"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

27 May, 2012


SABAR KETIKA MENDAPAT UJIAN ATAU COBAAN, BERSYUKUR KETIKA MENDAPAT KESENANGAN …..

Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya:

A200

“Wahai orang-orang yang beriman! bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan) dan kuatkanlah kesabaranmu lebih dari kesabaran musuh, di medan perjuangan, dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta  bertaqwalah kamu kepada Allah, supaya kamu berjaya (mencapai kemenangan)".[Ali ‘Imran: 200] [1]

Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

“Sungguh menakjubkan urusan seorang Mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapa pun kecuali oleh orang Mukmin, iaitu jika ia mendapatkan kegembiraan ia bersyukur dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapat musibah, ia bersabar dan itu pun suatu kebaikan baginya” [2]

Begitu juga tentang orang-orang yang sabar lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya petunjuk di dunia dan di akhirat.

Menurut para ulama: “Bahawasanya iman itu ada dua (2) bahagian, sebahagian adalah sabar dan sebahagian lagi adalah syukur.” Para ulama salaf berkata: “Sabar adalah sebahagian dari iman.” Allah mengumpulkan sabar dan syukur dalam Al-Qur-an, iaitu pada firman-Nya:


(Disalin dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah)
Di-tulis oleh: Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas
Di-edit oleh:HAR
Rujukan:

[1]. Lihat sebahagian ayat tentang sabar: QS. Al-Baqarah: 45, 153-157, Ali ‘Imraan: 142, an-Nahl: 126-127, Luqman: 17, az-Zumar: 10, al-Muzzammil: 10, dan lainnya.

No comments: