"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

26 May, 2012

VIDEO SHOLAT


WUDHU

PERSIAPAN SHOLAT

SH0LAT

KESALAHAN

No comments: