnya Engkau Yang memutuskan dan tidak diputuskan kepadaku, sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi) ((HR. Abu Daud no. 1425, An Nasai no. 1745, At Tirmidzi no. 464. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Jika bala selalu mendatang, ujian asyik  bertimpa, musuh tak berkurang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sering berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dari sulitnya bencana, datangnya kesengsaraan, buruknya ketentutan qadha Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan cacian para musuh, Baginda Shalallahu 'alaihi wa salam dari riwayat Abu Hurairah radiallahu Anhu  yang menyebut baginda membaca;

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ البَلاَءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada musibah yang tidak mampu aku tanggung, kesulitan yang menjadi sebab-sebab datangnya kebinasaan, takdir yang membawa akibat buruk dan kegembiraan musuh atas penderitaanku.” (Riwayat Al-Bukhari no. 6347 dan Muslim no. 2707)

Apa yang dilakukan para salaf, bukanlah tanpa dalil, karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sendiri menegaskan:

Dari Salman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر
“Tak ada yang dapat menolak takdir selain doa, dan tak ada yang dapat memperpanjang umur selain kebajikan.”(Hadith Riwayat At-Termidzi no. 2139. Al-Albani menganggapnya hasan lighairih dah Shahih At-Targhib no. 1639)

Keutamaan do’a  adalah bahawa berdo’a merupakan salah satu faktor yang memungkinkan tercapainya tauhid yang hakiki, sebagai alat untuk mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Dengan cara berdo’a yang tulus dan ikhlas. Keutamaan do’a yang lain adalah orang yang berdo’a akan merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan diri di hadapanNya. Keutamaan do’a yang lain adalah do’a boleh menolak qadar (takdir) dan qadha (ketentuan)

Oleh itu, Allah Maha Mengetahui semua yang diperbuat makhluk-Nya sebelum mereka diciptakan, hanya orang yang tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat bertahan menjalani kehidupan didunia betapa pun pahitnya takdir yang dijalani. Ini adalah rahsia dalam penciptaa dimana kita mesti percaya, kerana telah diriwayatkan dalam banyak hadith yang sahih. Atas sebab ini, kita sentiasa menanamkan dalam diri kita bahawa jika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apa pun, maka derita dan kesulitan yang kita hadapi mungkin berakhir dan berubah.
Tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga dia beriman kepada takdir, iaitu dia mengikrarkan dan meyakini dengan keyakinan yang dalam bahwa segala sesuatu berlaku atas ketentuan (qadha’) dan takdir (qadar) Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خبره وشره حتى بعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه
“Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah, dan hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya.”(Shahih, riwayat Tirmidzi dalam Sunan-nya (IV/451) dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya (no. 6985) dari ‘Abdullah bin ‘Amr. Syaikh Ahmad Syakir berkata: ‘Sanad hadits ini shahih.’

Takdir Allah merupakan iradah (kehendak) Allah Subhanahu wa Ta’ala. Oleh sebab itu takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir atas diri kita sesuai dengan keinginan kita, hendak lah kita bersyukur kerana hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas.

Demikian pula riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat marah sekali, ketika beliau keluar menemui para Sahabatnya pada suatu hari saat mereka sedang berdebat tentang masalah takdir, sehingga wajah beliau memerah, seolah-olah biji delima terbelah di keningnya, lalu beliau bersabda:

أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ؟ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِيْ هَذَا اْلأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَنَازَعُوْا فِيْهِ

“Apakah dengan ini kalian diperintahkan? Apakah dengan ini aku diutus kepada kalian? Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah binasa ketika mereka berselisih mengenai perkara ini. Oleh karena itu, aku meminta kalian, janganlah berselisih mengenainya.” (Hadith Riwayat: At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah, kitab al-Qadah bab Maa Jaa-a fit Tasydiid fil Khaudh fil Qadr, (IV/443, no. 2133), dan dia mengatakan, “Dalam bab ini dari ‘Umar, ‘Aisyah dan Anas. Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini dari hadits Shalih al-Mirri. Sedangkan Shalih al-Mirri mempunyai banyak hadits gharib yang diriwayatkannya sendirian yang tidak diikuti dengan riwayat-riwayat pendukung.” Al-Albani menilai hasan dalam Shahiih Sunan at-Tirmidzi, (II/223, no. 1732 dan 2231).

Hadits ini mempunyai pendukung dari hadits ‘Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu dengan redaksi:

لاَ تُجَالِسُوْا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلاَ تُفَاتِحُوْهُمْ
“Janganlah bergaul dengan orang-orang yang suka membicarakan takdir dan jangan membuka pembicaraan dengan mereka.” (Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, (I/30), Abu Dawud, (V/84, no. 4710 dan 4720), dan al-Hakim, (I/85).

At-Tahawi menyatakan dalam fahaman beliau:

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان
“Sifat taqdir adalah rahsia Allah dalam ciptaan-Nya, dan tidak ada malaikat yang berdekatan dengan Arasy mahupun seorang nabi pun yang membawa risalah telah diberikan pengetahuan tentangnya. Menyelidikinya dan mencerminkan terlalu mendalam apabila ia hanya membawa kepada kemusnahan dan kerugian dan berakhir dengan kekufuran”. (Sumber: Aqidah At-Tahawi)

Kesimpulan, dalam aqidah Islam, mempercayai 'Qadah’ dan Qadr adalah salah satu daripada rukun aqidah, di mana masalah 'Qada’ dan Qadar ini dibicarakan secara meluas dan mendalam oleh semua agama. Mereka beriktikad bahawa semua perkara yang berlaku dan yang terjadi di alam yang maujud ini sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum sesuatu itu berlaku dan terjadi, di mana semuanya itu sudah ditulis lebih dahulu dalam Luh Mahfuz. 

Kita mestilah mempercayai bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala berkuasa menentukan dan mengatur sesuatu yang ada di alam ini dengan kebijaksanaan dan kehendak-Nya sendiri tanpa diganggu oleh sesuatu kuasa asing. Selain itu, setiap perkara yang berlaku di alam ini adalah berjalan sesuai dengan ilmu dan iradat Allah yang telah direncanakan-Nya mengikut peraturan-peraturan yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah dalam alam yang maujud ini. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta’ala berhak memberi kemuliaan dan kehinaan dan juga memberi kemanfaatan atau kemudaratan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya mengikut Qadah’ dan Qadr yang telah ditentukan dan ditetapkan-Nya. Kebaikan atau keburukan ke atas diri seseorang itu sebagai qada’ dan qadar Allah adalah dengan kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta’ala , kerana Allah Subhanahu wa Ta’ala  berkuasa melakukan sesuatu perkara yang dipilih dan yang dikehendaki-Nya tanpa halangan. 

Beriman kepada takdir akan mengantarkan kita kepada sebuah hikmah penciptaan yang mendalam, iaitu bahwasanya segala sesuatu telah ditentukan. Sesuatu tidak akan menimpa kita kecuali telah Allah Subhanahu wa Ta’ala  tentukan kejadiannya, demikian pula sebaliknya. Apabila kita telah faham dengan hikmah penciptaan ini, maka kita akan mengetahui dengan keyakinan yang dalam bahawa segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita tidak lain merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita. Sehingga ketika musibah datang menerpa perjalanan hidup kita, kita akan lebih bijak dalam memandang dan menyikapinya. Demikian pula ketika kita mendapat giliran memperoleh kebahagiaan, kita tidak akan lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti.

Ingatlah saudaraku, tidak setiap hal akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka hendaklah kita menyerahkan semuanya dan beriman kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Jangan sampai hati kita menjadi goncang karena sedikit teguran sehingga muncullah bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran yang akan mengurangi nikmat iman kita.

Allah memiliki berbagai hikmah dalam pemberian rezki. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta’ala jadikan kaya dengan banyaknya rezki dan harta. Ada pula yang dijadikan miskin. Ada hikmah berharga di balik itu semua.

Allah Subhanahu wa Ta’ala  berfirman:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ
“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahgian yang lain dalam hal rezki.”
(Surah An Nahl: 71)

Dalam ayat lain disebutkan:
,
إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.” (Surah Al Isra’: 30)

Perlu kita ketahui bahwa rezki yang paling besar yang Allah berikan pada hamba-Nya adalah Syurga (jannah). Inilah yang Allah janjikan pada hamba-hamba-Nya yang sholeh.

Posted by: HAR

2 comments:

KUBAH said...

Kunjungi balik gan ya. Terimakasih banyak.
PUSAT PEMESANAN KUBAH MASJID SE INDONESIA DAN LUAR NEGERI
Hubungi : Bapak SutaRno
Telp / SMS / WA : 0853 2425 8149 / 0853 2594 3399
BBM : 5D451962
KUBAH TERBAIK
CONTOH KUBAH
JUAL KUBAH MASJID WARNA WARNI
KUBAH MASJID STAINLESS STEEL
JUAL KUBAH MASJID MODEL KOTAK KOTAK
KUBAH PANEL
KUBAH MASJID
JUAL KUBAH MASJID DI JAWA BARAT
KUBAH
JUAL KUBAH MASJID
GAMBAR KUBAH MASJID
KUBAH ENAMEL
KUBAH EMAS
MACAM MACAM BENTUK KUBAH MASJID
DISTRIBUTOR KUBAH MASJID
JUAL KUBAH MASJID DI PAPUA
JUAL KUBAH MASJID WARNA WARNI
JUAL KUBAH MASJID DI KALIMANTAN
JUAL KUBAH MASJID DI JAWA TENGAH
JUAL KUBAH MASJID DI NTB
HAMMER OF THOR ORIGINAL
JUAL KUBAH MASJID DI SUMBAWA
JUAL KUBAH MASJID DI SULAWESI
JUAL KUBAH MASJID DI JAWA TIMUR
JUAL KUBAH MASJID DI AMBON
JUAL KUBAH MASJID DI JAKARTA
JUAL KUBAH MASJID DI LAMPUNG
JUAL KUBAH MASJID DI MEDAN
JUAL KUBAH MASJID DI RIAU
KUBAH MASJID HARGA MURAH DAN AWET
ATAP KUBAH MASJID
PLAFON KUBAH MASJID

Zull Fikar said...

Perkenalkan nama saya zull fikar. Dan saya ingin mengucapkan banyak terimah kasih kepada MBAH JONOSEUH atas bantuannya selama ini dan saya tidak menyanka kalau saya sudah bisa sukses dan ini semua berkat bantuan MBAH JONOSEUH,selama ini, saya yang dulunya bukan siapa-siapa bahkan saya juga selalu dihina orang2 dan alhamdulillah kini sekaran saya sudah punya usaha Restoran sendiri,itu semua atas bantuan beliau.Saya sangat berterimakasih banyak kepada MBAH JONOSEUH atas bantuan pesugihan putih dan dana ghaibnya, dan saya yang dulunya pakum karna masalah faktor ekonomi dan kini kami sekeluarga sudah sangat serba berkecukupan dan tidak pernah lagi hutang sana sini,,bagi anda yang punya masalah keuangan jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi MBAH JONOSEUH karna beliau akan membantu semua masalah anda dan baru kali ini juga saya mendaptkan para normal yang sangat hebat dan benar-benar terbukti nyata,ini bukan hanya sekedar cerita atau rekayasa tapi inilah kisah nyata yang benar-benar nyata dari saya dan bagi anda yg ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH JONOSEUH di O823 4444 5588 dan ingat kesempatan tidak akan datang untuk yang ke 2 kalinya terimah kasih..