"Katakanlah: Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan tiada aku termasuk di antara orang-orang yang musyrik" (QS Yusuf:108)

25 November, 2016

SETIAP ORANG MEMPUNYAI SAHABAT
TETAP DARIPADA KALANGAN JIN


Adakah apa-apa dalam Islam yang dipanggil Qarin atau Jin? Saya ingin tahu sama ada saya mempunyai Qarin. Apa yang Islam mengatakan tentang perkara ini, atau adakah ia tidak wujud sama sekali?

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya, ada sesuatu yang dipanggil Qarin atau Jin.  Qarin berasal dari bahasa Arab "Qoriin" yang bererti "teman atau sahabat" (kamus Al Munawwar hal. 1114). Setiap manusia pasti ditemani teman atau sahabat yang akrab dan dekat disebut Qarin. Qarin ini menolak seseorang melakukan perkara-perkara kejahatan dan menderhaka Allah, kecuali Nabi (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya), seperti dijelaskan dalam hadith  dibawah ini.

Ibn Mas’ud menceritakan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam, bersabda yang artinya: “Tidaklah salah seorang dari kalian melainkan ada pendampingnya dari golongan jin.” Mereka bertanya, “Juga padamu, Ya Rasulullah?” “Ya, juga bagiku, hanya saja aku telah mendapat perlindungan dari Allah sehingga aku selamat. Ia tidak memerintahkan aku kecuali kebaikan.” (Hadith Riwayat:  Muslim).

Ath-Thabarani rahimahullah  mengisahkan riwayat dari Syuraik bin Thariq. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda, yang artinya: Tidak ada seseorang di antara kalian melainkan ada baginya seorang syaitan.” Mereka bertanya, “Juga bagimu, Ya Rasulullah?” “Ya, juga bagiku, tetapi Allah melindungiku sehingga aku selamat .(Hadith Riwayat: Ibnu Hibban).

Ibn Mas’ud meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda, yang artinya: “Setiap anak Adam mempunyai kelompok, dan bagi malaikat ada kelompok dengan anak Adam. Kelompok syaitan mengajak kepada kejahatan dan mendustakan yang hak, adapun kelompok malaikat mengajak kepada kebaikan dan membenarkan yang hak. Barang siapa yang mendapatkan yang demikian itu, maka ketahuilah bahwa itu dari Allah dan pujilah Allah, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, kemudian ia membaca asy-syaithanu ya’idukumul-faqra wa ya’murukum bil-fahsya’.”(Hadith Riwayat: Tirmidzi).

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

قَ‍‍‍الَ قَ‍‍‍رِينُ‍‍هُ ‌‍رَبَّنَا‌ مَ‍‍ا‌ ‌أَ‍‍طْ‍‍‍‍‍غَ‍‍يْتُ‍‍هُ ‌وَلَكِ‍‌‍نْ ك‍‍َ‍انَ فِي ضَ‍‍لاَل ٍ‌ بَعِيدٍ
 (Semasa ia dihumbankan ke dalam neraka Jahannam, ia mendakwa bahawa Syaitanlah yang menjadikan dia sesat; pada saat itu) Syaitan yang sentiasa menyertainya (di dunia dahulu) berkata:  "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh".(surah Qaf: 27)

(Yang menyertai dia berkata) yakni setannya mengatakan: ("Ya Rabb kami! Aku tidak menyesatkannya) kami tidak membuatnya sesat (tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh") lalu kami mengajaknya dan ternyata ia memenuhi ajakanku. Sedangkan dia menjawab, "Syaitanlah yang menyesatkan aku", iaitu melalui ajakannya. ((tafsir-jalalayn). Ini bermakna, dia sesat didalam dirinya kerana dengan mudah menerima perkara yang salah kepada kebenaran.

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala lagi:

قَ‍‍‍الَ لاَ‌ تَ‍‍خْ‍‍تَ‍‍صِ‍‍مُو‌ا‌ لَدَيَّ ‌وَ‍قَ‍‍‍دْ‌ قَ‍‍دَّمْتُ ‌إِلَيْكُمْ بِ‍الْوَعِيدِ
 "Janganlah kamu berbalah lagi di hadapanKu, (tidak ada gunanya berbalah pada masa Aku membuat keputusan); padahal (kamu sedia mengetahui bahawa) Aku dahulu telah memberi amaran kepada kamu (akan menyeksa orang-orang yang bersalah)”. (Surah Qaf: 28)

("Janganlah kalian bertengkar di hadapan-Ku) maksudnya, tiada gunanya pertengkaran kalian di sini (padahal sesungguhnya Aku dahulu telah memberikan kepada kalian) sewaktu kalian hidup di dunia (ancaman) akan adanya azab di akhirat jika kalian tidak beriman, dan ini merupakan suatu kepastian yang tidak dapat dihindari lagi. (tafsir-jalalayn)

Dan seterusnya Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman lagi:

مَا‌ يُبَدَّلُ ‌الْ‍‍قَ‍‍‍وْلُ لَدَيَّ ‌وَمَ‍‍ا‌ ‌أَنَا‌ بِ‍‍ظَ‍‍لاَّم‍ٍ‌ لِلْعَبِيدِ
"KeputusanKu itu tidak dapat diubah atau ditukar ganti, dan Aku tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hambaKu" (Surah Qaf: 29)

(Tidaklah dapat diganti) diubah (keputusan yang ada di sisi-Ku) mengenai hal tersebut (dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku) iaitu dengan cara Aku mengazab mereka tanpa dosa; lafal Zhallaamin bermakna seperti lafal Dzuu Zhulmin iaitu menganiaya. (tafsir jalalayn)

Demikian itu karena ada firman lainnya yang mengatakan, "Tidak ada yang dianiaya pada hari ini." (Q.S. Al-Mukmin, 17) 40

Sapertimana Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

وَقالَ الشَّيطانُ لَمّا قُضِيَ الأَمرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُم وَعدَ الحَقِّ وَوَعَدتُكُم فَأَخلَفتُكُم ۖ وَما كانَ لِيَ عَلَيكُم مِن سُلطانٍ إِلّا أَن دَعَوتُكُم فَاستَجَبتُم لي ۖ فَلا تَلوموني وَلوموا أَنفُسَكُم ۖ ما أَنا بِمُصرِخِكُم وَما أَنتُم بِمُصرِخِيَّ ۖ إِنّي كَفَرتُ بِما أَشرَكتُمونِ مِن قَبلُ ۗ إِنَّ الظّالِمينَ لَهُم عَذابٌ أَليمٌ
“Dan berkatalah syaitan tatkala perkara (hisab) telah diselesaikan: "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekedar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu punsekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku (dengan Allah) sejak dahulu". Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih”. (Surah Ibrahim: 22)

Kerana setiap insan (manusia) tidak boleh lepas dari qorin (syaitan yang terus menemaninya tadi) lalu membisikkan agar ia melakukan perbuatan keji. Syaitan akan berusaha melalaikan manusia ketika ia lalai dari Allah. Yang selamat dari gangguannya adalah orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Ta’ala. 

Sebagaimana terdapat dalam hadits yang shahih, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ». قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِيَّاىَ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِى إِلاَّ بِخَيْرٍ
“Tidaklah seorang pun dari kalian melainkan dikuasai pendamping dari kalangan jin.” Mereka bertanya, “Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Aku juga termasuk, hanya saja Allah membantuku mengalahkannya lalu ia masuk Islam. Ia hanya memerintahkan kebaikan padaku.” (Hadith Riwayat: Muslim no. 2814, dari ‘Abdullah bin Mas’ud).

Begitu juga terdapat hadith shahih dari Anas mengenai kisah Shofiyah yang mengunjungi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sedangkan saat itu beliau sedang i’tikaf. Ketika itu beliau keluar bersama Shofiyah karena waktu itu malam hari untuk menemaninya ke rumahnya. Di tengah jalan, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ditemui oleh dua orang Anshor. Ketika mereka berdua melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, mereka lantas berjalan dengan cepatnya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda:

عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ » . فَقَالاَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا سُوءًا – أَوْ قَالَ – شَيْئًا »
“Hendaklah kalian pelan-pelan saja jalannya. Ini adalah Shofiyah binti Huyay (istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam).” Mereka berdua pun lantas mengatakan, “Subhanallah (Maha Suci Allah), wahai Rasulullah.”  Beliau lantas bersabda, “Sesungguhnya syaithon mengalir dalam diri manusia di tempat mengalirnya darah. Aku sungguh khawatir jika kejelekan telah merasuk ke dalam hati-hati kalian.” (Hadith Riwayat: Bukhari no. 3281 dan Muslim no. 2175, dari Shofiyah binti Huyay)

Imam Al-Nawawi rahimahullah masuk  di dalam bab yang dipanggil: Baab Tahreesh al-syaitan wa Ba'thihi Saraayaahu li Fitnat il-Naas wa anna kulli ma'a insaanin Qarin (Bab pada yang buruk dari syaitan dan beliau menghantar tenteranya untuk menggoda rakyat, dan hakikat bahawa terdapat jin-sahabat dengan setiap manusia).

Iman Al-Nawawi rahimullah berkata:

"Fa aslamu (dan saya selamat daripadanya) atau fa aslama (dan dia menjadi Muslim). Ini adalah dua versi yang terkenal. Satu bermaksud 'dan saya selamat daripadanya kejahatan dan godaan-nya. Yang lain bermakna' Qarin itu menjadi Islam dan menjadi seorang yang beriman, justeru mengajak kepada kebaikan semata-mata.

Terdapat beberapa pertikaian ilmiah tentang bentuk perkataan. Al-Khattaabi berkata perkataan itu Fa aslamu (dan saya selamat daripadanya); al-qadhi 'Iyaad berkata bahawa ia adalah fa aslama  (dan dia menjadi Muslim), yang lebih betul, kerana hadith yang berkata,' jadi dia hanya menyuruh saya untuk melakukan apa yang baik.

Mereka juga mempertikaikan tentang makna perkataan fa aslama. Ada yang berkata bahawa ia bermakna bahawa dia (Qarin itu) mengemukakan dan menyerah diri, kerana ianya telah disampaikan di tempat lain dalam Shahih Muslim fa astaslama  [dia berputus asa dan menyerah diri]. Ada juga telah mencadangkan bahawa ia bermakna bahawa dia telah memeluk Islam dan orang yang beriman. Yang terakhir ini adalah makna yang jelas. Al-Qadhi berkata: Perhatikan bahawa ummah itu sebulat suara bersetuju bahawa Nabi (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya) telah dilindungi dari syaitan di segi fizikal, mental dan dengan mengambil kira apa yang dia katakan. Hadits ini mengandungi amaran terhadap godaan  Qarin dan bisikan dan godaan-godaannya. Kita tahu bahawa dia bersama kita jadi kita harus berhati-hati dengan dia seberapa banyak yang mungkin.  (Syarah Muslim, 17/157, 158)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam  telah bersabda: Apabila seseorang daripada kamu sedang sembahyang, janganlah membiarkan seorang pun yang melintasi di hadapannya. Sekiranya ada orang yang melintas maka hendaklah dia menghalang semampunya. Sekiranya halangan tersebut tidak dihiraukan maka hendaklah dia membunuhnya kerana sesungguhnya orang tersebut adalah syaitan (Sahih Bukhari, Muslim)

Muhammad Al-Shawkani rahimullah berkata:

"Ungkapan 'oleh kerana ada Qarin bersamanya'- menurut al-Qaamoos ( kamus Bahasa Arab) perkataan Qarin merujuk kepada seorang teman; syaitan sentiasa mengiringi manusia dan tidak pernah meninggalkan dia. Ini adalah apa yang disebut di sini. "

Kesimpulannya: Kesemua Qarin beragama kafir kecuali Qarin Rasulullah s.a.w yang telah di Islamkan. Walau bagaimanapun, malaikat turut diutuskan untuk mengimbangi peranan di antara dua makhluk bagi kita memilih mana yang baik dan mana yang buruk.

Dalam hal ini, bagaimana pula kaum mslimin harus menghadapi golongan Qarin ini? Adakah ia terpaksa tunduk dan patuh atas arahan mereka atau sebaliknya? Sebenarnya kaum muslimin berkuasa ke atas mereka dan mampu menjadikan mereka lemah dan tidak berdaya.

Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid-Dunya daripada Abu Hurairah radiallahu 'anhu :

هؤلاء المؤمنين يمكن أن تضعف الشيطان واحدا منكم إضعاف دور حصانه في العبور
"Sesungguhnya orang mukmin boleh melemahkan syaitan sebagaimana salah seorang di antara kamu melemahkan kudanya didalam perjalanan" .

Melawan Syaitan bukan perkara mudah, karena selain wujudnya tidak boleh dijangkau indera, ia juga boleh menjelma dalam bentuk jin dan manusia. Namun demikian bukanlah hal mustahil kita boleh mengalahkan Syaitan.

Senantiasa memohon perlindungan kepada Allah SWT agar diberikan keistiqomahan dalam menapaki jalan-Nya.

wallahu a'lam bish-shawabi

Sumbangan: Dewey Rahim zaini
Muroja'ah: Ustaz Tuan Hj. Ridhuan
Posted by: HAR

No comments: