"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

03 November, 2016

CERMIN DIRI DAHULU, PEDULI HAL ORANG LAIN
Cermin diri dahulu sama ada kita benar atau sebaliknya atau kita bersubahat dengan syaitan dari jenis manusia.

Sesetengah orang begitu munafik. Sebelum menghakimi orang lain mungkin anda perlu melihat pada diri anda terlebih dahulu. Tidak perlu kita sibuk-sibuk mengambil pedulikan hal orang lain, sebaiknya kita ambil tahu hal keluarga kita sendiri.

Sepatutnya kita berfikir bagaimana mahu menjadi makluk yang baik, cari punca kebaikan itu kerana yang baik itu berkampung di syurga dan yang tidak baik itu berkampung di neraka. Sifat di syurga dan di neraka telah diberitahu tetapi mengapa manusia tidak mahu faham?

Nilai kaki kita, tangan kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, apa yang mereka buat didalam kehidupan seharian daripada menilai dan memperbaiki orang lain atau keluarga lain.

Berdasarkan Al Qur'an, ada lima tugas yang ditanggung oleh setiap umat Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta’ala, iaitu:

1.         TANGGUNGJAWAB ATAS DIRI SENDIRI

Setiap manusia dituntut untuk memperbaiki diri sendiri dan meningkatkan keimanan serta ketaatannya kepada Allah, agar terhindar dari api neraka. Seharusnya untuk menjaga diri dari api neraka ini boleh diwujudkan walaupun dengan perkara yang paling kecil dari kebaikan. Dan kita akan sentiasa mengingati akan tujuan hidup kita yang sebenarnya dalam setiap tindakan kita.

Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
 “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka”. (Surah At-Tahrim: 6)

2.         TANGGUNG JAWAB KELUARGA

Selain diri sendiri, seorang mukmin juga bertanggung jawab menjauhkan keluarganya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta’ala dan membawa mereka kepada redha-Nya. Dengan memberi panduan kepada mereka tentang pendidikan agama, dengan itu ia akan mengelakkan keruntuhan sesebuah institusi keluarga yang disebabkan oleh kejahilan tentang hukum-hukum agama. Kita hendaklah memastikan bahwa keluarga kita mempunyai pendidikan agama yang mencukupi dan menggalakkannya menjalankan ibadat-ibadat sunat dan sebagainya.

3.         TANGGUNG JAWAB ATAS KAUM KERABAT DAN SAHABAT

Setiap mukmin bertanggungjawab untuk mengajak kaum kerabat dan saudara-saudaranya mentaati Allah dan Rasul dan mencegahkan mereka bermaksiat kepada Allah. Ciptakan semangat untuk sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala serta rajin beribadah kepada-Nya.

Sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

وَ‌أَ‌ن‍‍ذِ‌ر‍ْ‍‌ عَشِي‍رَتَكَ ‌الأَ‍‍قْ‍‍‍‍رَبِينَ
“Dan peringatilah keluargamu dan kaum kerabatmu.” (QS. Ash-shu’ara’ 214)

4.         TANGGUNG JAWAB SESAMA MUSLIM

Hubungan persaudaraan sesama muslim mempunyai hak dan tanggung jawab untuk saling membantu, saling menghormati, menjenguk ketika sakit, mengntarkan sampai ke kuburan ketika meninggal dunia, saling mendoakan dan lain sebagainya. Setiap mukmin dituntut untuk memberi peringatan dan menyampaikan agama kepada penduduk di sekitarnya dan di luar lingkungannya.

Semangat persaudaraan diantara sesama muslim hendaknya didasari kerana Allah semata, kerana ia akan menjadi kayu pengukur yang baik untuk mengukur baik buruknya suatu hubungan.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَلِتُنذِرَ أُمَّ القُرىٰ وَمَن حَولَها ۚ وَالَّذينَ يُؤمِنونَ
“…dan supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk "Ummul-Qura" (Makkah) serta orang-orang yang tinggal di kelilingnya”; (Surah Al-An’am: 92)

5.         TANGGUNG JAWAB SELURUH MANUSIA

Yang terakhir ini adalah tanggung jawab sebagai Khairu Ummah (Umat Terbaik) seperti yang terdapat dalam Surah Ali-Imran: 110, iaitu sebaik-baik umat yang dipilih oleh Allah untuk menemui manusia untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan menyelamatkan mereka dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

كُ‍‌‍نْ‍‍تُمْ خَ‍‍‍يْ‍‍رَ‌ ‌أُمَّ‍‍ةٍ ‌أُ‍خْ‍‍‍رِجَتْ لِل‍‍نّ‍‍‍َ‍اسِ تَأْمُر‍ُ‍‌ونَ بِ‍الْمَعْر‍ُ‍‌وفِ ‌وَتَ‍‌‍نْ‍‍هَ‍‍وْنَ عَنِ ‌الْمُ‍‌‍ن‍‍كَ‍‍ر‍ِ‍‌ ‌وَتُؤْمِن‍‍ُ‍ونَ بِ‍اللَّ‍‍هِ
“Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman)”. (Surah Ali-Imran: 110)

Kelima-lima tanggungjawab tersebut adalah tanggungjawab setiap muslim, dan untuk menunaikannya, kita tidak terikat oleh salah satu diantara yang lima tersebut. Ketidaksempurnaan pada diri tidak menghapuskan kewajipan seseorang itu beramar ma’ruf terhadap keluarga. Islam bukanlah agama individual/nafsi-nafsi yang hanya mementingkan diri sendiri. Namun juga merupakan agama sosial di mana setiap anggota masyarakat harus melakukan kewajiban Amar Ma’ruf Nahi Munkar terhadap sesama.

Dan ketidaksempurnaan pada keluarga tidak menghapuskan kewajipan seseorang itu beramar ma’ruf (menyuruh berbuat baik) terhadap kaum kerabat. Dan ketidaksempurnaan terhadap kaum kerabat, tidak menghapuskan kewajipan seseorang beramar ma’ruf terhadap sesama muslim yang lain. Dan demikian seterusnya.

Adalah keliru, jika seseorang menyaksikan kemungkaran dihadapannya, kemudian dia tidak mencegah dengan alasan bahawa dia atau keluarganya belum sepenuhnya baik. Selain beriman dan mengerjakan perbuatan baik, kita juga harus nasehat-menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Artinya kita tidak bisa diam saja melihat kemungkaran, namun dengan sabar terus menasehati agar orang-orang lain juga ikut berbuat baik dan benar dan menghentikan perbuatan mungkar.

Dari Surah Al-Asr ayat 2-3 sudah jelas mengatakan:

إِنَّ ‌الإِ‌ن‍‍س‍‍َ‍انَ لَفِي خُ‍‍سْرٍ
إِلاَّ‌ ‌الَّذ‍ِ‍ي‍‍نَ ‌آمَنُو‌ا‌ ‌وَعَمِلُو‌ا‌ ‌ال‍‍‍صَّ‍‍الِح‍‍َ‍اتِ ‌وَتَوَ‌اصَ‍‍وْ‌ا‌ بِ‍الْحَ‍‍قِّ ‌وَتَوَ‌اصَ‍‍وْ‌ا‌ بِ‍ال‍‍‍صَّ‍‍‍بْ‍‍‍ر
“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,  kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran.” [Surah Al ‘Ashr: 2-3]

Seorang Muslim belum cukup bagi mereka menjadi manusia yang baik jika tanpa beriman dan jika seorang Muslim yang beriman belum tentu mereka cukup baik jika tidak mengamalkan keimanan mereka.

Perkara ini telah banyak dijelaskan melalui perjalanan Nabi Shallallahu ‘alaihi wassalam. Baginda tidak membataskan dakwahnya kepada orang lain. Ketika ahli keluarganya sendiri, iaitu kaum Quraisy dan Bani Hasyim  menolak ajakan baginda terhadap Islam.

Sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam manusia kebanyakkannya berada didalam keadaan sesat. Ketika zaman itu manusia benar-benar memerlukan petunjuk.

Baginda terus mendakwah manusia, orang terdekat mahupun jauh, meski pun bapa saudaranya, kaum kerabatnya, dan orang sekitarnya menolak ajakan baginda Shallallahu ‘alaihi wassalam.

Untuk menyampaikan kebenaran Islam, seseorang tidak mesti menunggu dirinya menjadi baik, atau menunggu keluarga menjadi baik, atau kamu menjadi baik.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

وَمَا‌ يُلَ‍‍قَّ‍‍اهَ‍‍ا‌ ‌إِلاَّ‌ ‌الَّذ‍ِ‍ي‍‍نَ صَ‍‍بَرُ‌و‌ا‌ ‌وَمَا‌ يُلَ‍‍قَّ‍‍اهَ‍‍ا‌ ‌إِلاَّ‌ ‌ذُ‌و‌ حَ‍‍ظٍّ عَ‍‍ظِ‍‍يمٍ
“Sifat yang terpuji ini tidak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang-orang yang bersikap sabar, dan tidak juga dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang mempunyai bahagian yang besar dari kebahagiaan dunia dan akhirat”.[Fushshilat: 35]

Tentu saja jika kita diserang, kita wajib membela diri. Namun dengan cara-cara yang baik sehingga orang banyak yang simpati. Bukan dengan cara yang menimbulkan kebencian orang banyak. Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam  sudah membuktikannya sehingga orang yang dulu jadi musuhnya seperti Umar ra, Khalid bin Walid, Wahsyi, Abu Sofyan, dan sebagainya berubah menjadi sahabatnya.

Berikut ini adalah beberapa riwayat yang menyebutkan mengenai kewajipan dakwah:

Dari Jarir Abdulah ra. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda:” tidaklah seseorang berada di suatu kaum, dia berbuat maksiat ditengah mereka, dan mereka mampu untuk mencegahnya, namun mereka tidak mencegahnya, kecuali Allah menimpakan kepada mereka siksaan sebelum mereka mati.” Yakni mereka akan menerima banyak musibah di dunia”. (Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Ashbahani – At Tharghib)

Meninggalnya amar ma’ruf hanya kerana kita belum mengamalkan yang ma’ruf tersebut, akan membuat yang ma’ruf tersebut semakin ditinggalkan oleh umat. Kita wajib melakukan amar ma’ruf dan nahi mungkar serta saling nasehat-menasehati.

Tapi untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar, kita harus melaksanakannya dulu. Ibda bi nafsik! Mulailah dari diri kita sendiri, kemudian baru menyuruh orang lain. Bukanlah suatu perkara yang mustahil jika bertemu dengan jalan buntuk untuk memperbetulkan keadaan. Ia tetap risiko, kadangkala risiko tersebut sangat tinggi untuk dihadapi. Jika tidak, risikonya adalah dilempar ke neraka.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?” [QS. Ash-Shaff : 2].

Dan seterusnya Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir?” [QS. Al-Baqarah : 44].

Buat dulu sebelum dakwahkan kepada orang lain?

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

كَبُ‍رَ‌ مَ‍‍‍قْ‍‍‍تاً‌ عِ‍‌‍نْ‍‍دَ‌ ‌اللَّ‍‍هِ ‌أَ‌نْ تَ‍‍قُ‍‍ولُو‌ا‌ مَا‌ لاَ‌ تَفْعَلُونَ
Sangat besar murka kebencian disisi Allah bahawa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.” QS. Ash Shaff: 3)

Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah orang yang paling banyak menasihati sesama (tentunya sesudah dia sendiri mengamalkannya).

Jadi dalam berdakwah itu yang perlu kita ingat adalah demi kebaikan diri sendiri dan bukan untuk memperbaiki orang lain. Mudah-mudahan dengan mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala ini maka pertama yang Allah Subhanahu wa Ta’ala akan perbaiki adalah amal-amal kita. Target dari dakwah ini adalah terperbaikinya diri kita bukan orang lain. Seperti melempar bola ke dinding, walaupun bola dilempar ke arah dinding tapi akan memantul ke arah kita juga. Jadi target dari dakwah ini seperti pantulan bola ke dinding tersebut. Kita perlu mengenal pasti diri kita.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’al:

وَمَ‍‌‍نْ ‌أَحْسَنُ قَ‍‍وْلا‌ ً‌ مِ‍‍مَّ‍‍‌‍نْ ‌دَعَ‍‍ا‌ ‌إِلَى‌ ‌اللَّ‍‍هِ ‌وَعَمِلَ صَ‍‍الِحا‌
“Tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh”.
(Surah Fussilat: 33).

Seorang lelaki yang bijak pernah berkata, "apa yang kita mencari kesalahan pada orang lain hanya cermin apa kesalahan kita dapati dalam diri kita sendiri." Apabila anda kira-kira untuk menilai lain - tanya diri anda apa yang ia adalah kira-kira ANDA yang membuat anda merasa begitu kuat mengenai keadaan di tangan. Ini boleh menghidupkan kamu dari seorang bodoh pertimbangan, kepada seseorang yang menghormati orang lain dan mematuhi peraturan hidup yang "hidup dan biarkan hidup." Lagipun, apa yang orang lain tidak perlu meninggalkan anda letih atau berasa jengkel. Cara orang lain memilih untuk menjalani kehidupan mereka, tidak seharusnya menjadi punca kompleks keunggulan di pihak kita.

Dan asas masyarakat kita, sebagai dunia yang bebas - adalah keupayaan untuk setiap daripada kita untuk menyatakan pendapat kita dan hidup kita dengan cara yang kita rasa adalah yang terbaik. Tidak dengan cara yang jiran kita atau ahli keluarga besar rasa adalah yang terbaik.

Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala sehingga boleh mengerjakan perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran serta mengajarkannya kepada orang lain.

Bahan Rujukan: akuislam oleh Muhammad Naim
Sumbangan dan Posted oleh: HAR

No comments: