"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

14 June, 2014


PERBUATAN YANG MENGANGGU SOLAT


Orang yang sedang bersolat adalah orang yang sedang bermunajat kepada Rabbnya, mengingat dengan menyebut-Nya, berdoa, mengagungkan dan memuji kebesaran-Nya. Maka selayaknya seorang muslim tidak mengganggu kekhusyu’an saudaranya yang sedang bermunajat itu.


Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika sedang beri’tikaf telah bersabda, artinya, “Ketahuilah bahawa setiap dari kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah sebahgian dari kalian mengganggu yang lainnya.” (HR Ahmad, Abu Dawud dan dishahihkan al-Albani).

Dan mengganggu atau menyakiti kaum muslimin secara umum adalah perbuatan yang dilarang, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, artinya, “Barang siapa yang mengganggu orang-orang muslim di jalan mereka maka laknat mereka pasti akan menimpanya.”

Maka tidak diragukan lagi bahawa mengganggu sesama muslim di dalam masjid dan membuat kekecohan sewaktu orang sedang solat atau sedang berzikir adalah perbuatan yang dilarang. Perbuatan tersebut termasuk dalam kemungkaran yang besar, kerana akan menyuburkan sikap meremehkan kemuliaan masjid dan orang-orang yang sedang beribadah di dalamnya.

Di bawah ini ada beberapa contoh perbuatan yang boleh mengganggu sesama muslim ketika berada di dalam masjid. Diharap dengan menyatakannya di sini dapat menjadi peringatan bagi kita semua agar senantiasa berhati-hati dan menjauhinya.


MELANGKAHI KEPALA


Melangkahi kepala merupakan salah satu perbuatan yang menyakitkan perasaan atau mengganggu orang yang sedang atau akan solat, terutama pada hari Jum’at atau di masjid yang penuh dengan jema’ah. Lebih tidak sopan lagi bila mengangkat kaki separas atau di atas kepala jema’ah ketika lalu di hadapan mereka. Perkara ini biasanya terjadi ketika sebelum iqamah dan saf dibahagian hadapan telah penuh atau sudah tidak ada ruang lagi, sementara orang yang datang lambat tetap ingin berada di saf hadapan.

Suatu saat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pada hari Jum’at melihat seseorang melangkahi kepala saudaranya yang lain, maka beliau menegurnya dan bersabda, ertinya, “Duduklah kamu, susungguhnya kamu telah mengganggunya.”

Hadis ini merupakan hadis yang paling tegas dari hadis-hadis lainnya yang mengulas permasalahan ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dalam al-Fath. Dalam sebuah riwayat marfu’ dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu disebutkan dengan jelas tentang terhapusnya pahala Jum’at bagi yang melangkahi kepala orang lain. Ibnu Wahab salah seorang perawi hadis tersebut menyatakan bahawa makna dari hadis ini adalah, solat yang dilakukan hukumnya tetap sah namun dia tidak mendapat keutamaan Jum’at.

Hadis di atas walaupun mengenai solat Jum’at, namun bukan bermakna larangan itu hanya untuk hari tersebut. Hari Jum’at dijadikan contoh kerana pada umumnya pada hari tersebut ramai kaum muslimin yang hadir di masjid. Ini dikuatkan dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, “Sungguh engkau telah mengganggu,” dan mengganggu sesama muslim dilarang setiap waktu bukan pada hari Jum’at sahaja.

Telah berkata al-Imam an-Nawawi, “Orang yang masuk masjid, baik pada hari Jum’at atau selainnya dilarang melangkahi tengkuk saudaranya, kecuali jika sangat terpaksa (darurat).” (al-Majmu’ syarh al-Muhadzdzab 4/546).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, “Tidak boleh bagi siapa saja melangkahi kepala seorang muslim untuk mendapatkan saf pertama jika disebelahnya tidak ada ruang yang dapat diisi baik pada hari Jum’at atau lainnya. Kerana hal itu merupakan perbuatan zalim dan penderhakaan kepada Allahsubhanahu wata’ala.(al-Ikhtiyarat hal 87).

Sebahagian ulama mengatakan bahawa perbuatan ini adalah makruh, dan sebahagian yang lain mengharamkannya sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam an-Nawawi dan Syaikhul Islam. Namun keharaman ini dikecualikan jika orang yang datang lebih dahulu tidak mengisi saf yang di hadapan, dan membiarkan ruang-ruang di saf hadapan. Maka dalam hal ini dibolehkan seseorang melangkahi kepala dalam rangka menyempurnakan saf dan menutup ruang yang kosong. Wallahu a’lam.


BERSESAKKAN KETIKA SHOLAT


Tidak dinafikan bahawa bersesakan ketika solat menyebabkan hilang atau berkurangnya kekhusyukan. Keadaan seperti ini terjadi terutamanya pada hari Jumaat, ketika malam bulan Ramadhan dan sebagainya. Kesalahan ini biasanya dilakukan oleh orang yang datang lambat namun ingin berada di saf depan, bahkan tidak segan-segan mencelah saf dengan menggunakan kekuatan tubuhnya.

Terlalu bersesakan akan menyebabkan orang tidak dapat meletakkan kedua tangannya di dada dengan baik ketika solat, dan menyebabkan saling berhimpitan terutama ketika sedang duduk atau tahiyat. Dan yang jelas sikap menerobos saf yang sudah rapat adalah perbuatan merebut hak orang lain dan tidak menghormati jama’ah yang datang lebih awal. Memang benar saf awal adalah sangat utama, namun mengganggu sesama muslim adalah perbuatan haram. Dan meninggalkan yang haram harus didahulukan daripada mengejar keutamaan.

Seorang muslim adalah dituntut untuk melapangkan saf untuk orang lain apabila keadaan mengizinkan. Jangan sampai mangambil tempat melebihi dari keperluannya dan merasa berat untuk memberi tempat kepada saudaranya padahal dia masih boleh berbuat demikian. Namun bagi yang terlambat juga harus bersikap bertolak ansur dan lemah lembut kepada saudaranya. Dia sepautnya tidak menyempit ditempat yang saf tersebut memang sudah tidak mungkin lagi untuk diisi. Islam mengajarkan agar seseorang duduk di belakang atau tempat mana saja yang kosong apabila sudah tidak ada tempat lagi untuk diduduki.


MEMBACA AL-QURAN DENGAN SUARA YANG KUAT


Membaca al-Qur’an di dalam masjid dengan suara yang kuat, selain mengganggu orang yang sedang solat juga mengganggu orang lain yang sedang membaca al-Qur’an. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang perbuatan itu melalui sebuah hadits dari Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhudia berkata, “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallamberi’tikaf di dalam masjid, beliau mendengar para shahabat membaca al-Qur’an dengan suara yang kuat, maka beliau bersabda, “Ketahuilah sesungguhnya masing-masing dari kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka janganlah sebagian dari kalian mengganggu yang lain, dan janganlah sebagian menguatkan suara di atas yang lain dalam membaca al-Qur’an, atau beliau bersabda, “di dalam solat.” (HR.Ahmad dan Abu Dawud).

Syaikhul Islam berkata, “Tidak boleh bagi siapa pun menguatkan suara ketika membaca, baik di dalam solat mahupun di luar solat, terutama ketika di dalam masjid kerana hal itu boleh mengganggu orang lain.” Dan ketika ditanya tentang mengeraskan bacaan al-Qur’an di dalam masjid, beliau menjawab, “Segala perbuatan yang bisa mengganggu orang yang berada di dalam masjid atau yang mengarah pada perbuatan itu maka hal itu adalah dilarang, wallahu a’lam.( al-Fatawa 23/61).

Adapun membaca dengan suara yang tidak terlalu kuat dan tidak mengganggu orang lain maka hal itu dibolehkan sebagaimana yang disebut di dalam hadis. Terutama jika yang membaca itu tidak merasa riya’. Bahkan ia boleh jadi sesuatu yang harus jika dalam keadaan belajar al-Qur’an. Kerana menguatkan bacaan dalam keadaan ini akan menyentuh hati, menambah semangat dan memberikan manfaat bagi orang lain yang mendengarkannya. (at-Tibyan, an-Nawawi hal 71)

Dalam solat malam juga dibolehkan menguatkan bacaan asalkan dapat menjaga diri dari riya’. Aisyah radhiyallahu ‘anha meriwayatkan bahawa ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam “Semoga Allah merahmatinya, sungguh bacaannya itu telah mengingatkanku pada ayat ini dan ini yang sebelumnya saya kira bahagian dari surat ini dan ini.” (HR.al-Bukhari dan Muslim).


MELINTASI DI DEPAN ORANG SOLAT


Berjalan di depan orang yang sedang bersolat di antara dia dan sutrah (pembatas)nya adalah perbuatan haram, kerana mengganggu dan mengacaukan konsentrasinya dalam bermunajat kepada Allah subhanahu wata’ala. Perbuatan ini dilarang dengan keras dan pelakunya mendapatkan amaran yang sangat berat, sebagaimana dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.

Oleh sebab itu dibolehkan bagi yang sedang solat untuk menghalang orang yang akan melintasinya, jika sekiranya masih ada jalan lain yang memungkinkan untuk dillalui. Kerana dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, “Jika salah seorang diantara kalian solat menghadap sutrah (yang menghalangi) orang (untuk lalu), lalu ada seseorang yang mau melaluinya maka tahanlah dia. Apabila dia menolak maka lawanlah dia kerana dia adalah syaitan.” (HR.al-Bukhari dan Muslim).BERCAKAP DENGAN SUARA YANG KUAT


Hal ini terjadi ketika sekumpulan orang sedang asyik dalam membincangkan sesuatu isu. Ketika iqamah telah dilaungkan mereka tidak segera berhenti bercakap namun tetap meneruskannya sehingga terlambat bertakbiratul ihram dan membaca al-Fatihah bersama imam. Ketika imam sudah mendekati rukuk barulah mereka menuju saf untuk turut bersolat.

Sikap ini dari satu sudut merupakan perbuatan meremehkan ibadat solat dan di sudut yang lain akan mengganggu saudara-saudara mereka yang sedang solat. Jika orang yang sedang solat sunnah diperintahkan untuk membatalkannya ketika sudah iqamah (jika dikira ketinggalan takbiratul ihram,red) maka bagaimana hanya sekedar berbual? Itu adalah sikap meremehkan (mengambil ringan).

Adalah benar jika seseorang itu sempat mengerjakan rukuk dia telah dikira mendapat satu rakaat, tetapi itu adalah untuk orang yang benar-benar terlambat, bukan yang dengan sengaja melambatkan sedangkan dia sudah berada di masjid dan mengetahui solat telah dimulakan.
GANGGUAN DALAM SOLAT


Menganggu orang sembahyang hukumnya haram, seperti yang disebut dalam kitab Sabilul-muhtadin.

(Dan haram) atas tiap-tiap seorang membaca dengan nyaring yang di luar sembahyang atau di dalam sembahyang jika sangat memberi tasywisy ia akan orang yang sembahyang, atau membaca Quran atau yang mentelaah kitab atau yang tidur atau yang sebagainya.’ (Sabilul-muhtadin, 247)

Nyaring bermaksud kuat. Jadi petikan ini menyatakan haram membaca kuat sehingga menyebabkan seseorang lain yang sembahyang ragu-ragu dengan bacaannya disebabkan gangguan ini. Gangguan suara ini, sama ada bunyi bacaan oleh makmum sebelah, atau mereka yang membaca Quran, mengulangkaji kitab, dengkuran orang tidur, dan sebagainya. Pendek kata, haram membuat sebarang bunyi yang boleh mengganggu orang sembahyang. Ini termasuklah bersembang, bercakap di telefon dan sebagainya.

Walaupun petikan ini menyentuh tentang gangguan bunyi, kita harus mengambil iktibar bahawa membuat sebarang gangguan terhadap orang yang sedang sembahyang adalah haram. Daripada Muslim, diriwayatkan,

Kerana Malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia.’ (Ensiklopedi Shalat, 370)

Maksudnya, apa yang boleh mengganggu manusia akan mengganggu malaikat juga.


Artikel dipetik dari: Bulein Annur - Hikmah Al-Quran & Mutiara Hadits

Alih Bahasa oleh: PUTERI ELIZA / HAR

No comments: